Antropologia turystyki naukowej i kongresowej – typy turystów i gospodarzy

Wojciech Jan Cynarski

Abstrakt


Problem: Turystyka konferencyjna (wyjazdy i udział w konferencjach naukowych) jest odmianą jednocześnie turystyki naukowej i turystyki kongresowej. Podjęto problem ustalenia typów turystów i gospodarzy podobnych turystycznych zdarzeń. Metoda: Zastosowano analizę poszerzonego dyskursu oraz analizę fotografii (socjologia wizualna). Przeanalizowano dziesiątki zdjęć oraz liczne sprawozdania z konferencji i opublikowane komunikaty. Uwzględniono też doświadczenie własne autora z udziału w 215 spotkaniach naukowych różnego rodzaju. Wyniki: Wyróżniono łącznie 11 typów uczestników zdarzeń naukowo-turystycznych, przy czym stwierdzono, iż nie zawsze występują one jednocześnie. Wnioski: Temat ten, jak też w ogóle fenomen turystyki naukowej, wymagają dalszych badań. Byłby to na przykład obszar relacji interpersonalnych pomiędzy poszczególnymi typami uczestników.


Słowa kluczowe


turystyka naukowa; typologia turystów; konferencja; gospodarz

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alejziak W. (2009), Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, AWF, Kraków

Andersson S. (2000), Internationalization of the Firm from an Entrepreneurial Perspective, “International Studies of Management and Organization”, vol. 30, no. 1, pp. 63-92

Bartik P. Vences de Brito A., Sieber L., Cynarski W.J. (2020), Review of important events, publications and comments AD 2019, “Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 20, no. 1, pp. 58–73; doi: 10.14589/ido.20.1.8

Buczkowska K. (2014), Portret współczesnego turysty kulturowego, Wydawnictwo AWF, Poznań

Bielec G. (2018), Międzynarodowe spotkanie socjologów sportu, „Gazeta Uniwersytecka Uniwersytetu Rzeszowskiego”, nr 3, s. 61

Caber M., Albayrak T., Ismayilli T. (2017), Analysis of congress destinations’ competitiveness using importance performance competitor analysis, “Journal of Convention and Event Tourism”, vol. 18, no. 2, pp. 100-117

Cynarski W.J. (2014), The First International Tourism Forum in Rzeszów and Panel Session "Cultural Dialogue in Tourism", “Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 14, no. 4, pp. 77–80; doi: 10.14589/ido.14.4.9

Cynarski W.J. (2015), Turystyka naukowa w perspektywie socjologii wizualnej, Katedra Kulturowych Podstaw Wychowania Fizycznego, Turystyki i Rekreacji WWF UR, Rzeszów

Cynarski W.J. (2016a), Typologia uczestników turystyki sztuk walki [w:] M. Kazimierczak [red.], Inspiracje sportem w turystyce kulturowej, AWF, Poznań, s. 27-34

Cynarski W.J. (2016b), Sport in urban space. 13th EASS Conference and 7th Congress, Copenhagen 2016, ”Scientific Review of Physical Culture”, vol. 6, no. 3, pp. 47-50

Cynarski W.J. (2017), Between Prague and Muju. A contribution to non-entertainment tourism research, “Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 17, no. 4, pp. 37–43; doi: 10.14589/ido.17.4.7

Cynarski W.J. (2018), Sport in changing social, economic, political and cultural contexts, 7th conference of ISSSS, Budapest, Hungary, 12–14 November 2015, ”European Journal for Sport and Society”, pp. 1–2., vol. 15, no. 1; doi: 10.1080/16138171.2017.1417815

Cynarski W.J. (2020), Turystyka sztuk walki. Perspektywa społeczno-kulturowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

Cynarski W.J., Ďuriček M. (2014), Scientific tourism. Self-realisation, dialogue-cultural and sacral dimensions, “Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 14, no. 4, pp. 39–45; doi: 10.14589/ido.14.4.5

Cynarski W.J., Matłosz P., Rzeszutko-Polak A., Piech J. (2017), Scientific tourism. One tour case study, ”Scientific Review of Physical Culture”, vol. 7, no. 3, pp. 35-46

Cynarski W.J., Obodyński K. (2004), Congress Tourism as a Form of Ritual [in:] W.J. Cynarski, K. Obodyński [eds.], Tourism and Recreation in the Process of European Integration, PTNKF, Rzeszów, s. 82-96

Cynarski W.J., Rut P. (2014), The symbolic dimensions of a scientific journey: The road to the Antipodes, “Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 14, no. 2 pp. 52-58; doi: 10.14589/ido.14.2.8

Cynarski W.J., Sieber L., Mytskan T. (2015), Study trip to Munich. Casus of scientific and martial arts tourism, “Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 15, no. 4, pp. 49–57; doi: 10.14589/ido.15.4.7

Cynarski W.J., Świder P. (2017a), The journey to the cradle of martial arts: a case study of martial arts’ tourism, “Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 17, no. 2, pp. 24–33; doi: 10.14589/ido.17.2.3

Cynarski W.J., Świder P. (2017b), Scientific tourism: two cases of conference trips in relation to the pattern, ”Scientific Review of Physical Culture”, vol. 7, no. 1, pp. 16-20

Davidson R., Cope B. (2003), Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka motywacyjna, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa

Ďuriček M. (2007), Vademecum turizmu a rekreácie, autoedycja, Rožňava, Słowacja

Grzywacz R., Żegleń P. (2016), Typology of tourists and their satisfaction on level, ”Scientific Review of Physical Culture”, vol. 6, no. 1, pp. 5-16

Gutierrez-Garcia C., Świder P., Pawelec P. (2019), Report on the Fourth World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts under the perspective of martial arts tourism, ”Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 19, no. 2, pp. 1–3; doi: 10.14589/ido.19.2.1

Johnson J.A. (2018), Report on the 7th International Congress of IMACSSS and the 4th World Congress of Sports and Martial Arts, “Revista de Artes Marciales Asiaticas”, vol. 13, no. 2, pp. 172-176

Johnson J.A. (2019), Academic Taekwondo realized: A report on the International Academic Conference of Taekwondo (iACT) 2019, “Revista de Artes Marciales Asiaticas”, vol. 14, no. 1, pp. 37-43; doi: 10.18002/rama.v14i1.5866

Kosiewicz J. (2011a), Protreptikos – zachęta do turystyki naukowej „Folia Turistica”, nr 24, s. 59-78

Kosiewicz J. (2011b), Protreptikos – the exhortation for scientific tourism, “Physical Culture and Sport. Studies and Research”, vol. LI, pp. 80-90

Krippendorf K. (2004), Content Analysis: An Introduction to Its Methodology, Sage, Thousand Oaks, CA

Kubala K., Cynarski W.J., Świder P. (2019), Three Trips in One Plane: Martial Arts and Combat Sports Conferences in Muju, Osaka, and St. Petersburg, ”Phys Activ Rev”, vol. 7, pp. 114-124; doi: 10.16926/par.2019.09.14

MacCannell D. (1976), The Tourist. A New Theory of Leisure Class, The MacMillian Press, London-Basingstoke

Mayring P. (2004), Qualitative content analysis [in:] U. Flick, E. von Kardoff, I. Steinke [eds.], A Companion to Qualitative Research, Sage, London, pp. 266–269

Molokáčová L., Molokáč Š. (2011), Scientific tourism – Tourism in Science or Science in Tourism?, “Acta Geoturistica”, vol. 2, no. 1, pp. 41-45

Miracle J., Skowron-Markowska S. (2019), Report on the 5th Annual Martial Arts Studies Conference – “Martial Arts Culture and Politics”, “Revista de Artes Marciales Asiaticas”, vol. 14, no. 1, pp. 44-46; doi: 10.18002/rama.v14i1.5916

Munsters W., Melkert M. [eds.] (2015), Anthropology as a Driver for Tourism Research, Garant, Antwerpen – Apeldoorn

Obodyński K., Cynarski W.J. (2011), Conferences of eass – photographic records and comments [in:] W.J. Cynarski, K. Obodyński, N. Porro [eds.], Sport, Bodies, Identities and Organizations: Conceptions and Problems, Wydawnictwo UR, Rzeszów, pp. 295-400

Pawelec P., Słopecki J., Sieber L., Rut P. (2015), Scientific and martial arts’ tourism. The case study of the 3rd IMACSSS International Conference and Congress, “Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 15, no. 1, pp. 46–56; doi: 10.14589/ido.15.1.7

Piskozub A. (2007), Podobieństwa i różnice między turystyką biznesową a turystyką naukową [w:] W.W. Gaworecki [red.], Turystyka biznesowa, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk

Rogers T. (1998), Conferences: a twenty-first century industry, Addison Wesley Longman, Harlow

Różycki P. (2006), Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków

Sawicki B. (2016), Reflections on business tourism in the context of the monograph study “Science tourism from a visual sociology perspective”, “Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 16, no. 4, pp. 42–46; doi: 10.14589/ido.16.4.8

Siwińska B. (2014), Uniwersytet ponad granicami. Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce i Niemczech, Elipsa, Warszawa

Siwińska B., Zimnak M. (2016) [red.], Czas internacjonalizacji. Wyzwania dla polskich uczelni, Elipsa, Warszawa

Skowron-Markowska S. (2019), Chinese guo shu (國術 “national art”) in Shaolin Temple, “Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 19, no. 1S, pp. 25–31; doi: 10.14589/ido.19.1S.5

Słopecki J., Obodyński K. (2011), World IMACSSS Congress and extraordinary distinctions for martial arts experts, “Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology”, vol. 11, no. 1, pp. 67–76

Smagina N. (2017), The internationalization of the Meetings-, Incentives-, Conventions- and Exhibitions- (MICE) industry: Its influences on the actors in the tourism business activity, “Journal of Economics and Management”, vol. 27, no. 1, pp. 96-113; doi: 10.22367/jem.2017.27.06

Swarbrooke J., Horner S. (2001), Business Travel and Tourism, Butterworth & Heineman, Oxford

Sztompka P. (2004), Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, WN PWN, Warszawa

Świder P., Cynarski W.J., Kubala K. (2018), Turystyka sztuk walki i sportów walki wśród pracowników naukowych, „Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu”, no. 62, pp. 20-28

Turos L. (2003), Antropologia turystyki, Ypsylon, Warszawa

Wagner J. (2006), Visible materials, visualized theory and images of social research, ”Visual Studies”, vol. 21, no. 1, pp. 55-69

Zarębski P., Kurdyś-Kujawska A. (2020), W poszukiwaniu wartości pozaekonomicznych eventów i festiwali: ujęcie teoretyczne, „Turystyka Kulturowa”, vol. 1, s. 44-57
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.1136

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Wojciech Jan Cynarski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642