Redakcja

Recenzenci

prof. zw. dr hab. Bogusław Sawicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Turystyki i Rekreacji, Polska

prof. zw. dr hab. Tomasz Schramm, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny Katedra Historii XIX i XX wieku., Polska

prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Pawłowska, Politechnika Krakowska, Pracownia Podstaw Kulturowych Architektury Krajobrazu

prof. dr hab. Zygmunt Młynarczyk, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Centrum Zakład Turystyki, Polska

dr hab. prof AWF Wiesław Alejziak, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Polityki Turystycznej, Polska

dr hab. prof. UKW Dariusz Dąbrowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Historiografii, Polska

dr hab. prof. WPA UAM Michał Jarnecki, UAM w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Polska


dr hab. prof AWF Marek Kazimierczak, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki, Polska

dr hab. prof. AWF Zygmunt Kruczek, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Polska

dr hab. prof UWM Izabela Lewandowska, Zakład Historii Krajów Nadbałtyckich, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; www.izabela-lewandowska.pl, Polska

dr hab. prof. WSB Marek Nowacki, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Polska

dr hab. prof UWM Janusz Hochleitner, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Turystyki i Rekreacji, Polska

dr hab. prof. WSTiJO Elżbieta Puchnarewicz, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Polska

prof. dr hab. Beata Maria Raszka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Katedra Gospodarki Przestrzennej, Polska

dr hab. prof. AWF Marek Stuczyński, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Zakład Ochrony Środowiska Przyrodniczego, Polska

dr hab. prof. UP Michał Żemła, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Turystyki i Badań Regionalnych, Polska

dr hab. Katarzyna Barańska, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Małgorzata Durydiwka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji, Polska

dr hab. Łukasz Gaweł, Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Kultury, Polska

dr hab. Krzysztof Moraczewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa, Polska

dr hab. Rafał T. Prinke, AWF w Poznaniu, Polska

dr hab. Joanna Wyleżałek, WSTiJO Warszwa, Polska

dr hab. prof UEP Piotr Zmyślony, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Polska

dr hab. prof UŚ Kinga Maria Czerwińska, Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

dr Anna Ostrowska-Tryzno, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Turystyki i Rekreacji, Polska

dr Agnieszka Muszyńska, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula Wydział Turystyki i Rekreacji, Polska

dr Marta Joanna Derek, Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji, Polska

dr Piotr Marian Dominik, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji Wydział Turystyki i Rekreacji

dr Michał Ryszard Koskowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

dr hab. Emanuel Kulczycki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filozofii Zakład Teorii i Filozofii Komunikacji, Polska

Dr Naomi Leite, Lecturer (Assistant Professor) Department of Anthropology SOAS, University of London Thornhaugh Street, Russell Square London WC1H 0XG, Zjednoczone Królestwo

Dr Mirosław Marczak, Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Turystyki i Marketingu

dr Justyna Mokras-Grabowska, Pracownia Rekreacji i Turystyki Kwalifikowanej Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytet Łódźki, Polska

dr hab. Adam Pawlicz, Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Zarządzania Turystyką, Polska

dr Marta Sidorkiewicz, Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Zarządzania Turystyką, Polska

Dr Marie Avellino Stewart, B.A.(Hons)(Melit.),M.B.A.(Maas.),Ph.D.(Lond.Met.) Institute for Tourism, Travel & Culture Msida, Mala

dr Bartosz Szczechowicz, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Polityki Turystycznej, Zakład Ekonomii i Zarządzania, Polska

dr hab. Sławoj Tanaś, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu