Redakcja

Rada naukowa

dr hab. prof. UPP Krzysztof Kasprzak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Turystyki Wiejskiej, Polska

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Polska

prof. dr hab. Albrecht Steinecke, Universitat Paderborn, Niemcy

prof. dr hab. Wojciech Cynarski, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Nauk Humanistycznych, Polska

prof. dr. hab. Marta Malska, Uniwersytet im. Ivana Franko Lviv, Ukraina, Wydział Geografii, Departament Turystyki, Ukraina

prof. dr hab. Kazimierz Ilski, Uniwersytet Adama Mickiewicza Wydział Historyczny, Polska

prof dr hab. Daniela Szymańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

dr hab. prof. UZ Ryszard Asienkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

dr hab. prof. UŁ Jacek Kaczmarek, Uniwersytet Łódzki Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Polska

dr hab. prof. UŁ Sylwia Kaczmarek, Uniwersytet Łódzki Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Polska

dr hab. prof. UEP Agnieszka Niezgoda, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Turystyki, Polska

dr hab. prof. UAM Krzysztof Podemski, Uniwersytet Adama Mickiewicza Wydział Nauk Społecznych Instytut Socjologii, Polska

prof. dr Greg Richards, Tilburg University, Holandia Chair for Leisure Studie, Holandia

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

prof. dr Melanie Smith, Budapest Metropolitan University, Hungary, Węgry

dr hab. prof. UAM Jacek Sójka, Uniwersytet Adama Mickiewicza Wydział Nauk Społecznych Instytut Kulturoznawstwa, Polska

dr Andres Coca-Stefaniak, University of Greenwich, London

dr hab. prof. UAM Krzysztof Kaczmarek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii, Polska

prof. dr Tamara Ratz, Kodolanyi Janos University, Budapest, Węgry

dr hab. prof. SGTiH Teresa Skalska, SGTiH Vistula, Warszawa, Polska

prof. dr Babak Taheri, Heriot Watt University, Edinburgh, UK,, Zjednoczone Królestwo

dr hab. prof UEP Piotr Zmyślony, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Polska