Turystyka Kulturowa


Uwaga. Czasopismo Turystyka Kulturowa od 1 wrzesnia 2014 przestawiło się na platformę Open Journal System. Główne plusy nowego systemu: zaawansowana wyszukiwarka publikacji, lepsza indeksacja w bazach danych, sprawniejszy system recenzji nadesłanych artykułów.
Nowy system jest cały czas dostosowywany i mogą pojawiać się dobne usterki, za co serdecznie przepraszamy.


Vol 10 (2014): Październik

Redaktor prowadzący: Łukasz Gaweł

Spis treści


  1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Ewelina Konieczna 6-18
Festiwale i przeglądy filmowe jako cel turystyki kulturowej PDF

Weronika Pokojska 19-33
Musical jako element rozwoju miejskiej turystyki kulturowej – Król Lew w Hamburgu PDF

Małgorzata Durydiwka 34-51
Między tradycją a nowoczesnością. Wybrane aspekty przemian kulturowych pod wpływem turystyki na przykładzie regionów recepcyjnych PDF

Róża Różańska 52-64
Muzeum bez strony internetowej? O zgubnych skutkach braku promocji europejskich muzeów instrumentów muzycznych dla potencjału turystyczno-kulturowego tych instytucji PDF

Recenzje książek naukowych


Michał Murzyn 65-68
Recenzja książki Krzysztofa Kowalskiego O istocie dziedzictwa europejskiego – rozważania PDF

Raporty faktograficzne


Iwona Maćkowska 69-84
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego miasta Międzyrzecz i powiatu międzyrzeckiego PDF

Artykuły przeglądowe


Armin Mikos von Rohrscheidt 85-104
Ośrodki naukowe i badacze turystyki kulturowej w Polsce. Raport.(Stan: październik 2014) PDF