Interpretacja dziedzictwa a turystyka kulturowa – w poszukiwaniu relacji

Bartosz Małolepszy, Michał Kępski

Abstrakt


Tekst jest wprowadzeniem do numeru tematycznego czasopisma. Opisuje genezę i przebieg debaty na temat interpretacji dziedzictwa, która prowadzona jest przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. Przedstawia także głosy w tej dyskusji, które zaprezentowane zostały w numerze 3/2020 „Turystyki Kulturowej”.

Słowa kluczowe


interpretacja dziedzictwa; turystyka kulturowa; wstęp; Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ham S. H., 2009, From Interpretation to Protection: Is There a Theoretical Basis?, “Journal of Interpretation Research”, vol. 14, no. 2, p. 49-57

Herkt M., 2019, Pozytywnie zapatrzeni w dziedzictwo, [w:] Tilden F., Interpretacja dziedzictwa, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań, s. 265-279

Purchla J., 2019, Freeman Tilden „Interpretacja dziedzictwa”, wewnętrzna recenzja wydawnicza, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań

Tilden F., 2019, Interpretacja dziedzictwa, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Bartosz Małolepszy, Michał Kępski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642