Turystyka Kulturowa

Począwszy od 1 stycznia 2016 roku nasze czasopismo jest publikowane jako dwumiesięcznik. Jednocześnie zwiększyliśmy objętość poszczególnych numerów. Publikację mają miejsce w miesiącach parzystych, tzn. w lutym, kwietniu, czerwcu, sierpniu, październiku i grudniu. 
Z początkiem roku 2016 wprowadziliśmy także numery tematyczne, koncentrujące się na wybranej problematyce.
W bieżącym roku są to:
- turystyka kulturowo-przyrodnicza (luty, prowadzący: Armin Mikos v. Rohrscheidt i Szymon Czajkowski)
- relacje między turystyką, kulturą a dziedzictwem (czerwiec, prowadzący: Magdalena Banaszkiewicz i Sabina Owsianowska)
- turystyka kulinarna (październik, prowadzący: Karolina Buczkowska-Gołąbek i Damian Werczyński)
Pozostałe numery (w kwietniu, sierpniu oraz grudniu) pozostaną tomami zbiorczymi, obejmującymi całą problematykę wiążącą się z turystyką kulturową. W związku z tym prosimy potencjalnych Autorów, planujących badania i teksty zbieżne z wymienionymi zakresami numerów tematycznych, o wyraźne wskazanie przy systemowym zgłaszaniu tekstu, do którego numeru pragną go włączyć, ewentualnie o wstępną konsultację z prowadzącymi redaktorami tych numerów, bezpośrednio lub za pośrednictwem Redakcji.
Pozostali Autorzy są proszeni o zgłaszanie swoich tekstów w normalnym trybie, będą one publikowane w tomach zbiorczych, przy czym z powodów opisanych powyżej należy się przygotować na dłuższy okres oczekiwania.


Vol 2 (2016): marzec-kwiecień 2016

Redaktor: Piotr Kociszewski

Spis treści


  1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Krzysztof Kołodziejczyk 6-45
Jak to się robi w Republice Czeskiej? Trzy przykłady restauracji i turystycznego wykorzystania zabytkowych obiektów rezydencjonalnych PDF

Łukasz Matoga, Aneta Pawłowska 46-66
Muzea uczelniane w Polsce – przestrzeń spędzania czasu wolnego inspirowana nauką. Stan obecny i kierunki rozwoju w kontekście turystyki kulturowej PDF

Joanna Barbara Papińska-Kacperek 67-85
Miejskie aplikacje mobilne w turystyce kulturowej w Polsce PDF

Krzysztof Księski, Kamil Nieścioruk 86-100
Kartograficzna metoda badań w analizie turystyki kulturowej na przykładzie Festiwalu Fantastyki Falkon w Lublinie PDF

Weronika Pokojska, Michał Suszczewicz 101-115
Turystyka miejsc niechcianych – poradzieckie garnizony w Polsce Zachodniej PDF

Wojciech Jakub Zgłobicki, Joanna Smyk, Artur Kabała 116-134
Ocena oferty wybranych obiektów militarnych na obszarze Polski dla potrzeb turystyki dzieci i młodzieży PDF

Grażyna Czerniak, Jolanta Kowalik 135-145
Turystyka kulturowa, rozważania a wyjazdy. Europa Zachodnia oczami XVIII-wiecznego podróżnika PDF

Recenzje książek naukowych


Michał Żemła 146-148
Funkcja turystyczna miasta w procesie internacjonalizacji miasta PDF

Raporty faktograficzne


Konrad Ślęzak, Alan Wawrzyniak 149-161
Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu trzebnickiego PDF

Dyskusja naukowa


Jacek Kaczmarek 162-171
Powieść turystyczna. Przykłady, oferta turystyczna, znaczenie promocyjne i gospodarcze. PDF