Redakcja

Rada naukowa

dr hab. prof. UPP Krzysztof Kasprzak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Turystyki Wiejskiej, Polska

prof. dr hab. Wojciech Cynarski, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Nauk Humanistycznych, Polska

prof. dr hab. Kazimierz Ilski, Uniwersytet Adama Mickiewicza Wydział Historyczny, Polska

dr hab. prof. UAM Krzysztof Kaczmarek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii, Polska

dr hab. prof. UŁ Sylwia Kaczmarek, Uniwersytet Łódzki Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Polska

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Polska

prof. dr. hab. Marta Malska, Uniwersytet im. Ivana Franko Lviv, Ukraina, Wydział Geografii, Departament Turystyki, Ukraina

dr hab. prof. UEP Agnieszka Niezgoda, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Turystyki, Polska

dr hab. prof. UAM Krzysztof Podemski, Uniwersytet Adama Mickiewicza Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii, Polska

prof. dr (full Professor) Greg Richards, Tilburg University, Holandia Chair for Leisure Studie, Holandia

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

dr hab. prof. UAM Jacek Sójka, Uniwersytet Adama Mickiewicza Wydział Nauk Społecznych Instytut Kulturoznawstwa, Polska

dr (assist. prof.) Melanie Smith, BKF University of Applied Sciences Budapest, Hungary, Węgry

prof. zw. dr hab. Albrecht Steinecke, Universitat Paderborn, Niemcy