Turystyka Kulturowa

Następny numer tematyczny: Turystyka Religijna – zaproszenie dla autorów >>

Jesienny numer tematyczny: "Turyści kulturowi" - zaproszenie dla autorów >>

Vol 2 (2017): (marzec-kwiecień)

Redaktor: Piotr Kociszewski

Spis treści


  1-6
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Joanna Kowalczyk-Anioł, Piotr Zmyślony 7-36
Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelony PDF

Agnieszka Pudełko 37-52
Turyści czy spacerowicze? Próba charakterystyki uczestników spacerów literackich PDF

Aleksandra Korpysz, Andrzej Kowalczyk 53-82
Franz Kafka w praskiej przestrzeni miejskiej: rozwój produktu turystyki literackiej w oparciu o życie i twórczość pisarza PDF

Marek Nowacki 83-101
Jakość i autentyczność w percepcji osób zwiedzających festyn archeologiczny w Biskupinie PDF

Małgorzata Durydiwka 102-122
Wiejski krajobraz osadniczy i możliwości jego wykorzystania w turystyce (na wybranych przykładach) PDF

Grzegorz Godlewski, Joanna Lenart 123-140
Turystyka industrialna w Nowej Słupi – stan obecny i perspektywy rozwoju na przykładzie działalności Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego i Centrum Kulturowo-Archeologicznego PDF

Natalia Tomczewska-Popowycz 141-160
Problemy wykorzystania potencjału turystycznego Kresów Wschodnich na Ukrainie na przykładzie obwodu Tarnopolskiego PDF

Marek Wojciech Jaskólski, Łukasz Pawłowski 161-177
Turystyka kulturowa na Spitsbergenie – stan obecny i możliwości rozwoju PDF

Recenzje książek naukowych


Zygmunt Kruczek 178-180
Turystyka a pielgrzymowanie - recenzja PDF

Miejsca i szlaki


Marcin Gorączko, Michał Targowski 181-208
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Torunia i powiatu toruńskiego PDF

Dyskusja naukowa


Piotr Kociszewski 209-218
Przyszłość biur podróży jako organizatorów turystyki kulturowej PDF