Turystyka Kulturowa


Vol 1, No 130 (2024): Numer tematyczny: Egzotyczna turystyka kulturowa

Redaktorzy prowadzący: Piotr Kociszewski, Iwona Miedzińska

Spis treści

Strona tytułowa numeru


Redakcja Turystyka Kulturowa 1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Andrzej Kowalczyk 7-39
Śladami Livingstone’a w dorzeczu Zambezi – turystyka egzotyczna czy/i turystyka literacka PDF

Agnieszka Muszyńska, Dare Oladipo 40-64
Assessing the Contribution of Chosen Events to the Development of the Nigerian Tourism Industry: A Focus on Lagos State PDF (English)

Małgorzata Gałązka 65-85
Wydarzenia kulturalne jako element atrakcyjności turystycznej Madery PDF

Iryna Manczak, Katarzyna Ciepiela 86-110
Dziedzictwo kulinarne Wietnamu Północnego jako atrakcja turystyczna PDF

Jolanta Dorota Kijowska 111-127
Efemeryczny krajobraz wschodu i zachodu słońca nad Uluru (Australia) jako atrakcja turystyczna PDF

Analiza potencjału turystyczno-kulturowego


Agnieszka Kowalik 128-164
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu dąbrowskiego PDF

Recenzje książek naukowych


Krzysztof Mączkowski 165-168
Wyspy polskiego wybrzeża, czyli egzotyka nie taka daleka PDF

Dyskusja naukowa


Piotr Kociszewski, Paweł Plichta, Andrzej Kowalczyk, Dariusz Brzostek, Elżbieta Binczycka-Gacek, Dariusz Zdziech, Ewa Kamińska, Iryna Manczak, Beata Raszka, Krzysztof Kasprzak 169-195
Pytanie 106: Jak odpowiadać na potrzeby egzotyki w ramach turystyki kulturowej? PDF