Waloryzacja turystyczno-kulturowa Kępna i powiatu kępińskiego

Ewa Malchrowicz, Anna Urbaniak

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bednarek J., Żelazko J., 2007, Kępno i Ziemia Kępińska w latach 1945-1956. Studia i szkice, łódzki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Łódź

Czubiński A., Zbrodnie Hitlerowskie na Ziemi kaliskiej w latach 1939-1945, Federacja Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej, Kalisz

Czekalski M., Arboretum w Laskach. Przewodnik, Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach

Gość R., 2005, Szlaki turystyczne powiatu kępińskiego, Zeszyty Powiatowe 2, Starostwo Powiatowe w Kępnie, Kępno

Ilski K., Kościół na Pólku pod Bralinem, Wyd. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Anny

Kalis I., 2007, Wspomnienia i relacje z tamtych lat Kępna, Wydawnictwo Tygodnika Kępińskiego, Kalisz

Kuropka J., Monografia szkoły w Nowej Wsi Książęcej wraz z rysem historycznym, Wydawnictwo Tygodnika Kępińskiego, Kalisz

Kurzawa J., Nawrocki S., 1982, Dzieje Kępna, Federacja Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej, Kalisz

Łapa M., Kępińscy Żydzi, Wydawnictwo Tygodnika Kępińskiego, Kalisz

Mazurkiewicz W., 2009, Zwycięski czerwiec'89 w regionie kępińskim - ludzie i Wydarzenia, Kępińskie Towarzystwo Edukacyjno - Kulturalne "Droga", Kępno

Mazurkiewicz W., 2004, Przyroda powiatu kępińskiego, Zeszyty Powiatowe, Starostwo Powiatowe w Kępnie, Kępno

Sobolewski P., 2009, Przewodnik turystyczny po Wielkopolsce Południowej, Kaliski Oddział PTTK, Kalisz

Sumisławska K., Wojciechowski J., 2003, 30 lat Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej, Kępno

Tyszkiewicz H., 2007, Drewniane kościoły powiatu kępińskiego, Zeszyty Powiatowe 3, Starostwo Powiatowe w Kępnie, Kępno

Tyszkiewicz H., 2008, Pałacyki i dworki powiatu kępińskiego, Zeszyty Powiatowe 4, Starostwo Powiatowe w Kępnie, Kępno

Wojciechowski J., 2008, Skarby Muzeum Ziemi Kępińskiej, Muzeum Ziemi Kępińskiej, Kępno

www.um.kepno.pl

www.kepno.net

www.kepnosocjum.pl


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Ewa Malchrowicz, Anna Urbaniak


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642