„QUO VADIS TURYSTYKO KULTUROWA?”

Karolina Buczkowska-Gołąbek

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności  i wagi problemów. 

 

Quo vadis turystyko kulturowa?” to pytanie, które przewodziło równo rok temu debacie konferencyjnej z okazji 10-lecia badań nad turystyką kulturową w Polsce (Poznań, Turystyka kulturowa – teoria i praktyka. Stan badań, praktyczne zastosowania i perspektywy rozwoju, 25-27 października 2018 r.). Odpowiadali na nie eksperci turystyki kulturowej i uczestnicy konferencji. Pytanie i jego tematyka nie zostały jednak wyczerpane, dlatego też w niniejszym Forum Ekspertów powracamy do niego, przytaczając jednocześnie kilka najważniejszych wypowiedzi z tamtejszego spotkania.

Pytanie brzmi więc: Dokąd zmierza turystyka kulturowa? Jakie problemy będą nurtować jej organizatorów i uczestników za dekadę? Jakie zagadnienia będą w centrum zainteresowania nas, badaczy? O czym będziemy rozmawiać na podobnym spotkaniu za 10 lat – gdzie wówczas będzie turystyka kulturowa? Czy idziemy w dobrą stronę?


Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v5i0.1100

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Karolina Buczkowska-Gołąbek

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642