Koncepcja rewitalizacji i aktywizacji turystycznej pocysterskiego zespołu klasztornego w Lubiążu w kontekście teorii interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena

Małgorzata Aranka Wyrzykowska

Abstrakt


 Pocysterski zespół klasztorny w Lubiążu należy do najważniejszych zespołów zabytkowych w Polsce oraz posiada wyjątkowe walory krajobrazowe i przyrodnicze. Mimo tych zasobów i opracowywanych strategii rewitalizacyjnych oraz promocyjnych pozostaje niewykorzystany i do końca niezagospodarowany. W artykule zaprezentowany został pomysł utworzenia w nim Muzeum Michaela Leopolda Wilmanna i Galerii Sztuki Śląskiego Baroku. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jak w świetle dotychczasowych oraz proponowanych działań rewitalizacyjnych dotyczących zespołu w Lubiążu i koncepcji jego aktywizacji turystycznej może być wykorzystana teoria interpretacji dziedzictwa Freemana Tildena, w tym sześć zasad skutecznej interpretacji w relacjach między nadawcą, odbiorcą i zasobem (dziedzictwem) [Tilden 2019]. Słowa kluczowe


zespół klasztorny w Lubiążu; rewitalizacja; koncepcja interpretacji dziedzictwa F. Tildena; Muzeum Michaela Leopolda Willmanna; Galeria Barokowej Sztuki Śląskiej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Burdukiewicz J.M., Demidziuk K., Bończuk-Dawidziuk U., 2016, Profesor Büsching na Uniwersytecie Wrocławskim – początki archeologii akademickiej w Europie, [w:] M. Hałub, A. Mańko-Matysiak (red.) Śląska Republika Uczonych, t. 7, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław, s. 180–206

Czajkowski Sz., 2017, Interpretacja dziedzictwa jako innowacyjny sposób popularyzacji dziejów ludności ziemi dzisiejszego powiatu słupskiego, „Przegląd Zachodniopomorski”, 32 (61), z. 3, s. 154-163

Kalinowski K., 1960, Barokowe opactwo cysterskie w Lubiążu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Historia Sztuki”, 2 (26), s. 79-158

Kalinowski K., 1970, Lubiąż, Śląsk w Zabytkach Sztuki, Warszawa-Wrocław

Kalinowski K., 1973, Gloryfikacja panującego i dynastii w sztuce Śląska XVII i XVIII wieku, Warszawa-Poznań

Kozieł A., 2000, Rysunki Michaela Willmanna (1630–1706), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław

Kozieł A. , 2002, Wielkie przedsiębiorstwo czy mała rodzinna firma? Kilka hipotez na temat warsztatu Michaela Willmanna, [w:] A. Kozieł, B. Lejman (red.)Willmann i inni. Malarstwo, rysunek i grafiki na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku, , Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 92–100

Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Historia – stan zachowania – koncepcja rewitalizacji, A. Kozieł (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010

Kozieł A., Michael Willmann i jego malarska pracownia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013

Kozieł A., 2019, Michael Willmann (1630-1706): śląski mistrz malarstwa barokowego, Via Nova, Wrocław

Łużyniecka E., Architektura średniowiecznych klasztorów cysterskich filiacji lubiąskiej, Wrocław 1995

Łużyniecka E., 2008, Architektura opactwa lubiąskiego w średniowieczu, [w:] (red.) A. Kozieł Opactwo cystersów w Lubiążu i artyści, Wrocław, s. 19–42

Łużyniecka E., 2010, Średniowieczna architektura Kościoła klasztornego Wniebowzięcia NMP w Lubiążu, [w:] A. Kozieł (red.), Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Historia – stan zachowania – koncepcja rewitalizacji, Wrocław, s. 13–30

Malarstwo barokowe na Śląsku, A. Kozieł (red.), Wrocław 2017

Organisty A., Wyrzykowska M., 2008, Muzeum Willmanna czyli „świątynia sztuki” w Lubiążu. Propozycje rewitalizacji kościoła klasztornego, [w:] Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Historia- stan badań – koncepcja rewitalizacji, (red.) A. Kozieł, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 149–164

Rohrscheidt Armin Mikos v., 2019, Interpretacja dziedzictwa we współczesnej turystyce kulturowej. Cele i założenia, poziomy i wymiary programów, rodzaje podejmowanych działań, ‘Turystyka Kulturowa”, 6 (2019) , s. 126–135

Skrzywanek P., 2008, Czy Lubiązż można uratować…..?, [w:] A. Kozieł (red.), Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 460–465

Tilden F., 2019, Interpretacja dziedzictwa, przeł. A. Wilga, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań

Sztarbałło K., 2008, Dramatyczna przeszłość obrazów Michaela Willamana z kościoła klasztornego w Lubiążu ….A co z przyszłością?, [w:] A. Kozieł (red.), Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 435–444

Wyrzykowska M., 2008, Propozycje reintegracji wnętrza kościoła klasztornego w Lubiążu w kontekście rewitalizacji przestrzeni sakralnych na Śląsku, [w:] A. Kozieł (red.), Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 445–459


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Małgorzata Aranka Wyrzykowska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642