Pamiątka z podróży – artefakt czy bezwartościowy śmieć? O kulturotwórczej roli pamiątki z podróży

Aleksandra Emilia Niemczyńska

Abstrakt


W poniższym artykule zaproponowane zostaje spojrzenie na pamiątkę z podróży nie tylko z perspektywy jej miejsca na rynku, ale przede wszystkim czyni z niej obiekt pogłębionej analizy kulturoznawczej. Autorka, posługując się wynikami własnych badań kwestionariuszowych, stara się zgłębić mechanizmy kierujące turystów do posiadania takich przedmiotów, a także przygląda się bliżej licznym aspektom samych pamiątek. Postawione zostają pytania o wartość pamiątki, jej unikatowość, autentyczność oraz o to, na jakiej podstawie wyznaczane są kryteria te cechy oceniające. Analizie zostają poddane również zachowania i czynności turystów w związku z posiadanymi przez nich pamiątkami.


Słowa kluczowe


pamiątka; podróż; turystyka; autentyczność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baudrillard J., 2006, Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury, Wydawnictwo "Sic!", Warszawa

Baedeker K., 1923, Paris und Umgebung: Handbuch für Reisende, Leipzig

Banaszkiewicz M., 2011, Pamiątki turystyczne – w poszukiwaniu tożsamości, „Turystyka Kulturowa”, nr 4, http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/78/64 [2.03.2019 r.]

Barański J., 2007, Świat rzeczy. Zarys antropologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Brzozowska B., 2009, O czytaniu kiczu – turysta modny, [w:] Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J. W. Sienkiewicz (red.), „Człowiek w podróży”, ALMAMER, Warszawa, s. 83-92

Buczkowska K., 2012, Jakość podróży zatrzymana w pamiątkach, [w:] Marek Kazimierczak (red.), „Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania”, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań, s. 78-95

Burszta W. J., 2008, Wielokulturowość – nowy globalny folkloryzm, [w:] W. J. Burszta, E. A. Sekuła (red.), Kiczosfery współczesności, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa, s. 57-66

Culler J., 2007, Teoria śmieci, „Kultura Współczesna”, nr 4, s. 6-22.

Domańska E., 2008, Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami, „Kultura Współczesna”, nr 3, s. 9-21

Douglas M., 2007, Czystość i zmaza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Dunaj B. (red.), 1996, Słownik współczesnego języka polskiego, WILGA, Warszawa, s. 713-714

Kopytoff I., 2003, Kulturowa biografia rzeczy – utowarowienie jako proces, [w:] M. Kempny, E. Nowicka, „Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej”, PWN, Warszawa, s. 249-274

Krajewski M., 2004, W stronę socjologii przedmiotów, [w:] M. Golka (red.), „W cywilizacji konsumpcyjnej”, Poznań

MacCannell D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, MUZA SA, Warszawa

Morawska T. K. z Radziwiłłów, 2002, Diariusz podróży europejskiej w latach 1773 – 1774, B. Rok (oprac.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Podemski K., 2008, Antropologia turystyki, [w:] R. Winiarski (red.), „Turystyka w naukach humanistycznych”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 48-64

Tańczuk R., 2011, Ars colligendi. Kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Turner V., 2010, Proces rytualny: struktura i antystruktura, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Van Genep A., 2006, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Wieczorkiewicz A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata podróży, Universitas, Kraków

Wieczorkiewicz A., 2003, Prawdziwe pamiątki z podróży. Kwestia autentyczności w antropologii turystyki, „Kultura i społeczeństwo”, nr 2, t. 47, s. 145-177


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Aleksandra Emilia Niemczyńska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642