Literackie obrazy Barcelony a doświadczenia turystów

Aleksandra Korpysz

Abstrakt


Niniejszy artykuł dotyczy relacji między miastem, jego literackimi obrazami a turystyką, co zobrazowane zostało na przykładzie Barcelony. W kontekście turystyki literackiej autorka wskazuje, na podstawie przeglądu literatury pięknej, cytaty odnoszące się do miasta, uzupełnia je informacjami pochodzącymi z innych źródeł oraz z własnych doświadczeń. Istotną częścią tekstu jest określenie, w jaki sposób powiązanie turystyki z lekturą wpływa na doświadczenia odwiedzającego, który trafia do miasta znanego wcześniej z literatury. Pobocznym wątkiem opracowania jest natomiast próba charakterystyki turysty literackiego.

Słowa kluczowe


turystyka literacka; doświadczenia turystów; miasto; Barcelona

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K., 2014, Portret współczesnego turysty kulturowego, AWF Poznań

Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Burger S., Geel N., Schwarz A., 2006, Cień wiatru. Przewodnik po Barcelonie, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA

Hughes R., 2015, Barcelona, Wydawnictwo Magnum, Warszawa

Kowalczyk A. (red), 2010, Turystyka zrównoważona. PWN, Warszawa

Mendoza E., 2010, Miasto cudów, Wydawnictwo Znak, Kraków

Montalbán M. V., 2004, Morza Południowe, Noir sur Blanc, Warszawa

Moriel E., 2009, Miasto poza czasem, Świat Książki, Warszawa

Pastor M., 2015, Cienie Barcelony, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa

Pudełko A., 2017, Turyści czy spacerowicze? Próba charakterystyki uczestników spacerów literackich, „Turystyka Kulturowa”, Nr 2/2017, s. 37-52

Roszak J., Godlewski G., 2013, Homo legens jako homo turisticus. Ku metodologii turystyki literackiej, „Folia Turistica”, nr 28, s. 53-66

St Louis R., Davies S., 2017, Barcelona, Lonely Planet, Wydawnictwo Pascal

Synowiec A., 2016, Aktualne tendencje w turystyce kulturowej na przykładzie turystyki literackiej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie” z. 92, Nr kol. 1955, s. 325-334

Zafón C. R., 2016a, Cień wiatru, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA

Zafón C. R., 2016b, Gra anioła, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA

Zafón C. R., 2012, Więzień nieba, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA

Wyszowska I., 2008, Turystyka biograficzna – istota, znaczenie, perspektywy, „Turystyka Kulturowa”, nr 1, s. 22-33

Zmyślony P., 2001, Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego, „Problemy Turystyki”, nr 1-2., s. 21-31

http://ajuntament.barcelona.cat/castelldemontjuic/en [3.02.2018]

http://blog.justynab.com/2017/03/5-ksiazek-o-hiszpanii-ktore-warto.html [10.10.2017]

www.boqueria.barcelona/history [1.02.2018]

www.goforworld.com/artykuly/cienie-w-barcelonie/ [10.10.2017]

https://www.kawiarenkakryminalna.pl/podroze/739-kopenhaga-tropem-joanny-chmielewskiej.html [10.10.2017]

www.national-geographic.pl/kierunki/barcelona-miasto-zaczarowane [24.01.2018]

https://wiadomosci.onet.pl/cien-wiatru-w-barcelonie/wqb52g [10.10.2017]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Aleksandra Korpysz


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642