"Interpretacja dziedzictwa w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie"

Zygmunt Kruczek

Abstrakt


Nakładem poznańskiej  oficyny wydawniczej Bogucki i Poznańskiego Centrum Dziedzictwa ukazała się monografia zatytułowana Interpretacja dziedzictwa
w turystyce kulturowej. Konteksty, podmioty, zarządzanie
”, autorstwa znanego
i cenionego specjalisty w w tej dziedzinie, profesora Armina Mikosa von Rohrscheidta. Jest ona wyjątkowo obszernym opracowaniem jednego z ważniejszych problemów turystyki kulturowej jakim jest interpretacja dziedzictwa. Książka liczy 796 stron,
w tym 35 tabel, 24 ryciny, zawiera obszerny zestaw bibliografii oraz źródeł internetowych.  Składa się z dziewięciu rozdziałów, w których wydzielono 26 studiów przypadku.


Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i119.1263

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Zygmunt Kruczek

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642