Kolej żelazna - nieodłączny element turystyki kulturowej i jej wizualne dokumentacje. Historia i współczesne perspektywy badawcze

Aleksandra Katarzyna Giełdoń - Paszek

Abstrakt


Wynalazek kolei żelaznej znacząco wpłynął na kształt turystyki kulturowej. Kolej od momentu swego powstania stanowiła też interesujący temat dla fotografików i malarzy. Można zaobserwować pewną zbieżność tematyczną i kompozycyjną w obu tych obszarach. Współcześnie istnieje duże środowisko fotografików zainteresowanych tą tematyką. Dowodem na to są liczne blogi  i strony internetowe zawierające stare i nowe zdjęcia związane z koleją i podróżą koleją. Zdjęcia te można podzielić według różnych kryteriów: tematycznego, chronologicznego, charakteru estetycznego (ukazujące piękno kolei bądź reportażowe). One posłużyły jako materiał wyjściowy do tych rozważań. Fotografia kolejowa stanowi także świetny obszar badawczy dla historyków, socjologów, antropologów i badaczy turystyki kulturowej. W ramach studiów nad kulturą wizualną dobrym sposobem analizy wydaje się być metoda proponowana przez Gillian Rose, opublikowana w  publikacji zatytułowanej Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials. Koncentruje się ona przede wszystkim na osobie odbiorcy fotografii i elementach determinujących odbiór. W niniejszym artykule dokonano analizy tą metodą starych zdjęć z podróży Orient Expressem, zamieszczonych na internetowej stronie magazynu poświęconego fotografii.


Słowa kluczowe


kolej; metody badawcze obrazu fotograficznego; turystyka kulturowa; historia fotografii

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Giełdoń – Paszek A., Praktyczne zastosowanie metody interpretacji materiałów wizualnych wg Gillian Rose w analizie cyklu fotograficznego Witolda Jacykowa "Jazda" [w:] Obraz — między realnością a wirtualnością, refleksją a praktyką artystyczną, Red. Dariusz Rymar, Witold Jacyków, Katowice 2015, s. 108-117

Kemp W., Historia fotografii. Od Daguerre'a do Gursky'ego, tłum. Mariusz Bryl, Kraków 2014

Kowalczyk B. M., Tajemnica dworca Tokio. Społeczne konstruowanie przestrzeni we współczesnej Japonii, Warszawa 2019

Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. E. Klekot, Warszawa 2010

Rouille A., Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, Kraków 2007

Krzysztof Olechnicki, Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych [Anthropology of the Image: Photography as a method, object and medium of social sciences], Oficyna Naukowa, Warszawa 2003

G. Richou, ‘L’Acccident de la Gare Montparnasse’, La Nature, 1895, No. 1171, 24, http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?4KY28.45/0373/100/556/0/0 (1.05.2021)

https://www.facebook.com/groups/1444178385837290/ (1.05.2021)

https://www.railwayblogger.com/great-western-railway-history/ (1.05.2021)
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i123.1305

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2022 Aleksandra Katarzyna Giełdoń - Paszek

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642