Wydawca

Wydawca

KulTour.pl 

ul. Wyspiańskiego 16/1
60-750 Poznań
Polska

REGON: 634577059
NIP: 782-133-11-09

Kultour.pl

Sponsorzy

W latach 2013-2014 wydawanie czasopisma było współfinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego