Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu brzeskiego

Agnieszka Kowalik

Abstrakt


Powiat brzeski to kolejny mikroregion położony na terenie województwa małopolskiego, który poddano analizie pod kątem potencjału turystyczno-kulturowego. Opierając się na metodzie bonitacji punktowej opracowanej przez Armina Mikos von Rohrscheidt, wskazano potencjalne cele turystyki kulturowej, zbadano ich dostępność, jak również dokonano oceny infrastruktury turystycznej. Raport sporządzono w ramach projektu prowadzonego przez „Turystykę Kulturową”.


Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; Brzesko; powiat brzeski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Antosz M.,2005, Ostatni dzień życia, [w:] W Zakolu Raby i Wisły, Nr 4/2005, Szczurowa

Brandstaetter R., 1994, Moja podróż sentymentalna i inne opowiadania, Poznań

Gancarz N. 2016, I stanie się on częścią tego miejsca. Jak pomnik staje się pomnikiem, [w: ] Studia Romologica nr 9, Tarnów

Gancarz N., 2016, Na bister. Żeby pamiętać, [w:] Studia Romologica nr 9, Tarnów

Grabania M.Ł., 2020, Rewitalizacja obiektu poprzemysłowego [w:] Brzeski Magazyn Informacyjny nr 3 (227), Brzesko

Konieczny Wł., 2009, Dwór w Dołędze, Tarnów

Kostuch B., 2020, Czarodziej z Łysej Góry. Opowieść o Bolesławie Książku, Warszawa

Mikos von Rohrscheidt A., 2016, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Poznań

Myśliński Wł., 1978, A jednak tak było, Warszawa

Nowak T., 1966, Takie większe wesele, Kraków

Pikuzińska M., 2006, Rabacja na Powiślu. Dziennik Marianny Pikuzińskiej i relacje chłopskie o krwawych wydarzeniach 1846, oprac. K. Bańburski, W. Konieczny, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów

Pilch K., 2007, Bielcza. Wieś galicyjska. Studium historyczno-etnograficzne, Brzesko

Plichta P., 2019, Odkrywane dziedzictwo: przypadek Camino de Santiago, [w:] E. Kocój, T. Kosiek, J. Szulborska-Łukasiewicz (red.), Dziedzictwo kulturowe w regionach europejskich: odkrywanie, ochrona i (re)interpretacja, Kraków

Wyczesany J., 2012, Czarodziej z Łysej Góry – Bolesław Książek, [w:] Brzeski Magazyn Informacyjny nr 1-2 (313), Brzesko

Archeologia Żywa, 2021, https://archeologia.com.pl/we-wrzepi-odkryto-ogromne-centrum-produkcji-garncarskiej-sprzed-ponad-1700-lat/ [1.06.2021]

Bolesław Książek, 2021, http://bksiazek.arte.usermd.net/ [2.06.2021]

BWA Wrocław, 2021, https://bwa.wroc.pl/2018/04/24/w-niedalekiej-przyszlosci-pawel-olszczynski/ [2.06.2021]

European Route of Ceramics, 2021, https://www.europeanrouteofceramics.eu/ [2.06.2021]

Miejsca pamięci narodowej, 2021, www.miejscapamiecinarodowej.pl [4.05.2021]

MOK Brzesko, 2021, https://mok-brzesko.pl/ [3.06.2021]

Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 2021, https://muzeum.tarnow.pl/ [7.03.2021]

Muzeum Regionalne w Brzesku, 2021, www.muzeum.brzesko.pl [7.03.2021]

Na bister, 2021, https://muzeum.tarnow.pl/na-bister/ [4.05.2021]

Oficjalna strona miasta i gminy Brzesko, 2021, www.brzesko.pl [25.03.2021]

Oficjalna strona miasta i gminy Czchów, 2021, www.czchow.pl [25.03.2021]

Oficjalna strona gminy Borzęcin, 2021, www.borzecin.pl [6.04.2021]

Oficjalna strona gminy Dębno, 2021, www.gminadebno.pl [25.03.2021]

Oficjalna strona gminy Gnojnik, 2021, www.gnojnik.pl [6.04.2021]

Oficjalna strona gminy Iwkowa, 2021, www.iwkowa.pl [6.04.2021]

Oficjalna strona gminy Szczurowa, 2021, www.szczurowa.pl [6.04.2021]

Parafia Gosprzydowa, 2021, http://www.gosprzydowa.pl [23.05.2021]

Sanktuaria polskie, 2021, https://sanktuariapolskie.com.pl/2018/12/19/porabka-uszewska-sanktuarium-matki-bozej-z-lourdes [4.05.2021]

Starostwo Powiatowe w Brzesku, 2021, www.powiatbrzeski.pl [7.03.2021]

Stowarzyszenie „Pamięć i Dialog. Wspólna Historia”, 2021, https://brzesko-briegel.pl [12.05.2021]

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce, 2021, www.drewniana.malopolska.pl [4.05.2021]

Szlak historii ludzi, miejsc i wydarzeń, 2021, www.przedgorze.pl [4.05.2021]

Wirtualna baza dziedzictwa i tradycji gminy Dębno, 2021, www.dziedzictwo.kulturadebno.pl [4.05.2021]

Wirtualny Sztetl, 2021, www.sztetl.org.pl [4.05.2021]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i119.1258

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Agnieszka Kowalik

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642