Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Tarnowa i powiatu tarnowskiego

Agnieszka Kowalik

Abstrakt


Tarnów i powiat tarnowski tworzą region położony we wschodniej części Małopolski. Analiza potencjału turystyczno-kulturowego Tarnowa i powiatu tarnowskiego wpisuje się w prowadzone w ramach „Turystyki Kulturowej” badania i porównanie potencjału poszczególnych mikroregionów w Polsce. Analiza została przeprowadzona zgodnie z opracowaną przez Armina Mikos von Rohrscheidt metodą bonitacji punktowej. Przeprowadzone badania uwzględniają zatem potencjalne cele turystyki kulturowej, zagospodarowanie turystyczne oraz dostępność miejsc atrakcyjnych dla zainteresowanych tą formą podróży turystów.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczyk S., Szczebak W., 2007, Tarnowska Bazylika Katedralna. Dzieje i sztuka, Tarnów

Bartosz A., 1989, Żydowski Tarnów przedwojenny, [w:] Potępa S. (red.), Tarnowskie Drogi Niepodległości. Materiały sesji popularno-naukowej, Tarnów

Bończyk I., Dziduszko B., Smagacz A. (red), 2008, Tarnowskie pomniki. Przewodnik, Tarnów

Borkowski K. (red.), 2018, Ruch turystyczny w Małopolsce w roku 2018, t. 2: Synteza, Kraków

Franklin H. B., 1992, Traveling in Time with Mark Twain, [w:] R. J. Scholnick (red.), American Literature and Science, Kentucky, s. 159-161

Frodyma R., 2006, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno

Gutman I., Berenbaum M., 1998, Anatomy of the Auschwitz Death Camp, Washington D.C

Mensfelt J., Pinderska-Lech J., Swiebocka T., 2007, Auschwitz-Birkenau: The Past and Present, trans. A. Czesak, Oświęcim

Mikos von Rohrscheidt A., 2016, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Poznań

Niedojadło A. (red.), 2010, Encyklopedia Tarnowa, Tarnów

Plichta P. (red.), 2008, Na skrzyżowaniu kultur, tradycji, religii. Roman Brandstaetter (1906-1987), Tarnów

Plichta P., 2007, Romana Brandstaettera „Sitz im Leben”. Szkic o twórczości pisarza w perspektywie kulturoznawczej, [w:] J.K. Pytel (red.), Terebinty prozy poznańskiej. Roman Brandstaetter, Przemysław Bystrzycki, Eugeniusz Paukszta, Poznań, s. 61-68

Raport 2018, Raport o stanie miasta za rok 2018, Tarnów

Rybak P. (red.) Zamki, pałace i dwory. Dziedzictwo kulturowe ziemi tarnowskiej, Tarnów

Simche Z. Tarnów i jego okolica z licznemi ilustracjami, (1930, wyd. 1993), Tarnów

Willaert T., 2017, How Literature Imagined Television, 1880-1950, „Orbis Litterarum” (New Jersey) Vol. 72, nr 6, s. 591-610

Antyschematy 2, 2020, http://antyschematy2.com/ [27.05.2020]

Drewniana Małopolska, 2020, http://www.drewniana.malopolska.pl/?page=muzyka&id=172 [20.05.2020]

ENOTarnowskie, 2020, http://enotarnowskie.pl/ [27.05.2020]

FGPŚ, 2020, V Forum Gospodarcze Polonii Świata, Tarnów 24-25 sierpnia, http://polonia4um.com/organizatorzy [22.02.2020]

Jamna, 2020, https://jamna.dominikanie.pl/index.php [23.05.2020]

Małopolski Instytut Kultury http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl/szlaki/#filter=.tarnow [12.02.2020]

MB Fatimskiej, 2020, Historia parafii, [w:] Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie, http://mbfatimskiej.diecezja.tarnow.pl/14-Historia+parafii.html, [22.02.2020]

Miejsca pamięci narodowej, 2020, http://www.miejscapamiecinarodowej.pl/ index.php/malopolskie/567-skrzyszow-pomnik-rozstrzelanych-w-lesie-kruk [20.05.2020]

MOT [Muzeum Okręgowe w Tarnowie], 2018, Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów 2018, [online:] https://muzeum.tarnow.pl/aktualnosci/miedzynarodowy-tabor-pamieci-romow/ [2.02.2020]

Muzeum Diecezjalne w Tarnowie http://muzeum.diecezja.tarnow.pl/ [18.02.2020]

Muzeum Okręgowe w Tarnowie https://muzeum.tarnow.pl/ [15.02.2020]

Oficjalna strona Miasta Tarnowa – historia Tarnowa https://tarnow.pl/Miasto/O-Tarnowie/Historia-miasta [20.02.2020]

Rabjasz T., 2017, Tarnów: Pomnik Krystiana Rempały na cmentarzu w Mościcach, „Gazeta Krakowska” z dnia 20.11, https://gazetakrakowska.pl/tarnow-pomnik-krystiana-rempaly-na-cmentarzu-w-moscicach/ar/12688380 [22.02.2020]

RDN [Radio Dobra Nowina], 2017, http://www.rdn.pl/news/zabawa-wrak-samolotu-z-ii-wojny-swiatowej-ofiarowany-parafii [23.05.2020]

Rzeźwicki G., 2013, Relikwiarz z relikwiami św. Maksymiliana, http://www.maksymilian.diecezja. tarnow.pl/2013/05/16/relikwie [22.02.2020]

Sanktuaria polskie, 2020, https://sanktuariapolskie.com.pl/2019/01/08/ciezkowice-sanktuarium-pana-jezusa-milosiernego/ [23.05.2020]

Sanktuarium Odporyszów, 2020, http://sanktuariumodporyszow.pl/index.php/muzeum-jana-wneka/ [23.05.2020]

Sanktuarium Tuchów, 2020, http://sanktuariumtuchow.pl/cudowny-obraz-matki-bozej-tuchowskiej/ [23.05.2020]

Sanktuarium Zabawa, 2020, http://www.sanktuariumzabawa.pl/index.php/pl/dla-pielgrzymow [23.05.2020]

Tarnowskie Centrum Informacji, http://it.tarnow.pl [24.02.2020]

Templeton Prize 2020, http://www.templetonprize.org/previouswinner.html#heller [24.02.2020]

The Nosh – Kosher Cafe, 2020, http://thenoshkoshercafe.com/ [27.05.2020]

Vatican Observatory, 2020, http://www.vaticanobservatory.va/content/specolavaticana/en/who-are-we-/adjunct-scholars.html [24.02.2020]

Wirtualny Sztetl, 2020, https://sztetl.org.pl [23.05.2020]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Agnieszka Kowalik


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642