Redakcja

Stali współpracownicy

mgr Krzysztof Czerniawski, Polska
edytor tekstów popularyzacyjnych

Wojciech Rozwadowski, "Konfraternia Turystyczna", Polska
Zakres współpracy: dział: Nowości wydawnicze

Dr Tadeusz Jędrysiak, Polska
Zakres współpracy: dział: Itinerarium