Zasady interpretacji dziedzictwa a potrzeby współczesnej turystyki kulturowej. Czy i jak zasady interpretacji dziedzictwa odpowiadają potrzebom współczesnej turystyki kulturowej?

Bartosz Małolepszy, Michał Kępski

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności  i wagi problemów.

 

Zasady interpretacji dziedzictwa a potrzeby współczesnej turystyki kulturowej. Czy i jak zasady interpretacji dziedzictwa odpowiadają potrzebom współczesnej turystyki kulturowej?


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Forbes A., 2020, Architects and Landscape Architects as Heritage Interpreters, „Interpret Europe Newsletter”, nr 1

Kohl J., 2017, Nature and Cultural Heritage are One and the Same, „Interpret Europe Newsletter”, nr 1

Kurek J., 1955, Księga Tatr, Wydawnictwo Iskry, Warszawa

Kurek J., 1970, Świnia Skała. Mitologia Tatr, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa

Kurek J., 1978, Księga Tatr wtóra, Wydawnictwo Literackie, Kraków

Kuś M., 2018, Tam, gdzie można doświadczyć przyrody [w:] Pociask M. (red.), Człowiek vs przyroda na obszarach chronionych w województwie podkarpackim, Wydawnictwo Hatali na zlecenia Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Rzeszów, s. 148-154

Mikos von Rohrscheidt A., 2019, Interpretacja dziedzictwa we współczesnej turystyce kulturowej. Cele i założenia, poziomy i wymiary programów, rodzaje podejmowanych działań, „Turystyka Kulturowa”, nr 6, s. 61-102

Tilden F., 2019, Interpretacja dziedzictwa, przeł. A. Wilga, Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Poznań 2019


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2020 Bartosz Małolepszy, Michał Kępski


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642