Slumming czyli oglądanie obrazów codziennego życia – przykład Kibery (Kenia)

Aleksandra Gutowska

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie zjawiska wycieczek po slumsach miast krajów tzw. Globalnego Południa, które od początku lat 90-tych XX wieku stają się coraz bardziej popularne wśród osób odwiedzających, pochodzących w szczególności z krajów tzw. Globalnej Północy na przykładzie wycieczek po Kiberze, w Kenii. W latach 2014-2016 prowadziłam badania etnograficzne, których celem był antropologiczny opis doświadczenia wycieczki po Kiberze, organizowanej przez jej mieszkańców, jako przestrzeni negocjacji znaczeń ubóstwa i tożsamości jej mieszkańców. Brałam udział w wycieczkach jako obserwatorka, prowadziłam wywiady – najczęściej swobodne, z osobami odwiedzającymi Kiberę, jak i z organizatorami wycieczek, a także przyglądałam się działalności tych ostatnich. Organizatorzy wycieczek chcą pokazać pozytywną stronę życia w Kiberze, czyli to, że jej mieszkańcy są na co dzień aktywni, pracowici i przedsiębiorczy, zmieniając tym samym percepcję tego miejsca u osób odwiedzających z dzielnicy ubóstwa w miasto możliwości.


Słowa kluczowe


wycieczki po slumsach; ubóstwo; miasta; Kibera; obrazy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amis P. H., 1983, A Shanty Town of Tenants: The Commercialization of Unauthorized Housing in

Nairobi 1960-1980 (praca doktorska), Kent

Appadurai A., 2005, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Zbigniew

Pucek, Universitas, Kraków

Burgold J., Frenzel F., Rolfes M., 2013, Observations on slums and their touristification, „Journal of

the Geographical Society”, vol. 144, nr 2, s. 99-104

Cocks C., 2001, Doing the Town. The Rise of Urban Tourism in the United States, 1850-1915,

University of California Press, Berkley

Desgroppes A., Taupin S., 2011, Kibera: The Biggest Slum in Africa?, „Les Cahiers d’Afrique de l’Est”,

/ 2011, s. 1-9

Durr E., 2012, Urban poverty, spatial representation and mobility: touring a slum in Mexico,

„International Journal of Urban and Regional Research”, vol. 36, s. 706-24

Freire-Medeiros B., 2012, Touing Poverty, Routledge, London

Frenzel F., Koens K., 2012, Slum Tourism: Developments in a Young Field of Interdisciplinary Tourism

Research, „Tourism Geographies” vol. 14, nr 2, s. 195–212

Frenzel F., Koens K., Steinbrink M., 2012, Slum Tourism: poverty, power and ethics, Routledge, London

Frenzel F., Koens K., Steinbrink M., Rogerson Ch. M., 2015, Slum Tourism: State of the art, „Tourism

Review International”, vol. 18, s. 237-252

Frenzel F., 2016, Slumming it! The Tourist Valorization of Urban Poverty, Zed Books, London

Ham A., Butler S., Thomas K., 2015, Kenya travel guide, Lonely Planet, New York

Hammersley M., Atkinson P., 2000, Metody badań terenowych, przeł. Sławomir Dymczyk,

Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań

Ingersoll E., 1906, Rand, McNally & Co.'s handy guide to New York City, Rand, McNally, Chicago

Koven S., 2004, Slumming. Sexual and social politics in Victorian London, Princeton University Press,

Princeton

Linke U., 2012, Mobile Imaginaries, Portable Signs: Global Consumption and Representations of Slum

Life, „Tourism Geographies”, vol. 14, nr 2, s. 294–319

MacCannell D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. Ewa Klekot, Anna

Wieczorkiewicz, Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa

Meschank J., 2011, Investigations into slum tourism in Mumbai: poverty tourism and the tensions

between different constructions of reality, „Geojournal” 76, s. 47-62

Mowforth M., Munt I., 2009, Tourism and Sustainability. Development, globalisation and new tourism

in the Third World, Routledge, London

Obombo K. M., 2012, Slum tourism in Kibera, Nairobi, Kenya. Philanthropic Travel or Organized

Exploitation of Poverty? Lambert Academic Publishing, Saarbrucken

Pawełczak M., 2004, Kenia, Wydawnictwo Trio, Warszawa

Rakowski T., 2001, Przekroczyć esencjalizm. Zwrot ku antropologii przedtekstowej i

fenomenologicznej, „Prace Kulturoznawcze” XII, Wrocław

Rakowski T., 2006, Etnograficzna (nie)wiedza profesjonalna, [w]: M. Brocki, K. Górny, W. Kuligowski

(red.), Kultura profesjonalna etnologów w Polsce, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 113-126

Rakowski T., 2013, Teren, czas, doświadczenie. O specyfice wiedzy antropologicznej po zwrocie

krytycznym, [w]: T. Buliński, M. Kairski (red.), Teren w antropologii. Praktyka badawcza we

współczesnej antropologii kulturowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 131-150

Reason P., Torbert W. R., 2010, Zwrot działaniowy. Ku transformacyjnej nauce społecznej, przeł. Maja

Lavergne [w]: H. Červinková, B. D. Gołębniak (red.), Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowana, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław, s. 117-152

Rogerson Ch. M., 2004, Urban tourism and small tourism enterprise development in Johannesburg:

The case of township tourism, „Geojournal” 60, s. 249-257

Rolfes M., 2010, Poverty tourism: theorethical reflections and empirical findings regarding an

extraordinary form of tourism, „Geojournal”, 75(5), s. 421-42

Salazar N. B., 2005, Tourism and Glocalization. „Local” Tour Guiding, „Annals of Tourism Research”,

vol. 32, nr 3, s. 628-646

Salazar N. B., 2006, Building a ‘Culture of Peace’ through Tourism: Reflexive and analytical notes and

queries, „Universitas Humanística”, nr 62, s. 319-333

Salazar N. B., 2009, Imaged or Imagined? Cultural Representations and the “Tourismification” of

Peoples and Places, „Cahiers d’études africaines”, 193-194, s. 49-71

Smedt J. V. A., 2009, The Nubis of Kibera: a social history of the Nubians and Kibera slums (praca

doktorska), Ultrecht

Steinbrink M., 2012, ‘We did the Slum!’ – Urban Poverty Tourism in Historical Perspective, „Tourism

Geographies” vol. 14, nr 2, s. 213–234

Wieczorkiewicz A., 2009, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków

Artykuły prasowe i raporty różnych organizacji:

World Social Forum opens in Kenya, „BBC”, z 20.01.2007,

(http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6281649.stm, 06.08.2019)

Gettleman J, Disputed Vote Plunges Kenya Into Bloodshed, „The New York Times”, z 31.12.2007

(https://www.nytimes.com/2007/12/31/world/africa/31kenya.html, 26.07.2019)

Robbins M., The missing millions of Kibera, „The Guardian”, z 1 sierpnia 2012

(https://www.theguardian.com/science/the-lay-scientist/2012/aug/01/africa-propaganda-kibera, 26.07.2019)

Upwardly mobile Africa. Boomtown slum: A day in the economic life of Africa’s biggest shanty-

town, „The Economist”, z 22 grudnia 2012 (https://www.economist.com/christmas-specials/2012/12/22/boomtown-slum, 26.07.2019)

Flood Z., Kenya's slum dwellers fear violence as voting in presidential election to begin, „The

Telegraph”, z 3 marzec 2013 (https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/kenya/9904514/Kenyas-slum-dwellers-fear-violence-as-voting-in-presidential-election-to-begin.html, 26.07.2019)

Kubania J., Ondieki E., Madonna's tweet sparks varying views of Kibera slum, „Daily Nation”, z 10

lipca 2016 (https://www.nation.co.ke/news/Madonna-tweet-sparks-varying-views-of-Kibera-slum/1056-3288048-rhrclk/index.html, 26.07.2019)

The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlement, „United Nations Human Settlements

Programme”, 2013, (https://www.un.org/ruleoflaw/files/Challenge%20of%20Slums.pdf, 26.07.2019)

Strony internetowe:

Map Kibera Project, http://mapkiberaproject.yolasite.com/maps-and-statistics.php, 30.03.2019

Kibera Tours, www.kiberatours.com, 30.03.2019

Explore Kibera Tours, www.explorekibera.com, 30.03.2019

Materiały z badań terenowych: notatki terenowe z wycieczek w dniach 22 czerwca 2014; 11 sierpnia 2014.


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Aleksandra Gutowska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642