Polskie dziedzictwo kulturowe na Łotwie – niewykorzystany potencjał turystyczny

Marek Piasta

Abstrakt


W artykule autor skupił się na pokazaniu bogatego, lecz mało znanego i zanikającego polskiego dziedzictwa kulturowego na Łotwie jako niezwykłego potencjału dla turystyki kulturowej. Zaprezentował wybrane obiekty wraz z oceną ich dostępności lub atrakcyjności turystycznej. Na końcu artykułu zaprezentował przykładowy szlak turystyczny, który można by na Łotwie przeprowadzić aby przyciągnąć polskich turystów kulturowych i pomóc tym samym ożywić i chronić uwzględnione na nim obiekty i miejsca.

Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; turystyka polonijna; dziedzictwo kulturowe; Łotwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baister S., Patrick C., 2008: Łotwa, Wyd. National Geographic, Warszawa

Bielski M., 1856, Kronika Polska, t. 1, Sanok

Buczkowska K., 2008, Turystyka Kulturowa. Przewodnik metodyczny, AWF Poznań, Poznań

Buczkowska K., Pajsert E.,2009, Możliwości i konieczność rozwoju turystyki polonijnej na Cyprze w oparciu o historię podróży i życie Polaków na wyspie. Projekty tras turystycznych, „Turystyka kulturowa”, nr 3, ss. 3-23

Dębiński D., 2009, Na maryjnych szlakach Europy. Łotwa, Warszawa

Dylewski A., Masłowski M., Piotrowski B., Swajdo J., Wójcik P.:, 2006, Przewodnik Pascala. Litwa, Łotwa, Estonia i obwód kaliningradzki, Pascal, Bielsko-Biała

Ławecki T., Olszewski T., 2007, Czar polskich kresów. Wycieczki z klasą, Wydawnictwo TELEBIT, Warszawa

Jēkabson E., 1992, Mogiły żołnierzy polskich na Łotwie, „Polak na Łotwie” nr 6

Jēkabson E.: 1994, Zarys historii stosunków polsko-łotewskich, [w:] Kultura polska na Łotwie, Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Rydze, Ryga

Metelka Ch. J., 1990, The Dictionnary of Hospitality, Travel and Tourism, Delmar Publshers Inc., Albany – New Jork

Mikos v. Rohrscheidt A, 2008, Turystyka Kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno

Pepłowska M., 2003, Elementy osobowości i turysty warunkujące jego aktywne uczestnictwo w dziedzictwie kulturowym, „Problemy turystyki i hotelarstwa” nr 1.

Piasta M., 2011, Polskie dziedzictwo na Łotwie i w Estonii – niewykorzystany potencjał turystyczny, praca magisterska, Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Poznań

Raport dotyczący procedur sądowych w Inflantach i Kurlandii, 1848, Jełgawa/Lipsk

Sozański J., 2004, Moje Inflanty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

Sozański J., 1996, Nekropolie polskie na Łotwie, Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Rydze, Ryga

Sozański J.: 1994, Polska architektura i sztuka sakralna na ziemiach łotewskich, [w:] Kultura polska na Łotwie, Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Rydze, Ryga

Trops H.:, 1993, Krasław dawniej i dziś, „Polak na Łotwie”, nr 5.

http://cis.art.pl/TARNOW/PLiPL/mackowiak.html (data dostępu 12.01.2011)

www.kursy-finansowe.com (data dostępu 12.01.2011)

http://www.ryga.polemb.net/index.php?document=222 (data dostępu 5.12.2010)

http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-82.htm (data dostępu: 12.01.2011)

www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=b00_11_1 (data dostępu: 13.11.2010)

www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=b00_11_1 (data dostępu: 13.11.2010)

http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=b00_11_1 (data dostępu: 30.09.2010)


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Marek Piasta


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642