Turystyka Kulturowa

"Turystyka Kulturowa" znajduje się na liście czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 punktów).
Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych z dnia 17 grudnia 2013 r. dostępny jest na stronie MNiSW
Turystyka Kulturowa - numer na liście kompletnej: 13153, numer na Liście ”B”: 2348
"Turystyka Kulturowa" jest także indeksowana w naukowych bazach danych Index Copernicus International, CEJSH oraz BazHum


Uwaga. Czasopismo Turystyka Kulturowa od 1 wrzesnia 2014 przestawiło się na platformę Open Journal System. Główne plusy nowego systemu: zaawansowana wyszukiwarka publikacji, lepsza indeksacja w bazach danych, sprawniejszy system recenzji nadesłanych artykułów.
Now system jest cały czas sostosowywany i mogą pojawiać się dobne usterki, za co serdecznie przepraszamy.


Vol 8 (2014): Sierpień

Redaktor prowadzący numeru: Karolina Buczkowska

Spis treści


  1-5
Strona tytułowa i impressum PDF

Artykuły


Agata Stefanowska 6-19
Rola rzeki w rozwoju turystyki miejskiej na przykładzie Warszawy i wybranych miast europejskich PDF

Grzegorz Libor, Dorota Nowalska-Kapuścik 20-32
Regiony poprzemysłowe jako trend i atrakcja turystyczna na przykładzie województwa śląskiego i Południowej Walii PDF

Dorota Świtała-Trybek 33-50
Lokomotywy i wagoniki górnicze jako pamiątki historii oraz atrakcje turystyczne PDF

Tomasz Adamczyk, Marek Nowacki 51-68
Ocena atrakcyjności krajoznawczej destynacji żeglarskich z wykorzystaniem metody AHP PDF

Recenzje książek naukowych


Agnieszka Matusiak 69-71
Społeczno-kulturowe dysfunkcje turystyczne w krajach islamu PDF

Raporty faktograficzne


Michał Suszczewicz, Armin Mikos v. Rohrscheidt 72-85
Raport z analizy potencjału turystyczno- kulturowego powiatu żarskiego PDF

Artykuły przeglądowe


Armin Mikos von Rohrscheidt 86-135
Kierunki badań i naukowa bibliografia turystyki kulturowej w Polsce i na świecie. Stan: sierpień 2014. PDF