Interpretacja dziedzictwa we współczesnej turystyce kulturowej. Cele i założenia, poziomy i wymiary programów, rodzaje podejmowanych działań

Armin Mikos von Rohrscheidt

Abstrakt


Artykuł jest kontynuacją serii analiz poświęconych interpretacji dziedzictwa w turystyce kulturowej. Po dwóch poprzednich, odnoszących się do jej dziejów i obszarów oraz wymiarów dziedzictwa najczęściej będących jej przedmiotem, ten tekst skupia się na samych działaniach interpretacyjnych i ma charakter systematyczny. We wprowadzeniu prezentowany jest rozwój badań nad interpretacją dziedzictwa przez ostatnie 60 lat, przy czym zostają wskazane zostają ich główne ośrodki i środowiska, autorzy oraz najważniejsze podejmowane przez nich problemy. W pierwszej części zostają przedstawione ogólne założenia współczesnej interpretacji dziedzictwa w kontekście turystycznym. Część druga opisuje jej zidentyfikowane poziomy, ilustrując je studiami przypadków. W trzeciej części zostają zidentyfikowane najważniejsze wymiary czy warstwy programów interpretacyjnych oraz wskazane przedsięwzięcia turystyczne, w których te są wykorzystywane. Zadaniem opracowania jest dostarczenie uporządkowanej wiedzy twórcom programów interpretacyjnych i samym interpretatorom oraz uporządkowanie fachowej terminologii w tym obszarze zarządzania w turystyce kulturowej.


Słowa kluczowe


dziedzictwo; interpretacja dziedzictwa; turystyka kulturowa; zarządzanie turystyką; terminologia turystyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


pomysłów na Gniezno i okolice. Przewodnik tematyczny dla turystów, 2016 (red. A. Mikos v. Rohrscheidt), Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Gniezno

Beck L., Cable T., 2002, Interpretation for the 21st Century. Fifteen guiding principles for interpreting nature and culture, Sagamore Publishing, Champaign

Beck L., Cable T., 2011, The Gifts of Interpretation. Fifteen Guiding Principles for Interpreting Nature and Culture, Sagamore Publishing, Urbana

Carter J., 2001, A Sense of Place. An interpretative planning handbook, Tourism and Enviroment Initiative, Iverness

Cartledge P., 2013, After Thermopylae: The Oath of Plataea and the End of the Graeco-Persian Wars, Oxford University Press, Oxford

Ćwiek-Rogalska K., 2017, Płaczący żołnierze. Funkcjonowanie niemieckich pomników ku czci poległych w Pierwszej Republice Czechosłowackiej, "Zeszyty Łużyckie" nr 51, s. 273-285

Engaging your visitors: Guidelines for achieving excellence in heritage interpretation, 2016, Interpret Europe, Witzenhausen

Falk J.H., Dierking L.D., 2000, Learning from museums: Visitor experiences and the making of meaning, Altamira Press, Walnut Creek

Gadamer H.G., 1960, Wahrheit und Methode, Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Mohr Siebeck, Tübingen

Hajduk J., Piekarska-Duraj Ł., Idziak P., Wacięga S., 2014, Lokalne muzeum w globalnym świecie. Poradnik praktyczny, MIK, Kraków

Hems A., Blockley M., (red.), 2006, Heritage interpretation: theory and practice, Routledge, Abingdon

Hewison R., 1986, The Heritage Industry: Britain in a Climate of Decline, Methuen, London

Howard P., 2003, Heritage: management, interpretation, identity, Continuum, London - New York

Hristov D., Naumov N., Petrova P., 2018, Interpretation in historic gardens: English Heritage perspective, "Tourism Review" nr 73 (2), s. 199-215

Hvenegaard G., Shultis J., Butler J.R., 2009, The Role of Interpretation, [w:] Ph. Dearden, R. Rollins, M. Needham (red.), Parks and protected areas in Canada: Planning and management, Oxford University Press, Oxford, s. 202-234

Ideas for interpreting heritage sites, 2009, Irish Walled Towns Network, Church Lane

Izquierdo Tugas P. i in., 2005, Heritage Interpretation Centres. The Hicira Handbook, Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona, Barcelona

Jackson A., Kidd J., 2011, Performing heritage: research, practice and innovation in museum theatre and live interpretation, Manchester University Press, Manchester

Kiss P., 2013, Audio Guide V2.0 – a new technology and culture, [w:] S. Lira, R. Amoeda, C. Pinheiro (red.), Sharing Cultures 2013, 3. International Conference on Intangible Heritage, Greenlines Institute for Sustainable Development, Aveiro s. 167-172

Koselleck R., 2002, The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts, Stanford University Press, Stanford

Knudson M., Cable T., Beck L., 1995, Interpretation of Cultural and Natural Resources, Venture Publishing Inc., State College

Lowenthal D., 1985, The Past is a Foreign Country, Cambridge University Press, Cambridge

Ludwig T., 2003, Grundlagen der Interpretation. Das Kurshandbuch, Bildungswerk interpretation, Werleshausen

Ludwig T., 2008, Kurshandbuch Natur- und Kulturinterpretation, Gicom Buchdruck, Borgentreich

Ludwig T., 2012, Quality Standards in Heritage interpretation. An Extract from the ParcInterp Trainer Manual, Bildungswerk interpretation, 2012, Werleshausen

Ludwig T., 2014, The interpretive Guide - Sharing Heritage with People, Bildungswerk interpretation, Werleshausen

Machlis G. E., Field D. R., 1992, On Interpretation: Sociology for Interpreters of Natural and Cultural History, Oregon State University Press, Oregon

Magelssen, S., 2007, Living history museums: Undoing history through performance, Scarecrow Press, Manham

Małolepszy B., 2015, Produkty turystyczne Bramy Poznania. Teoria interpretacji dziedzictwa w praktyce, "Turystyka Kulturowa", nr 2, s. 47-66

Marschall M., 2014, ENanda Online: sharing Zulu cultural heritage on the Internet, “International Journal of Intangible Heritage”, t. 9, s. 119-133

Mikos v. Rohrscheidt A., 2010a, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, KulTour.pl, Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, Sylabus miejsc, czyli jak atrakcyjnie pokazać miasto współczesnemu turyście kulturowemu, [w:] Z. Kruczek (red.) „Piloci i przewodnicy na styku kultur”, Proksenia, Kraków, s. 99-122

Mikos v. Rohrscheidt A., 2014, Współczesne przewodnictwo miejskie. Metodyka i organizacja interpretacji dziedzictwa, Proksenia / KulTour.pl, Kraków - Poznań

Mikos v. Rohrscheidt A., 2018, Historia w turystyce kulturowej, WN PWN, Warszawa

Mikos v. Rohrscheidt 2019a, Zarys dziejów interpretacji dziedzictwa w turystyce i propozycja ich systematyki, "Turystyka Kulturowa" nr 3, s. 7-32

Mikos v. Rohrscheidt 2019b, Przedmiot interpretacji dziedzictwa we współczesnej turystyce kulturowej - główne typy interpretowanych zasobów i wiodące treści, "Turystyka Kulturowa" nr 4, s. 65-91

Moscardo G., 1999, Making visitors mindful, Sagamore Publishing, Champaign

Standards and Practices for Interpretive Planning, 2008, National Association for Interpretation, Fort Collins, USA

Moscardo G., Ballantyne R., Hughes K., 2007, Designing interpretative Signs. Principles in Practice (Applied Communication Series) Fulcrum Publishing, Golden

Neto J., 2012, Immersive cultural experience through innovative multimedia applications: The History of Monserrate Palace in Sintra (Portugal) presented by Virtual Agents. International Conference EuroMed 2012 dedicated to Cultural Heritag, Springer Publishing, Limassol, Cyprus

Othman M., 2012, Measuring Visitors’ Experiences with Mobile Guide Technology in Cultural Heritage Spaces, University of York

Rahman H., Beng Kiang T., 2017, Digital Heritage Interpretation: Learning From the Realm of Real-Worlds, “Journal of Interpretation Research”, nr 22 (2), s. 53-64

Rueda-Esteban N.R., 2019, Technology as a tool to rebuild heritage sites: the second life of the Abbey of Cluny, "Journal of Heritage Tourism", t. 14, z. 2, s. 101-116

Ryan C., Dewar K., 1995, Evaluating the communication process between interpreter and visitor, "Tourism Management" nr 16 (4), s. 295–303

Sharing our Stories. Guidelines for Heritage Interpretation, 2007, (opr. S. Jones), The National Trust of Australia & Museums Australia, Canberra-Sydney

Sharing Our Stories, 2012, Using interpretation to improve the visitors’ experience at heritage sites, Falite Ireland, Dublin

Simon N., 2010, The Participatory Museum, Museum, Santa Cruz, USA

Smith K.A., Holmes K., 2012, Visitor Centre Staffing: Involving Volunteers, "Tourism Management" nr 33, s. 562-568

Standards and Practices for Interpretative Methods, 2008, NAI Best Practices, Fort Collins

Squire K., Patterson N., 2010, Games and simulations in informal science education, WCER Working Paper No. 2010-14, National Research Council, Washington DC, www.wcer.wisc.edu/publications/workingPapers/papers.php, s. 3-25

Staiff R., 2014, Re-imagining heritage interpretation: enchanting the past-future, Farnham and Burlington, Ashgate

The ICOMOS Charter for the Interpretation and Preservation of Cultural Heritage Sites, 2008, ICOMOS, Quebec

Tilkin G. (red.), 2014, InHerit. Professional Development in Heritage Interpretation. Manual, Alden Biesen, Bilzen

UNESCO, 2012, A Manual for Interpreting Community Heritage for Tourism, (Canad. Univ. Consortium), https://icrtourism.com.au/wp-content/uploads/2012/09/interpreting-manual.pdf

Uzzell, D. L. (red.), 1989, Heritage Interpretation (t.1 i 2), Belhaven Press, London

Uzzell D.L., 1992, Les approches socio-cognitives de l’évaluation sommative des expositions, "Publics et Musées", t. 1, z. 1. s. 107-123

Uzzell, D. L., 1995, Creating Place Identity Through Heritage Interpretation, “The International Journal of Heritage Studies”, t. 1, nr 4, s. 219-228

Uzzell D.L., 1998, Interpreting Our Heritage: A Theoretical Interpretation, [w:] D.L. Uzzell, R. Ballantyne (red.) Contemporary Issues in Heritage and Environmental Interpretation: Problems and Prospects, The Stationery Office, London, s. 11-25

Walter P., 2017, Culinary tourism as living history: staging, tourist performance and perceptions of authenticity in a Thai cooking school, "Journal of Heritage Tourism", t. 12, z. 4, s. 365-379

Wearing S., Archer D., Moscardo G., Schweinsberg S., 2007, Best practice interpretation research for sustainable tourism: Framework for a new research agenda, CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd: Australia

Weiler B., Ham S., 2006, Identifying and Prioritising the Desired Outcomes of Interpretation: Stage One of the Development of the Interpretation Evaluation Tool Kit, CAUTHE 2006 Conference – "To the city and beyond…", Melbourne, 6-9 lutego 2006, Tekst nr 127

Weiler B., Ham S., 2010, Development of a research instrument for evaluating the visitor outcomes of face-to-face interpretation, "Visitor Studies" nr 13 (2), s. 187- 205

Wicher M. (red.), 2016, Księga larpów polskich. The Book of Polish Larp, Rollespilsakademiet, Copenhagen

Van Dijk P., Smith L.D., Weiler B., 2012, To re-enact or not to re-enact? Investigating the impacts of first- and third-person interpretation at a heritage tourism site, "Visitor Studies", nr 15 (1), s. 1-14

Veverka J.A., 1994, Interpretive Master Planning, Falcon Press, Helena

Williams P., 2013, Performing interpretation, "Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism", nr 13 (2), s. 115-126

Zarzycka K., 2016, Rozgryźć dziedzictwo . Podręcznik dobrych praktyk upowszechniania dziedzictwa i edukacji o dziedzictwie kulturowym, NID, Warszawa

Zottica M., Malaescu S., 2015, The Reenactement as tourism exploitation through heritage interpretation of heritage sites in Transylwania, "Studia UBB Geographia" t. LX, z 1., s. 175-186

AHI - 2019 www – witryna brytyjskiej Association for Heritage Interpretation - ahi.org.uk

BI 2019 www – witryna niemieckiej akademii Bildungswerk interpretation z aktualnymi publikacjami - www.interp.de

Brama Poznania 2019 www – witryna Centrum Interpretacji Dziedzictwa Brama Poznania z oferta zajęć interpretacyjnych dla odwiedzających – www.bramapoznania.pl/zajecia

Brooklyn Museum 2019 www - witryna nowojorskiego muzeum z opisem cyklicznego programu edukacji o sztuce A.R.T. www.brooklynmuseum.org/education

Cluny 2019 www – opis aplikacji AR Cluny w ofercie tamtejszej informacji turystycznej www.cluny-tourisme.com/Visite-numerique-de-la-Cite-abbaye.html?lang=fr

Clunypedia 2019 www – wirtualna encyklopedia opactwa w Cluny i miejsc dziedzictwa ruchu kluniackiego – www.clunypedia.com

Gäste-Journal 2019, nr 3 (9-12), Tourist Information, Lutherstadt Wittenberg, www.lutherstadt-wittenberg.de/fileadmin/downloads/gaestejournal

Historic Jamestown 2019 www - witryna osiedla Jamestown z opisami programów interpretacji - www. historicjamestowne.org

IA 2019 www - portal organizacji Interpretation Australia z archiwum publikacji i ofertą edukacyjną - www.interpretationaustralia.asn.au

ICIP 2019 www - witryna Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites, komitetu eksperckiego działajacego w ramach stowarzyszonej z ONZ Rady ICOMOS (International Council on Monuments and Sites - www.icip.icomos.org

IE 2019 www - portal organizacji Interpret Europe - European Association for Heritage Interpretation - www.interpret-europe.net

IJIH 2019 www - witryna rocznika naukowego International Journal of Intangible Heritage z kompletnym archiwum - www.ijih.org

IJHS 2019 www – witryna czasopisma International Journal of Heritage Studies z kompletnym archiwum - www.tandfonline.com/toc/rjhs20/current

JCH 2019 www – witryna czasopisma naukowego Journal of Cultural Heritage z kompletnym archiwum - www.journals.elsevier.com/journal-of-cultural-heritage

JHT 2019 www - witryna czasopisma naukowego Journal of Heritage Tourism z kompletnym archiwum - www.tandfonline.com/loi/rjht20/current

JIR 2019 www - witryna czasopisma naukowego Journal of Interpretation Research z kompletnym archiwum - www.interpnet.com/JIR

Luthers Lehr 2019 www - oferta zwiedzania eventowego Luthers Weib und Luthers Lehr w Wittenberdze - www.lutherstadt-wittenberg.de/stadtfuehrungen/luthers-weib-und-luthers-lehr

Museumsfreunde Heibronn 2019 www- witryna Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Heibronn z programem na rok 2019 - www.museumsfreunde.org

NAI 2019 www - portal amerykańskiej National Association for Interpretation z archiwum publikacji i ofertą edukacyjną - www.interpnet.com

Silom Thai Cooking School 2019 www - oferta kursów kuchni tajskiej dla turystów, Bangkok, www.bangkokthaicooking.com/2018/main/index.php#menu

SAMAI 2019 www – witryna Muzeum Indian Amerykańskich, oddział w Nowym Jorku, www.americanindian.si.edu/visit/newyork

TMP 2019 www – Witryna projektu Toruńskie Miejsca Pamięci ze scenariuszem gry miejskiej - www.tmp.umk.pl/wp-content/uploads/2014/11/scenariusz-gry-miejskiej.pdf

Tyler-Jones M., 2018, The Interpretation Game. Cultural Heritage and the Digital Economy;

www.memetechnology.org/category/narrative-structure

TUTW 2019 www - witryna toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z ofertą dla członków - www.torun.pl/pl/torunski-uniwersytet-trzeciego-wieku

Wittenberg 2019 www - oferta Biura Turystyki miasta Wittenberg z licznymi zwiedzaniami fabularyzowanymi - www.lutherstadt-wittenberg.de/stadtfuehrungen


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2019 Armin Mikos von Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642