Keep Portland weird – wokół tematu migracji i zjawiska gentryfikacji na przykładzie stanu Oregon (USA). Tropy kulturowe, marginalia literackie, strategie adaptacyjne w kontekście doświadczeń codziennych

Anna Maria Reglińska-Jemioł

Abstrakt


Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska odrębności miejsca, atmosfery, kultury literackiej, a przede wszystkim oglądu nietypowych wyborów mieszkańców związanych ze stylem życia w aglomeracji Portland w stanie Oregon. Obszar aglomeracji Portland wyróżnia wysoki procent migracji przychodzących, co ma wyraźne odzwierciedlenie w codziennych praktykach wspólnot sąsiedzkich regionu (rozrost miejskich peryferii i podporządkowany temu nowy rytm miasta). W minionych dekadach proces ten wyraźniej niż obecnie odnosił się do migracji kulturowej. Ostatnio wśród czynników motywujących do osiedlenia się w tym rejonie wymienia się przyczyny ekonomiczne. Artykuł stanowi próbę analizy kategorii znaczeniowej pojęcia weirdness – hasła eksploatowanego w kreacji wizerunkowej obszaru stanu Oregon, wynoszącego go do przestrzeni obdarzonej wyraźnie określoną tożsamością. Odnosząc się do oczywistego założenia, że jedynie w rodzimą kulturę człowiek wrasta
w sposób spontaniczny, w każdą inną zaś świadomie, a przede wszystkim krytycznie – warto zastanowić się, jakim kodem poznawczym operują migranci i jakie nowe znaczenia nanoszą na mapę przestrzeni Portland istniejącą już w zbiorowej wyobraźni.


Słowa kluczowe


Portland; doświadczenia codzienne; migracja; kody kulturowe; kody literackie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Allen D. J., 2017, Lost in the transit desert. Race, transit access, and suburban form, Routledge, New York

Barths R., 1970, Mit i znak. Eseje, wybór i wstęp J. Błoński, przeł. W. Błońska, PIW, Warszawa

Bendier-Viani G., 2011, Spacerowanie, emocje i zamieszkiwanie. Wycieczki z przewodnikiem po Prospect Heights w Brooklinie, [w:] M. Frąckowiak, K. Olechnicki (red.), współpr. M. Krajewski, tłum. M. Brzozowska-Brywczyńska, Badania wizualne w działaniu. Antologia tekstów, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa

Brillat-Savarin A., 1977, Fizjologia smaku albo Medytacje o gastronomii doskonałej, oprac. W. Zawadzki, tłum. J. Guze, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Drozda Ł., 2017, Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa

Huseman J., 2016, When the Neighborhood Gentrifies and the Elementary School Doesn’t, „The Slot”, 08.06

Jacobs J., 2015, Śmierć i życie wielkich miast, przeł. Ł. Mojsak, Centrum Architektury, Warszawa

Górczyńska M., 2012, Gentryfikacja: proces eklektyczny czy jednorodny?, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji, cz. II. XXVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Jędrzejczak B., 2018, Słownik sloganów reklamujących polskie marki terytorialne, t. 1: Polska i województwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

Kowalczyk-Anioł J., 2018, Koncepcja gentryfikacji turystycznej i jej współczesne rozumienie, „Prace Geograficzne”, z. 154

Kurzępa J., 2007, Lęk przed obcością – strategia „michy” albo „pałki”, [w:] D. Lalak (red.), Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa

MacCannell D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. E. Klekot i A. Wieczorkiewicz, Muza, Warszawa

Michel M., 2017, Wprowadzenie do badań terenowych. Dylematy metodologiczne i etyczne badacza miasta, [w:] K. Kamińska, Czytanie miasta: badania i animacja w przestrzeni, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa

Palahniuk Ch., 2008, Uchodźcy i wygnańcy. Spacer po Portland w stanie Oregon, tłum. M. Potulny, Wydawnictwo Niebieska Studnia, Warszawa

Pobłocki K., 2014, Jane Jacobs – urbanistka przyziemna. Posłowie do wydania polskiego, [w:] J. Jacobs, 2015, Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, przeł. Ł. Mojsak, Centrum Architektury, Warszawa

Reglińska-Jemioł A., 2018, Smakoszostwo i łapczywość jako kulturowy fenomen spektaklu codzienności amerykańskiej (z zapisków międzykulturowych spotkań i relacji pamiętnikarskich), [w:] B. Zwolińska (red.), (Nie)smak w tekstach kultury XIX-XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

Samson K., 2010, Frommer’s Oregon, John Wiley & Sons, Hoboken

Schmidt B., 2016, Why Portland can't fight gentrification with 387-square-foot condos, „The Oregonian”, 19.11

Stanisz A., 2009, Amsterdam: Turystyka jako mitopraktyka, [w:] D. Rancew-Sikora (red.), Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

Theen A., 2013, Gentrification: Can Portland give displaced residents a path back?, „The Oregonian”, 23.12

The Portland edge. Challenges and successes in growing communities, 2004, C. P. Ozawa (ed.), Island Press, Washington

Wałkuski M., 2012, Wałkowanie Ameryki, Helion, Gliwice

Wałkuski M., 2014, Ameryka po KaWałku, Znak, Kraków

Wierucka A., 2008, Dobra Czarownica Zachodu. Wątki antropologiczne w twórczości Ursuli K. Le Guin, Oficyna Wydawnicza LEKSEM, Łask

Wilczyńska W., Mackiewicz M., Krajka J., 2019, Komunikacja interkulturowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

Wilson J., 2015, Is hip Portland over? How the rent crisis is displacing the city’s creative soul, „The Guardian”, 23.11

Załęczna M., 2013, Inicjatorzy i realizatorzy procesu gentryfikacji w zróżnicowanych uwarunkowaniach instytucjonalnych, [w:] J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz (red.), Procesy gentryfikacji, cz. II. XXVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Zimpel J., 2013, Rewitalizacja miast. Projekt kulturowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk społecznych UAM, Poznań

Wokół dorobku kulturowego Portland (nazwiska twórców, ważniejsze prace, specyfika kulturowa regionu), www.sos.oregon.gov/blue-book/Pages/about.aspx

Założenia programowe projektu: The Portland Brownfield Program, www.portlandoregon.gov/bes/35008

Deklaracja założycielska i program działalności organizacji Weird Portland United, www.weirdportlandunited.org

www.portlandoregon.gov/water/article/338236

Misja założycielska Volunteer Literacy Tutoring Program, www.portlandliteracy.org

Sprawozdanie dotyczące migracji w Stanach Zjednoczonych przygotowywane przez United Van Lines, www.unitedvanlines.com/moving-tips/blog/top-states-moved-to-and-from-in-2019
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i0.1113

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Anna Maria Reglińska-Jemioł

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642