Wykorzystanie metod kartografii i geowizualizacji w turystyce kulturowej

Andrzej Kowalczyk

Abstrakt


W turystyce kulturowej, podobnie jak ma to miejsce w większości innych rodzajów turystyki, istotną rolę odgrywają mapy i środki tzw. geowizualizacji. Mapy przede wszystkim służą turystom w planowaniu wyjazdu, pozwalają im dotrzeć do celu, jak również umożliwiają poruszanie się po obszarze będącym celem wyjazdu. W związku z różnymi formami turystyki kulturowej nadające się do jej uprawiania mapy można podzielić na szereg kategorii. Przede wszystkim na mapy ogólnoturystyczne (krajoznawcze) oraz na mapy specjalistyczne. Te drugie wynikają z różnorodnych potrzeb i preferencji turystów. Wśród map specjalistycznych można wyróżnić mapy przedstawiające zabytki materialne (czasami mapa obejmuje tylko określony rodzaj zabytków), miejsca ważnych wydarzeń historycznych, miejsca kultu religijnego, obiekty militarne, skanseny i inne atrakcje o charakterze etnograficznym, atrakcje warte odwiedzenia z powodu walorów kulinarnych itp. Mapy te mogą obejmować całe państwa, regiony lub jednostki przestrzenne niższego rzędu. Chociaż mapy przedstawiające atrakcje kulturowe były wydawane już od chwili powstania współczesnej turystyki, jej rozwój i rozwój kartografii sprawiły, że ilość wydawnictw kartograficznych poświęconych kwestiom kulturowym w ostatnich dekadach znacznie wzrosła. Jest to przyczyną pojawienia się pewnych problemów, gdyż często mapy dla turystów interesujących się kulturą są wydawane przez osoby i instytucje nie mające odpowiedniego przygotowania kartograficznego lub nawet geograficznego. W ostatnich latach, w związku z szybkim rozwojem technologii informatycznych, w turystyce coraz częściej wykorzystywane są metody określane mianem geowizualizacji. Również i one były od dawna wykorzystywane w prezentacji obiektów i zjawisk interesujących osoby uprawiające turystykę kulturową, ale upowszechnienie się komputerów, pojawienie się Internetu oraz aplikacji mobilnych spowodowało, że ich znaczenie w przedstawianiu atrakcji mogących zainteresować turystów jeszcze bardziej wzrosło.


Słowa kluczowe


turystyka; kartografia; geowizualizacja; mapy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brown A., Emmer N., van den Worm J., 2001, Cartographic design and production in the Internet era: the example of tourist web maps, „The Cartographic Journal”, 38, 1, s. 61–72

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań

Castaldini, D., Valdati, J., Ilies, D. C., Chiriac, C., Bertogna, I., 2005, Geo-tourist map of the natural reserve of Salse di Nirano (Modena Apennines, northern Italy), „Italian Journal of Quaternary Sciences”, 18, 1, s. 245–255

Conley T., 2007, Early modern literature and cartography: an overview, [w:] Woodword D. (red.) „Cartography in the European Renaissance. History of the cartography. Volume Three. Part 1”, The University of Chicago Press, Chicago & London, s. 401-411

Dillemuth J., 2005, Map design evaluation for mobile display, „Cartography and Geographic Information Science”, 32, 4, s. 285-301

Dubas J., Feldmann H-U., 1994, Die erste Karte des Kantons Freiburg von Wilhelm Techtermann, 1578, „Cartographica Helvetica: Fachzeitschrift für Kartengeschichte”, 9-10, Heft 10, s. 33-40

Grabler F., Agrawala M., Sumner R. W., Pauly M., 2008, Automatic generation of tourist maps, „ACM Transactions on Graphics (TOG) – Proceedings of ACM SIGGRAPH”, 27, 3 (August), 100, 100:1-100:11, http://vis.berkeley.edu/papers/tmaps/tmaps-SIG08.pdf (dostęp 26.07.2014)

Guckelsberger K., 2013, Das moderne Kartenbild von Europa auf der Carta Itineraria Waldseemüllers von 1511/1520, „Cartographica Helvetica: Fachzeitschrift für Kartengeschichte”, 25-26, Heft 48, s. 34-40

Halik Ł., 2012, The analysis of visual variables for use in the cartographic design of point symbols for mobile augmented reality applications, „Geodesy and Cartography”, 61, 1, s. 19-30

Harley J. B., 1987, The map and the development of the history of cartography, [w:] Harley J. B., Woodward D. (red.), „Cartography in prehistoric, ancient, and medieval Europe and the Mediterranean. History of the cartography. Volume One”, The University of Chicago Press, Chicago & London, s. 1-42

Hüttermann A., 2002, Tobias Mayer und seine Reisekarte von 1751, „Cartographica Helvetica: Fachzeitschrift für Kartengeschichte”, 25-26, Heft 26, s. 13-22

Karamustafa A. T., 1992, Military, administrative, and scholarly maps and plans, [w:] Harley J. B., Woodward D. (red.), „Cartography in the traditional Islamic and South Asian societies. History of the cartography. Volume Two. Book One”, The University of Chicago Press, Chicago & London, s. 209-227

King D. A., Lorch R. P., 1992, Qibla charts, Qibla maps, and related instruments, [w:] Harley J. B., Woodward D. (red.), „Cartography in the traditional Islamic and South Asian societies. History of the cartography. Volume Two. Book One, The University of Chicago Press”, Chicago & London, s. 189-205

Kukułka M., Gotlib D., 2014, Wpływ zjawiska neokartografii na rozwój serwisów internetowych udostępniających informacje przestrzenne, „Polski Przegląd Kartograficzny”, 46, 1, s. 34-46

Kupčík I., 1992, Karten der Pilgerstrasse im Bereich der heutigen Schweiz und des angrenzenden Auslandes vom 13. bis zum 16. Jahrhundert, „Cartographica Helvetica: Fachzeitschrift für Kartengeschichte”, 5-6, Heft 6, s. 17-28

Lanman J. T., 1981, The religious symbolism of the T in T-O maps, „Cartographica”, t. 18 ( 4 ), s. 18 – 22

Li B., Liu J., Shi L., 2005, New development on tourist cartography, „The 22nd International Cartographic Conference”, A Coruña, Spain, 9–16 July 2005, https://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2005/htm/pdf/oral/TEMA19/Session 2/BIN LI.pdf (10.05.2014)

Lin Ch.-H., Chen J.-Y., Hsu Sh.-S., Chung Y.-H., 2014, Automatic tourist attraction and representative icon determination for tourist map generation, „Information Visualization”, 13, 1, s. 18–28

Maqbul Ahmad S., 1992,Cartography of al-Sharif al-Idrisi, [w:] Harley J. B., Woodward D. (red.), „Cartography in the traditional Islamic and South Asian societies. History of the cartography. Volume Two. Book One”, The University of Chicago Press, Chicago & London, s. 156-174

Mączak A., 2001, Peregrynacje, wojaże, turystyka, Książka i Wiedza, Warszawa

McCleary Jr. G. F., 2009, Confronting the tourist map: divergent purposes and disparate users, „Proceedings of the 24th International Cartographic Conference”, Santiago de Chile, Chile, 15–21 November 2009, http://icaci.org/files/documents/ICC_proceedings/ICC2009/html/nonref/23_3.pdf (dostęp 26.07.2014)

Medyńska-Gulij B., 2007, Pragmatyczne podstawy kompilowania kartograficznego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Geografia nr 75, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Medyńska-Gulij B., 2012, Kartografia i geowizualizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Podręcznik akademicki, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska MILENIUM, Gniezno

Millard A. R., 1987, Cartography in the ancient Near East, [w:] Harley J. B., Woodward D. (red.), „Cartography in prehistoric, ancient, and medieval Europe and the Mediterranean. History of the cartography. Volume One”, The University of Chicago Press, Chicago & London, s.107-116

Ostrowski W., Pasławski J., 2006, Przedmiot kartografii i jej powiązania z innymi naukami, [w:] Pasławski J. (red.), „Wprowadzenie do kartografii i topografii”, Wydawnictwo Nowa Era. Redakcja Kartograficzna, Wrocław, s. 11-28

Pawlak W., 2000, Problemy i zagrożenia współczesnej kartografii, [w:] Pawlak W. (red.), 2000, „Złożoność, modelowanie, technologia, Główne problem współczesnej kartografii”, Uniwersytet Wrocławski, Pracownia Atlasu Dolnego Sląska i Zakład Kartografii, Wrocław, s. 99-116

Rogers J. M., 1992, Itineraries and town views in Ottoman histories, [w:] Harley J. B., Woodward D. (red.), „Cartography in the traditional Islamic and South Asian societies. History of the cartography. Volume Two. Book One”, The University of Chicago Press, Chicago & London, s. 228-255

Schwartzberg J. E., 1992, Geographical mapping, [w:] Harley J. B., Woodward D. (red.), „Cartography in the traditional Islamic and South Asian societies. History of the cartography. Volume Two. Book One”, The University of Chicago Press, Chicago & London, s. 388-493

Shore A. F., 1987, Egyptian cartography, [w:] Harley J. B., Woodward D. (red.), „Cartography in prehistoric, ancient, and medieval Europe and the Mediterranean. History of the cartography. Volume One”, The University of Chicago Press, Chicago & London, s.117-129

Sirko M., 1999, Zarys historii kartografii, Wydawnictwo UMCS, Lublin

Walz U., Schumacher U., 2011, Sächsische Meilenblätter als Quelle der Kulturlandschaftsforschung am Beispiel der Sächsischen Schweiz, „Cartographica Helvetica: Fachzeitschrift für Kartengeschichte”, 43-44, Heft 44, s. 3-15

Woodward D., 1987, Medieval mappaemundi, [w:] Harley J. B., Woodward D. (red.), „Cartography in prehistoric, ancient, and medieval Europe and the Mediterranean. History of the cartography. Volume One”, The University of Chicago Press, Chicago & London, s. 286-370

Zipf A., 2002, User-adaptive maps for location-based services (LBS) for tourism, [w:] Wöer K., Frew A. J., Hitz M. (red.) 9th International Conference Information and Communication Technologies in Tourism ENTER 2002, Proceedings of the International Conference in Innsbruck, Austria, Innsbruck, s. 329-338, https://www.geog.uni-heidelberg.de/md/chemgeo/geog/gis/enter2002.pdf (20.08.2018)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.1003

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2018 Andrzej Kowalczyk

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642