„Szyjemy na miarę lokalnych potrzeb”. Działalność Stowarzyszenia Działań Lokalnych „Spichlerz” w zakresie interpretacji dziedzictwa historycznego na Górnym Śląsku

Ewa Poloczek, Patrycja Tomiczek

Abstrakt


Celem artykułu jest omówienie praktyki wykorzystywania interpretacji dziedzictwa w małej wsi Czernica przez Stowarzyszenie Działań Lokalnych „Spichlerz”, które statutowo zajmuje się pielęgnacją lokalnej historii, tradycji i kultury. Stowarzyszenie, oprócz zbierania informacji, rozmów z najstarszymi mieszkańcami, stara się wykorzystywać pozyskane materiały jako źródło i przyczynek do dalszych badań nad historią całego regionu Górnego Śląska, zwracając szczególną uwagę na zachowanie jego bezcennej wartości. Jednym z problemowych wątków jest zachowanie ostrożności w postawieniu granicy między postawą naukową a społeczną. Wykorzystując różne metody pracy ze społecznością i korzystając z bogatego doświadczenia animatorów – udaje się zachować to, co najcenniejsze. W artykule zostanie omówiony proces kreacji wydarzeń kulturalnych przez młode pokolenie w oparciu o lokalne opowieści. Przedstawione zostaną metody pracy zarówno z materiałem historycznym, jak i metody pracy społecznej, międzypokoleniowej z interpretatorami.


Słowa kluczowe


dziedzictwo historyczne; dziedzictwo kulturowe; historia; interpretacja; działanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk A., Mapa z 1885 roku [w:], J. Krajczok (red.), Tajemnice zamku – w poszukiwaniu tożsamości mieszkańców Czernicy, b.m, b.r, s. 11

Devrient T., Moje wspomnienia z młodości, J. Krajczok (red), Therese Devrient w Czernicy. Opowieść sprzed 200 lat, Czernica, 2019, s. 60

Krajczok J., 2018, Losy barona Hugona von Roth na tle zmian społeczno-gospodarczych w Czernicy, [w:] A. Skrzypietz, P. Tomiczek (red.), Czernica. Magia pamięci o przeszłości odległej i bliskiej, Czernica, 2018, s. 13-15

Krajczok J., 2017, Opowieści czernickie Vali von Roth, bm., 2017

Mordeja H., 1999, Czernica. Dzieje miejscowości i szkoły, Wyd. Śląskie ABC, Rybnik

Poloczek E., 2019, Społeczność lokalna wobec zabytku – casus pałacu w Czernicy, praca dyplomowa Akademii Dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, niepublikowana, Kraków, s. 21-23

Ponadczasowy Kapłan. Ks. Jan Kapołka we wspomnieniach mieszkańców, P. Tomiczek (red.), b.m., 2019

Tilden F., 2019, Interpretacja dziedzictwa, Wyd. Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań

Tomiczek P., 2019, Teatr żywy i teatr papierowy w Czernicy, jako propagator niematerialnego dziedzictwa kulturowego, praca dyplomowa Akademii Dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury, niepublikowana, Kraków, s. 8-10

Wspomnienia mieszkańców Czernicy i Łukowa Śląskiego z lat 1939-1389, M. Krajczok (red.), b.m., b.r

Wspomnienia mieszkańców Czernicy i Łukowa Śląskiego. Część II, M. Krajczok (red.), b.m., b.r

http://wkz.katowice.pl/uslugi/rejestr-zabytkow/spis-obiektow-wpisanych-do-rejestru-zabytkow/rejestr-zabytkow-nieruchomych-a [06.04.2020]

www.sdlspichlerz.pl/ [15.04.2020]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i114.1148

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Ewa Poloczek, Patrycja Tomiczek

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642