Tradycje kulturowe i zachowania żywieniowe turystów płci męskiej w dobie COVID-19

Tomasz Abramski, Anna Magdalena Fabisiak, Mariusz Jaworski

Abstrakt


Zaspokajanie potrzeb żywieniowych zależne jest nie tylko od potrzeb społecznych, ale także od kultury czy zaistniałych warunków zewnętrznych, w tym także tych wynikających z odbywania podróży. Praca dotyczy zachowań żywieniowych turystów w dobie COVID-19. Wykazano w niej związek pomiędzy możliwością wyjazdu turysty w czasie pandemii a jego preferencjami żywieniowymi i ich wyborem. Publikacja zawiera wyniki badań empirycznych i stanowi nowe spojrzenie zachowań i wyboru żywności turysty w czasie pandemii.


Słowa kluczowe


turystyka kulinarna; zachowania żywieniowe; turysta

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrades, L., Dimanche, F., Ilkevich, S., 2015, Tourist behaviour and trends In book: tourism in Russia: A management handbook: Emerald Editors

Byrnes, J. P., Miller, D. C., Schafer, W. D., 1999, Gender differences in risk taking: A meta- analysis, Psychological Bulletin, nr 125(3), str. 367–383

Chebli A., Said F.B., 2020, The impact of COVID-19 on tourist consumption behaviour: A perspective article, Journal of Tourism Management Research, nr 7(2), str. 196-207

Chinazzi M et all., 2020, The effect of travel restrictions on the spread of the 2019 novel coronavirus (COVID-19) outbreak, Science, nr 368(24), str. 395-400

Czarnecka-Skubina E., Pielak M., 2016, Kulinarne preferencje polskich konsumentów w zakresie kuchni etnicznych, Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja, nr 2(8), str. 5-15

Czarnecka-Skubina E.,2017, Innowacje w sektorze turystycznym w zakresie żywienia, Nauki Inżynierskie i Technologie, nr 2 (25), str. 20-34

GUS. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/wykorzystanie-turystycznych-obiektow-noclegowych-w-2019-roku,6,15.html [dostęp 13.03.2021]

Hajibaba, H., Gretzel, U., Leisch, F., Dolnicar, S., 2015, Crisis-resistant tourists. Annals of Tourism Research, nr 53, str. 46–60, available at: https://doi.org/10.1016/j.annals.2015.04.001 [dostęp 13.03.2021]

Kock F., Norfelt A., Josiassen A., Assaf A.G., Tsionas M.G., 2020, Understanding the COVID- 19 tourist psyche: The Evolutionary Tourism Paradigm, Annals of Tourism Research, nr 85, str. 1-14

Kozak, M., Crotts, J. C., Law, R., 2007, The impact of the perception of risk on international travellers, International Journal of Tourism Research, 9(4), 233–242

Makała H., 2018, Znaczenie żywności funkcjonalnej w turystyce, Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja, nr 2(22), str. 54-66

Mao, C.-K., Ding, C. G., & Lee, H.-Y., 2010, Post-sars tourist arrival recovery patterns: An analysis based on a catastrophe theory, Tourism Management, nr 31(6), str. 855– 861

Matiza T., 2020, Post-COVID-19 crisis travel behaviour: towards mitigating the effects of perceived risk, Journal of Tourism Futures, [https://pesquisa.bvsalud.org/global- literature-on novel-coronavirus-2019-ncov/?lang=en&q=au:%22Matiza,%20T.%22] [dostęp 13.03.2021]

Özlem A., Mehmet N., 2020, Eating habists changes during COVID-19 pandemic lockdown, Halk Sağlığı Dergisi, nr 5, str. 188-196

Polska Organizacja Turystyczna, 2020, Plany wyjazdowe Polaków-kwiecień 2020 https://www.pot.gov.pl/pl/dane-i-wiedza/dane-i-wiedza/badania-i-analizy [dostęp 13.03.2021]

Turnšek M. at all., 2020, Perceived threat of COVID-19 and future travel avoidance: Results from an early convenient sample in Slovenia, Academica Turistica-Tourism and Innovation Journal, nr 13(1), str. 1-19

UNTWO, 2020, Covid-19 response: 96 of global destinations impose travel restrictions, unwto reports. unwto. https://www.unwto.org/news/covid-19 -response-travel- restrictions [dostęp 13.03.2021]

Yousaf, A., Amin, I., Santos, J. A.,2018, Tourist’s motivations to travel: A theoretical perspective on the existing literture, Tourism and Hospitality Management, nr 24(1), str. 1–15. available at: https://doi.org/10.20867/thm.24.1.8. [dostęp 13.03.2021]

Zabłocki R., 2011, Uwarunkowania zachowań żywieniowych konsumentów w usługach turystycznych, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 73, str. 209-222


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Anna Magdalena Fabisiak


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642