Muzea w Egipcie w opinii użytkowników portalu TripAdvisor

Natalia Łukasiewicz

Abstrakt


Turystyka muzealna jako forma turystyki kulturowej staje się coraz bardziej popularnym zjawiskiem. Muzealnicy dokładają wszelkich starań, aby podnieść atrakcyjność ekspozycji i rozszerzać ofertę turystyczną. Ponadto jednym z zadań muzeów jest przechowywanie i udostępnianie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Niniejszy artykuł przedstawia muzea znajdujące się w Egipcie, kraju o bogatej, wciąż jeszcze odkrywanej historii. Głównym celem jest przedstawienie atrakcyjności turystycznej muzeów w Egipcie, mierzonej na podstawie opinii zamieszczonych przez użytkowników portalu społecznościowego TripAdvisor. Ewidencja wykazała 93 instytucje muzealne, które poddano analizie ilościowej. Następnie przeprowadzono analizę jakościową dziesięciu muzeów z największą liczbą recenzji. Przeanalizowano 12 357 opinii w języku polskim i angielskim, aby wykazać jak turyści oceniają poszczególne elementy decydujące o atrakcyjności turystycznej muzeów takich jak: zbiory, ekspozycja, siedziba muzeum, działalność muzeum. W artykule przytoczono wybrane opinie zamieszczone przez użytkowników na portalu TripAdvisor.


Słowa kluczowe


muzeum; Egipt; opinie użytkowników; TripAdvisor

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dziekan M, 2008, Dzieje kultury arabskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kodeks etyki ICOM dla Muzeów, tłum. Waltoś S. Kraków 2007

Kruczek W. (red.), 2011, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Maciąg R., 2013, Pragmatyka Internetu: Web 2.0 jako środowisko, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Miguéns, J., Baggio, R., Costa, C., 2008. Social media and tourism destinations: TripAdvisor case study, Advances in Tourism Research, 26(28), 1-6

Museums of the World 2014, 21st ed., De Gruyter, Munchen 2014

Sattin A., Lee J., 2015, Egypt, Lonely Planet Publications, Carlto

Tribe J., 2016, Strategy for tourism, 2nd ed. Goodfellow Publishers Limited, Oxford

Wyszowska I., Jędrysiak T., 2017, Turystyka muzealna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa

Zajadacz A., 2017, Dyssatysfakcja w przestrzeni turystycznej. Negatywne opinie użytkowników TripAdvisor na temat głównych atrakcji turystycznych wybranych miast w Polsce, Prace i Studia Geograficzne, 62.3, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 63-88

Żygulski Z., 1982, Muzea na świecie: wstęp do muzealnictwa, Państwowe Wydawnictwo naukowe, Warszawa

ŹRÓDŁA INTERNETOWE

Central Agency for Public Mobility and Statistics, https://www.capmas.gov.eg/ [dostęp: marzec 2019]

Egipt, w Encyklopedia PWN 2019, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Egipt;4169029.html [dostęp: marzec 2019]

Egyptian Museum exhibit puts spotlight on restored artefacts, Daily News Egypt, http://www.dailynewsegypt.com/2013/10/23/egyptian-museum-exhibit-puts-spotlight-onrestored-artefacts/ [dostęp: marzec 2019]

Egyptian Tourism Authority [http://www.egypt.travel/, dostęp marzec 2019]

Egypt: Country-specific: Basic indicators (Compendium), UNWTO, https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.5555/unwtotfb0818010020132017201901 [dostęp: marzec 2019]

Over 120k Polish visitors to Egypt in 2017, expected to rise in 2018: Polish official, Egypt Independent, https://ww.egyptindependent.com/over-120k-polish-visitors-to-egypt-in-2017-expected-to-rise-in-2018-polish-official/] [dostęp: marzec 2019]

Record Breaking Number of Tourists Visit the Egyptian Museum, Cairo360.com, https://www.cairo360.com/article/sights-travel/record-breaking-number-of-tourists-visit-the-egyptian-museum/ [dostęp: marzec 2019]

Visitor turnout to Egyptian museums declines by 26% in 2015-2016, Egypt Today, http://www.egypttoday.com/Article/1/5300/Visitor-turnout-to-Egyptian-museums-declines-by-26-in-2015 [dostęp: marzec 2019]

World Tourism Organization, UNWTO; http://www2.unwto.org/en/country/egypt [dostęp marzec 2019]

Zalewski P., 2007, Osiem cech WEB 2.0, https://www.internetstandard.pl/news/Osiem-cech-Web-2-0,107199.html [dostęp marzec 2019]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.1064

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Natalia Łukasiewicz

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642