Questing w Małopolsce – droga do odczytania genius loci ?

Witold Warcholik

Abstrakt


Dzięki genius loci przestrzeń, wobec której na co dzień mieszkaniec lub turysta są obojętni, może zostać dostrzeżona. Dotyczy to zarówno rozległego obszaru, np. regionu turystycznego, miasta z dziesiątkami muzeów i galerii, jego dzielnicy z funkcją uzdrowiskową, jak i małej miejscowości, która utraciła prawa miejskie, pozostałości wysiedlonej wsi, czy też przydrożnej kapliczki. W przypadku miasta rolę czynnika ułatwiającego odkrycie ducha miejsca mogą potencjalnie stanowić szlaki questingowe, w założeniach teoretycznych tworzone głównie w celu zwrócenia uwagi na mniej popularne wśród turystów elementy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. W artykule przedstawiono aktualny obraz funkcjonowania questingu w obrębie miejscowości położonych w województwie małopolskim, w kontekście narzędzia ułatwiającego odczytanie genius loci. Wykazano, że w przypadku Małopolski bogata reprezentacja ogólnodostępnych questów wpisuje się w trendy światowe w zakresie wzrostu liczebności zrealizowanych projektów szlaków. Co istotne, nie są one tylko powieleniem lub uzupełnieniem popularnych znakowanych tras turystycznych, a ich autorzy poszukują genius loci poprzez skupianie uwagi na z pozoru „zwyczajnych” miejscach, uwypuklając ich unikatowość.


Słowa kluczowe


questing; genius loci; Małopolska; szlak questingowy; turystyka kulturowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dąbrowska-Budziło K., 2011, Genius loci, jako potencjalne źródło inspiracji dla kształtowania krajobrazu, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, nr 15, s. 227-235

Droba, G., Przepióra S., 2014, Potencjał gier miejskich i questingu jako narzędzie marketingu terytorialnego – analiza na przykładzie Rzeszowa, „Modern Management Review MMR”, vol. 19, s. 35-45

Florys, K., Kazior, B., 2011, Badanie obszaru LGR w zakresie możliwości wdrożenia questingu na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie Dolina Karpia. Kraków: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, ss. 69

Gołoś, G., 2013, Questing i gry terenowe jako atrakcyjne rekreacyjno-edukacyjne formy aktywności na terenach leśnych, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie”. 34, nr 1, s. 76-82

Grycel J., 2010, Duch miejsca odczytany na nowo, „Czasopismo techniczne”, z. 15. Architektura, s. 95-99

Gutowski B., 2009, Wprowadzenie [w:] B. Gutowski (red.) Genius Loci - tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym, Warszawa, Muzeum - Pałac w Wilanowie, s. 9-14

Jadach-Sepioło A., 2013, Czy Genius Loci to dobro publiczne?, „Arche : kultura, twórczość, krytyka” 1(23), s. 42-43

Jałowiecki B., 2009, Magia miejsc [w:] B. Gutowski (red.) Genius Loci - tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym, Warszawa, Muzeum - Pałac w Wilanowie, s. 9-14

Kazior, B., 2008, Questing – nowa metoda odkrywania dziedzictwa miejsca [w:] D. Zaręba (red.) Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk, Kraków: Wyd. Fundacja Fundusz Partnerstwa, s. 17-21

Kazior, B., 2010, Questing – odkrywanie dziedzictwa miejsca [w:] M. Fedas, K. Florys (red.) Poszukiwanie skarbów na greenways. Kraków: Wyd. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, s. 3-7

Kuba, J., Tyczyński Z., 2016, Podstawowe informacje o questingu [w:] E. Lenart, B. Wilczyński (red.), Questing jako forma aktywizacji społeczności lokalnych. Bałtów: Fundacja Questingu, s. 9-16

Lenart E., 2016, Questing w Polsce [w:] E. Lenart, B. Wilczyński (red.) Questing jako forma aktywizacji społeczności lokalnych. Bałtów: Fundacja Questingu, s. 57-79

Mączka, D., Kozak, A., 2017, Questing jako innowacyjny produkt turystyczny, „Turystyka i Rozwój Regionalny”, nr 7, s. 49–59

Mikos v. Rohrscheidt, A., 2011, Klasyczne i nowoczesne formy zorganizowanego zwiedzania miasta [w:] M. Rohrscheidt (red.), Obcy w Poznaniu. Historyczna metropolia jako ośrodek turystyki kulturowej, Kraków: Proksenia, s. 139-183

Norberg-Schulz, Ch., 2000, Bycie, przestrzeń i architektura, „Murator”, s. 27

Pawłowska, A., 2014, Questing jako innowacja w turystyce kulturowej. Turystyka Kulturowa. T. 1, s. 30-46

Pietrzak-Zawadka, J., Zawadka, J., 2015, Wykorzystanie questingu w edukacji przyrodniczej na obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie województwa podlaskiego, „Studia i Materiały CEPL”, R. 17, z. 43, s. 71-79

Pożarowszczyk M., 2014, Identyfikacja Genius Loci – krok w stronę piękna, „Metropolitan. Przegląd Naukowy”, nr 1/2014, Warszawa, s. 28-39

Przysiężna, B., Rodziewicz, E., Kochańczyk, T., 2014, Questing jako nowa forma spędzania czasu wolnego, „Rocznik Naukowy, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku”, tom XXIV, s. 113-121

Smalec, A., 2015, Gry miejskie oraz questing jako formy komunikacji i kreowania wizerunku regionu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 40, s. 193–205

Warcholik, W., 2008, Gry GPS w edukacji szkolnej, „Dokumentacja Geograficzna”, 38, s. 47-53

Warcholik, W., 2014, Turystyka kulturowa - na krakowskiej planszy gry miejskiej, „Turystyka Kulturowa”, nr 7, s. 6-19

Warcholik W., 2019, Szlaki questingowe w obszarach miejskich na przykładzie Krakowa, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica”, 13, s. 97-110

Warcholik W., Leja K., 2012, Gry miejskie jako innowacyjne produkty turystyczne, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, 126, Studia Geographica III, Wyd. Nauk. UP, Kraków, s. 87-97

Włodarczyk, B., Krakowiak, B., Latosińska J., 2011, Kultura i turystyka. Wspólna droga, Łódź: Wyd. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, ss. 295

Zaręba, D., 2008, Questing – nowa metoda odkrywania dziedzictwa miejsca [w:] D. Zaręba (red.) Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa. Zbiór dobrych praktyk. Kraków: Wyd. Fundacja Fundusz Partnerstwa Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, s. 17-21

Dulowa - zaginiona wioska – ulotka questu, www.bestquest.pl/quests/malopolskie [1.11.2019]

Grojec wehikułem czasu – ulotka questu, www.bestquest.pl/quests/malopolskie [1.11.2019]

Gwoździec - pod kobiecą ręką – ulotka questu, www.bestquest.pl/quests/malopolskie [1.11.2019]

Izdebnickie, niezwykłe historie – ulotka questu, www.bestquest.pl/quests/malopolskie [1.11.2019]

Konfucjusz w Puszczy Dulowskiej – ulotka questu, www.bestquest.pl/quests/malopolskie [1.11.2019]

Leśne tajemnice – ulotka questu, www.bestquest.pl/quests/malopolskie [1.11.2019]

Ludzie, stawy, ptaki – ulotka questu, www.bestquest.pl/quests/malopolskie [1.11.2019]

Mędrca śladami kocimi łbami – ulotka questu, www.bestquest.pl/quests/malopolskie [1.11.2019]

Pachnący jarzębiną quest po okolicach dworu w Izdebniku – ulotka questu, www.bestquest.pl/quests/malopolskie [1.11.2019]

Rodackie ślady przeszłości – ulotka questu, www.bestquest.pl/quests/malopolskie [1.11.2019]

Szlakiem pasterzy łemkowskich – ulotka questu, www.questing.pl/szlakiem-pasterzy-lemkowskich [1.11.2019]

Spacer po stolicy Doliny Karpia – ulotka questu, www.bestquest.pl/quests/malopolskie [1.11.2019]

Szlakiem Radwanitów – ulotka questu, www.bestquest.pl/quests/malopolskie [1.11.2019]

Śladami rodu Kępińskich – ulotka questu, www.bestquest.pl/quests/malopolskie [1.11.2019]

Tenczynek. Spacer 700 lat historii – ulotka questu, www.bestquest.pl/quests/malopolskie [1.11.2019]

U źródła – ulotka questu, www.bestquest.pl/quests/malopolskie [1.11.2019]

Wierzenia łemków – ulotka questu, www.questing.pl/wierzenia-lemkow [1.11.2019]

Wspomnienia bolęckiego mundurka – ulotka questu, www.bestquest.pl/quests/malopolskie [1.11.2019]

Zaginiony świat – ulotka questu, www.bestquest.pl/quests/malopolskie [1.11.2019]

Zakręć się na Rudzie – ulotka questu, www.bestquest.pl/quests/malopolskie [1.11.2019]

Zapisane w kamieniach – ulotka questu, www.bestquest.pl/quests/malopolskie [1.11.2019]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Witold Warcholik


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642