Naukowa refleksja na temat turystyki kulturowej na świecie i w Polsce. Obszary badawcze, kluczowe publikacje, rozwój.

Armin Mikos von Rohrscheidt

Abstrakt


Opracowanie obejmuje zestawienie oraz krytyczną analizę opublikowanych wyników badań nad turystyką kulturową jako jedną
z głównych gałęzi współczesnej turystyki. Pierwszym jego przedmiotem są prace teoretyczne, dotyczące kulturowych, etycznych, ekonomicznych
i socjologicznych podstaw oraz dziejów turystyki kulturowej i metodologii badań tego zjawiska i jego uczestników. Druga grupa badań i opracowań poddanych analizie odnosi się do potencjału poszczególnych form turystyki kulturowej oraz do opracowywanych w związku z ich organizacją koncepcji, przedsięwzięć marketingowych i praktyki zarządczej. Trzecią grupę stanowią opublikowane w formie monografii, raportów i artykułów szczegółowe analizy potencjału turystyczno-kulturowego miejsc i obszarów, profilów i preferencji turystów kulturowych, zarządzania organizacjami i systemami służącymi upowszechnieniu kultury przez turystykę oraz organizacją oferty
w konkretnych miejscach i obszarach. Bibliografia obejmuje najważniejsze publikacje zwarte i artykuły o kluczowym znaczeniu opublikowane za granicą oraz w językach innym niż polskim. Bardziej szczegółowe zestawienie dotyczy natomiast publikacji polskich, i do nich odnosi się także następująca analiza. Uwzględnienie światowej literatury ma służyć ukazaniu powiązań między rodzimą a globalną refleksją naukową w odniesieniu do turystyki kulturowej,
a także wskazać na ewentualne luki w badaniach podejmowanych w kraju
i skoncentrować na nich uwagę polskich uczonych oraz ośrodków naukowych. Zarówno zagraniczne, jak i krajowe publikacje ujęto w jedenastu działach tematycznych.


Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; badania turystyczne; bibliografia turystyki; analiza turystyki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


CTN Bibliography 2021 www – bibliografia Creative Tourism Network, www.creativetourismnetwork.org/bibliographie (dostęp 14 grudnia 2021)

UNWTO Publications 2021 www - www.publications.unwto.org (stan: 10.08.2021)

„Turystyka Kulturowa” – archiwum publikacji (www.turystykakulturowa.org/?id=spis), stan: 20.12.2021

Richards G. (red.), 2019, ATLAS Cultural Tourism Bibliography (4.1.). stan na 30.09 2019 r., dokument elektroniczny, www.atlas-euro.org / www.academia.edu (dostęp 14 grudnia 2021)

Opracowania i analizy:

Buczkowska-Gołąbek K., 2020, Kulinaria w turystyce oraz turystyka kulinarna – wprowadzenie do kolekcji tematycznej, „Turystyka Kulturowa” Nr 6 (117)., s. 221-235

Buczkowska-Gołąbek K., 2021, Turyści kulturowi – wprowadzenie do kolekcji tematycznej czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”, "Turystyka Kulturowa" nr 1 (118), s. 149-170

Buczkowska-Gołąbek K., 2021, Publikacje polsko- i anglojęzyczne z zakresu turystyki kulinarnej oraz kulinariów w podróży autorstwa polskich badaczy z ostatnich dwóch dekad (do roku 2020) – zestawienie z komentarzem, „Turystyka Kulturowa” nr 2 (119), s. 334-374

Campos A.C., i inni, 2018, Co-creation of tourist experiences: a literature review, "Current Issues in Tourism", vol. 21, Is. 4, s. 369-400

De Jong A., i inni, 2018, Gastronomy Tourism: An Interdisciplinary Literature Review of Research Areas, Disciplines, and Dynamics, "Journal of Gastronomy and Tourism", 3/2, s. 131-146

Gorączko M., 2020, Ocena potencjału turystyczno-kulturowego w Polsce - stan zaawansowania badań i perspektywy ich kontynuacji, „Turystyka Kulturowa” nr 6 (117), s. 39-63

Kowalczyk A., Kociszewski P., 2020, Krajobrazowe aspekty w turystyce kulturowej – wprowadzenie do kolekcji tematycznej, „Turystyka Kulturowa” nr 6 (117), s. 155-191

Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Światowa i polska refleksja naukowa na temat turystyki kulturowej. Bibliografia (stan: wrzesień 2010), „Turystyka Kulturowa” nr 10, s. 40-68

Mikos von Rohrscheidt A., 2012, Bibliografia światowej i polskiej refleksji naukowej na temat turystyki kulturowej (stan: sierpień 2012), „Turystyka Kulturowa” nr 8, s. 79-112

Mikos von Rohrscheidt A., 2014, Kierunki badań i naukowa bibliografia turystyki kulturowej w Polsce i na świecie (stan: 30 sierpnia 2014), „Turystyka Kulturowa” nr 6, s. 86-135

Mikos v. Rohrscheidt A., Plichta P., 2021, Dziedzictwo w turystyce kulturowej – Wprowadzenie do kolekcji tematycznej czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”, „Turystyka Kulturowa” nr 3 (120), s. 313-329

Mikos v. Rohrscheidt A., 2020, Zarządzanie w turystyce kulturowej – wprowadzenie do kolekcji tematycznej, „Turystyka Kulturowa” nr 6 (117) s. 133-154

Mikos v. Rohrscheidt A., Buczkowska-Gołąbek, 2018, Dziesięć lat turystyki kulturowej w Polsce. Sukcesy i porażki, „Turystyka Kulturowa” nr 5, s. 7-35

Nowacki M., 2018, Badania nad turystyką kulturową na świecie: krytyczny przegląd publikacji z lat 2008-2018, „Turystyka Kulturowa” nr 5, s. 52-79

Plichta P., 2020, Turystyka religijna – wprowadzenie do kolekcji tematycznej, „Turystyka Kulturowa” nr 6 (117), s. 192-220.


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2021 Armin Mikos von Rohrscheidt


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642