Rola CSR w kontakcie międzykulturowym podczas podróży motywacyjnej

Agnieszka Muszyńska, Anna Ostrowska - Tryzno

Abstrakt


Proponowanie aktywności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jest jednym z trendów w organizacji podróży motywacyjnych. Tendencja ta wynika ze zmian demograficznych na rynku pracy, powodujących potrzebę poszukiwania wyzwań, które dla pokolenia X i Y będą motywacją do zaangażowania się w wykonywane zadania zawodowe. Organizatorzy wyjazdów realizują społecznie odpowiedzialne strategie swoich klientów proponując inicjatywy, których zadaniem jest pobudzenie zachowań filantropijnych i wolontariackich. Przygotowanie programu wyjazdu motywacyjnego charakteryzuje się wysokim poziomem profesjonalizmu oferowanych usług oraz obietnicą wyjątkowych doświadczeń uczestników.

Celem artykułu było wskazanie roli relacji międzykulturowych, które powstają w wyniku kontaktu uczestników z społecznością lokalną, w czasie wspólnych aktywności CSR. Czas, który autochtoni spędzają z turystami, w trakcie wspólnych aktywności, sprzyja budowaniu postaw wzajemnego zaufania i tolerancji.  W pierwszej części opracowania przedstawiono rolę podróży, jako motywatora do pracy. W kolejnej zaprezentowano przegląd definicji CSR oraz znaczenie CSR, jako narzędzia wspomagającego zaangażowanie pracowników. W głównej części artykułu wskazano miejsce aktywności CSR w programie podróży, a także analizę studiów przypadków incentive travel, które zostały zrealizowane przez polskich organizatorów turystyki.

 


Słowa kluczowe


podróż motywacyjna; społeczna odpowiedzialność biznesu; kontakt międzykulturowy; motywacja pracowników;

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Babbie E., 2007, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa

Batt J., Wolczuk K., 2013, Region, State and Identity in Central and Eastern Europe, Routlege

Burkiewicz, Ł., 2016, Zarządzanie wielokulturowością. Różnice kulturowe determinantem rozwoju

współczesnego biznesu, [w:] E. Sowa-Bethane (red.), Relacje międzykulturowe, Wydawnictwo Akademii Ignatianum, Kraków

Cross, T., Bazron, B., Dennis, K., Issacs, M., 1989, Towards a culturally competent system of care, Volume 1, Washington DC: Georgetown University Child Development Centre, CASSP Technical Assistance Center, s. 19–22

Encyklopedia CSR http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/spoleczna-odpowiedzialnosc- biznesu-csr/ [19.01.2019]

Gołda M., 2010, CSR rządzi wyjazdami incentive, http://micepoland.com [18.01.2019]

Godlewska-Goska M., 2013, Kilkugodzinny piknik poza emocjami, radością, edukacją i budowaniem relacji niesie za sobą też mniej przyjemne skutki uboczne, www.icpgroup.pl/blog/5-krokow-do-zrownowazonych-wydarzen-przyjaznych-srodowisku-i-spoleczenstwu.html [17.01.2019]

Edgell D. L. Sr E., 2019, Managing Sustainable Tourism: A Legacy for the Future, Routlege

Half R., 2019, 4 little known benefits of CSR for any company, www.roberthalf.com.hk/blog/employers/4-ittle-known-benefits-csr-any-company, [08.01.2019]

Hardin T., 2017, Creating winning sales Incentive program. 7 best practices for a highly successful implementation, www.incentivemag.com/Strategy/Engagement/Creating-Winning-Incentive-Program/ [07.01.2019]

Incentive Travel: The Participant’s Viewpoint, 2013, Part III: Memorable Characteristics of Incentive Travel, www.siteglobal.com [08.01.2019]

Incorporating Corporate Social Responsibility into Incentive Programs, 2019, a White Paper, Produced by USMotiVATion www.usmotiVATion.com [09.01.2019]

Integracja przez wolontariat, „Rynek Turystyczny”, Nr 9 (253), wrzesień, 2006, s. 33-34

Jeffrey S. A., 2014, The Motivational Power of Incentive Travel: The Participant’s Perspective, „Journal of Behavioral and Applied Management”, 2014

www.ibam.com/pubs/jbam/articles/vol15/No3/Article%202%20Final%20Jeffrey%20Travel%20Incentives%20after%20asst%20editor.pdf [7.01.2019]

Kalinowski Ł., 2013, CASE STUDY Pracownia Przygód: Hewlett-Packard – Podróż z sercem do Laosu, https://www.meetingplanner.pl/artykuly/incentive-travel/art,24,case-study-pracownia-przygod-hewlett-packard-podroz-z-sercem-do-laosu.html [13.01.2019]

Kim B.J., Nurunnabi M., Kim T.H., Jung S.Y., 2018, The Influence of Corporate Social Responsibility on Organizational Commitment: The Sequential Mediating Effect of Meaningfulness of Work and Perceived Organizational Support, Sustainability 2018, 10(7), 2208; www.mdpi.com/2071-1050/10/7/2208 [19.01.2019]

Kline M., 2015, How Corporate Responsibility Can Deliver ROI IO Sustainability create the "Project ROI Institute," a think tank measuring corporate responsibility www.inc.com/maureen-kline/how-corporate-responsibility-can-deliver-roi.html [28.01.2019]

Knap-Stefaniuk, A., Karna, W.J., 2018, Wyzwania w zarządzaniu pracownikami w środowisku wielokulturowym, Marketing i Zarządzanie, nr 1(51)

Latek E., 2013, CASE STUDY Africa line Incentive Club: Orange i Samsung na Kilimanjaro https://www.meetingplanner.pl/artykuly/incentive-travel/art,13,case-study-africa-line-incentive-club-orange-i-samsung-na-kilimanjaro.html [09.01.2019]

Maslow A., 1954, Motivation and Personality, Harper

Miłowska M., 2012, O spektaklu turystyki. Dokument „Z kamerą wśród ludzi” na 12. festiwalu Watch Docs, https://kulturaliberalna.pl/2012/12/18/milowska-o-spektaklu-turystyki-dokument-z-kamera-wsrod-ludzi-na-12-festiwalu-watch-docs/ [09.01.2019]

Paleczny T., 2007, Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Wydawnictwo UJ Kraków 2007, s. 145

Paleczny T., 2017, Wymiary analizy relacji międzykulturowych, Relacje międzykulturowe, 1 (1), s. 42

Randstad, 2019, How important is corporate social responsibility to Canadian workers? https://www.randstad.ca/employers/workplace-insights/corporate-culture/how-important-is-corporate-social-responsibility-to-canadian-workers/ [28.01.2019]

Rozkwitalska M., 2009, Problemy komunikacji międzykulturowej w warunkach konkurencji na rynku globalnym, Ekonomiczne Problemy Usług nr 44, cz. 2, s. 165

Rozkwitalska, M., 2011, Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa

Suher I. K., Bir C. S., Yapar A., 2017, The Effect of Corporate Social Responsibility on Employee Satisfaction and Loyalty: A research on Turkish Employees, International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS) A Peer-Reviewed Monthly Research Journal, Volume-III, Issue-I, February 2017, s. 87-105

Szczepanik R., 2013, Budowanie zespołu. Organizacja szkoleń team building i wypraw incentive, Poradnik menedżera personalnego, Wyd. Helion, Gliwice, s. 129-137

The Bangkok Manifesto, 2018, https://motivate.siteglobal.com/bangkok-manifesto/ [23.01.2019]

The 2019 Incentive Travel Industry Index, Incentive Research Foundation, September 9, 2019 https://theirf.org/research/irf-site-and-ficp-release-preliminary-findings-for-the-2019-incentive-travel-industry-index/2695/ [19.01.2019]

UNWTO, 2017, Tips For a Responsible Traveller UNWTO Global Code of Ethics for Tourism www.tourism4development2017.org/wpcontent/uploads/2017/01/tips_web.pdf [ 23.01.2019]

Watson S., 2015, Volunteering may be good for body and mind, www.health.harvard.edu/blog/volunteering-may-be-good-for-body-and-mind-201306266428 [28.01.2019]

Wieczorek A., 2019, Policzmy swój ślad, czyli w jaki sposób podróżować, https://post- turysta.pl/artykul/policzmy-swoj-slad [28.01.2019]

Wolanin A., 2016, Zrównoważony rozwój w polityce publicznej Unii Europejskiej i Polski [w:] Ł. Burkiewicz, J. Kucharski, 2016, Etyka w organizacji: Zarządzanie, kultura, polityka, Wydawnictwo Ignatianum, Wydawnictwo WAM, s. 397

Van Dyke M., 2010, The Anatomy of an Incentive Travel Program, http://theirf.org/research/anatomy-of-a-successful-incentive-travel-program/107/ [ 06.01.2019]

Volini E., Roy Y., et al., 2019, Leadership for the 21st century: The intersection of the traditional and the new. 2019 Global Human Capital Trends https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2019/21st-century-leadership-challenges-and-development.html [23.01.2019]

https://www.barents.pl/etyczna-podroz [13.01.2019]

www.soit.net.pl/dir_upload/photo/b41046ed28a58eb7261c38cc600f.pdf [15.01.2019]

www.meetingplanner.pl, Leonardiana w kolekcjach polskich – pomysł na promocję Polski i scenariusz wydarzeń,

www.meetingplanner.pl/artykuly/publikacje/art,363,leonardiana-w-kolekcjach-polskich-pomysl-na-promocje-polski-i-scenariusz-wydarzen.html [13.01.2019]

www.siteglobal.com/page/motivation-matters [10.07.2019]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Agnieszka Muszyńska, Anna Ostrowska - Tryzno


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642