Turystyka Kulturowa


Vol 11 (2015): Listopad

Redaktor prowadzący: Agnieszka Matusiak

Spis treści


  1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Sabina Owsianowska, Magdalena Banaszkiewicz 6-24
Trudne dziedzictwo a turystyka. O dysonansie dziedzictwa kulturowego PDF

Krzysztof Herman 25-39
Identyfikacja i hierarchizacja cech oraz umiejętności przewodników świadczących usługi w zabytkowych obiektach przemysłowych PDF

Andrzej Patyra, Anna Dłużewska 40-54
Backpacking - historia, ramy, rozwój PDF

Magdalena Kugiejko, Joanna Susło 55-69
Obecny stan turystyki eventowej w Uniejowie PDF

Recenzje książek naukowych


Magdalena Banaszkiewicz 70-71
Tourism and the Power of Otherness: Seductions of Difference PDF

Miejsca i szlaki


Paweł Franczak, Karolina Listwan 72-91
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu żywieckiego PDF

Dyskusja naukowa


Jacek Borzyszkowski 92-98
Jak ocenić zainteresowanie studentów zagadnieniami turystyki kulturowej i które z nich cieszą się największym zainteresowaniem? PDF