Architurystyka (Turystyka architektoniczna): w poszukiwaniu "spektakularnych" obiektów

Natalia Karolina Bursiewicz

Abstrakt


Turystyka architektoniczna staje się rokrocznie coraz bardziej popularna. W konsekwencji wychodzi poza wąski krąg zainteresowanych nią osób, trafiając powoli do masowego odbiorcy. Wraz z powiększającą się ilością wydarzeń promujących architekturę współczesną i jej twórców, a także przybliżających architekturę historyczną, rośnie świadomość estetyczna i architektoniczna. Architektura zaczyna być zatem traktowana jako monumentalne dzieło sztuki, z którym warto osobiście się zapoznać. W artykule podano definicję architurystyki a także propozycję jej kategoryzacji. Następnie opisano pokrótce każdą z kategorii uwzględniając przykłady ze świata i z Polski. Kategorie mogą stanowić jednocześnie punkt wyjścia przy tworzeniu tras turystycznych. Kolejno przybliżono możliwości popularyzacji turystyki architektonicznej przy wykorzystaniu współczesnej, polskiej architektury.


Słowa kluczowe


architurystyka; turystyka architektoniczna; architektura w Polsce

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alaily-Mattar N., Bartmanski D., Dreher J., Koch M., Löw M., Pape T., 2018, Situating architectural performance: ‘star architecture’ and its roles in repositioning the cities of Graz, Lucerne and Wolfsburg, “European Planning Studies” , Volume 26, Issue 9, 1874-1900, 2018

Alaily-Mattar N., Dreher J., Thierstein A., 2018, Repositioning cities through star architecture: how does it work?, “Journal of Urban Design”, Volume 23, Issue 2, s. 169-192

Augé M., Contemporary tourist experience as Mise-en-Scene,[w:] J. Ockman; S. Frausto (red.), Architourism. Authentic, escapist, exotic, spectacular, Prestel Verlag, Munich

Chang T.C., 2010, Bungalows, mansions and shophouses: Encounters in architourism, “Geoforum”, Volume 41, Issue 6, s. 963-971

Cichońska I., Popera K., Snopek K., 2016, Architektura VII dnia, Fundacja Bęc Zmiana, Biuro Festiwalowe IMPART, Wrocław

Cieślikowski K., 2017, Nowoczesne obiekty sportowe jako atrakcyjne produkty turystyczne regionu, „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, Tom XVIII, Zeszyt 8, Część III, s. 347-361

Craggs R., Geoghegan H., Neate H., 2013, Architectural Enthusiasm: Visiting Buildings with the Twentieth Century Society, “ Environment and Planning D: Society and Space”, Vol 31, Issue 5, s. 879-896

D’Acierno P. (2005) Introduction [w:] J. Ockman; S. Frausto (red.), Architourism. Authentic, escapist, exotic, spectacular, Prestel Verlag, Munich

Edensor T., Theater of the exotic: Tourist space as stage and performance, [w:] J. Ockman; S. Frausto (red.), Architourism. Authentic, escapist, exotic, spectacular, Prestel Verlag, Munich.

Fajardo J., 2010, Starchitects: Visionary Architects of the Twenty-first Century, Harper Design, New York

Godfrey A., 2010, The Use of Modern Architecture in City Marketing, “VISUAL” 33

Izadi Najafabadi F., Torabi Farsani N., 2019, Key Components for Organizing Architectural Tours in Isfahan, Iran, “Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism”, Volume 20, Issue 3, s. 259-272

Kirschenblatt-Gimlett B. (1998), Destination Culture: Tourism, museums, and heritage Chapter

: Destination Museum, Berkeley, CA: University of California Press, s. 131-176

Kubiak SZ.P., 2014, Modernizm zapoznany. Architektura Poznania 1919-1939, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa

Kuc M., Wino i architektura (06.02.2014): www.rp.pl/artykul/1084876-Wino-w-dobrej-architekturze.html [20.07.2019]

Lasanksy M.D., 2005, Blurred boundaries between tourism and history: the case of Tuscany, [w:] J. Ockman; S. Frausto (red.), Architourism. Authentic, escapist, exotic, spectacular, Prestel Verlag, Munich

Lindsay G., 2017, One icon, two audiences: how the Denver Art Museum used their new building to both brand the city and bolster civic pride, “Journal of Urban Design”, Volume 23, Issue 2, s. 193-205

Nash J., 2015, Architectural Pilgrimage, “Transfers, Interdisciplinary Journal of Mobility Studies”, 5(2), s. 121–128

Oslislo Z., 2012, Katowicka moderna 1927-1939, M-Studio s.c., Zabrze

Pastuszczak Z., 2017, Rola architektury w rozwoju enoturystyki, „Środowisko Mieszkaniowe”, 19/2017, s. 169-179

Romeiss-Stracke, F. (2008), Auf dem Weg zu einer Baukultur im Tourismus [w:] Romeiss-Stracke, F. Tourismusarchitektur. Baukultur als Erfolgsfaktor, Berlin 2008, s.14

Rozłupana hala 2009, http://sztuka-architektury.pl/article/3585/rozlupana-hala [20.07.2019]

Schwarzer M., 2005, Architecture and mass tourism, [w:] J. Ockman; S. Frausto (red.), Architourism. Authentic, escapist, exotic, spectacular, Prestel Verlag, Munich

Shaw G., 2015, Tourism by Design: Signature Architecture and Tourism, “Tourism Review International”, Volume 19, Nr. 4, s. 235-241

Shaw G., 2007, Tourism by design: An analysis of architectural tourism and its influence on urban design from 1997 to 2007, (Doctoral Dissertation) University of California, Davis, ProQuest Dissertations Publishing and Theses database (UMI Number: 3329667)

Specht J., 2014, Architectural Tourism, Building for Urban Travel Destinations, Springer Fachmedien Wiesbaden

Specht J., 2009, The role of architecture in tourism destination development and branding, [w:] S. Krakover & N. Uriely, Tourism Destination. Development and Branding: Eilat 2009 Conference Proceedings, s. 98-106

Sykta I., 2012, Współczesne tendencje w kształtowaniu krajobrazu i architektury winnic, „Architektura. Czasopismo techniczne”, zeszyt 30

Vukadinovic I., 2011, Architecture in Tourism - visitors perspective, case of Copenhagen, (2011) , praca magisterska obroniona na: Department of Service Management and Service Studies Mark, Helsingborg, 2011

Wagner T., 2013, Architektura modernistyczna w Zabrzu, Urząd Miejskie w Zabrzu, Zabrze

Vargas-Sánchez A., Ángeles Plaza-Mejía M. de los, Porras-Bueno N. 2009, Modelling residents' attitudes towards tourism development, [w:] S. Krakover & N. Uriely, Tourism Destination. Development and Branding: Eilat 2009 Conference Proceedings, s. 36-48
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.1081

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Natalia Karolina Bursiewicz

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642