Turystyka winiarska na Dolnym Śląsku – innowacyjne nawiązanie do tradycji regionalnych

Edyta Pijet-Migoń, Karolina Królikowska

Abstrakt


Od kilkunastu lat znacząco wzrasta liczba winnic na Dolnym Śląsku. Większość
z nich wraz z rozpoczęciem sprzedaży własnego wina wprowadza usługi enoturystyczne. Celem artykułu, mającego charakter badawczy, jest próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób działalność dolnośląskich winiarzy wpływa na rozwój turystyki na obszarach wiejskich oraz w jakim zakresie ich działalność nawiązuje do tradycji winiarskich regionu, a w jakim zakresie jest innowacyjna. W pracy wykorzystano kilka metod badawczych – wywiady pogłębione
z właścicielami winnic, analizę stron internetowych oraz profili społecznościowych winnic, wizyty studyjne oraz obserwację uczestniczącą w czasie organizowanych imprez.
Z przeprowadzonych badań wynika, że właściciele winnic, pochodzący często spoza miejscowości, w której położona jest winnica, próbują w swojej działalności nawiązywać do tradycji regionalnych, ale równocześnie wprowadzają innowacyjne oferty i usługi dla turystów oraz rozszerzają je o nowe produkty winiarskie. Dużym zainteresowaniem wśród turystów cieszą się pikniki winiarskie, połączone z komentowanymi degustacjami win oraz nowych produktów winiarskich, nie mających tradycji w badanym regionie. Do innowacyjnych produktów winiarskich można zaliczyć wina pomarańczowe, wina wytwarzane w amforach typu kvevri, wina musujące, pétillant-naturel (tzw. pét-naty) oraz naturalne wina organiczne.

Słowa kluczowe


turystyka winiarska; tradycje regionalne; innowacje; Dolny Śląsk

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamska D.,2017, Winnice na Przedgórzu Sudeckim. W sprawie uprawy winorośli na średniowiecznym Śląsku, (w:) Adamska D., Chrzan K., Pankiewicz A. (red.), Cum gratia et amicitia, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk - Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, Uniwersytet Wrocławski - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wrocław, s. 253-267

Alant K., Bruwer J., 2004, Wine tourism behaviour in the context of a motivational framework for wine regions and cellar doors, „Journal of Wine Research”, vol. 15, nr 1, s. 27-37

Bardel M, Gogoliński W., 2015, Wiedza o winie, t.1. Podstawy, Czas Wina, Kraków

BNP Paribas Wealth Management, 2020, Rynek win organicznych 2020, Agrifrace. Sprawozdanie na temat rozwoju obszarów rolnych, https://www.bnpparibas.pl [29.01.2022]

Bosak W., 2013, Opłacalność produkcji wina oraz możliwości rozwoju komercyjnego winiarstwa w Polsce, Polski Instytut Wina i Winorośli. Artykuł dostępny on-line: www.winologia.pl/ekonomika.pdf [02.01.2022]

Bruwer J., Joy A.,2017, Tourism destination image (TDI) perception of Canadian regional winescape: a free-text macro approach, „Tourism Recreational Research”, vol. 42, nr 3, s. 367-379

Carlsen, J., Charters, S. (red.), 2006, Global Wine Tourism: Research, Management and Marketing, CABI, Wallingford

Dobrowolska-Iwanek J., Gąstol M., Wanat A., Krośniak M., Jancik M., Zagrodzki P., 2014, Wine of cool-climate areas in south Poland, South African Journal of Enology and Viticulture, vol. 35, nr 1, s. 1-9

Dodd T., Beverland M. (2001), Winery tourism life-cycle development: a proposed model, „Tourism Recreational Research”, vol. 26, nr 2, s. 11-21

Dolnośląski Szlak Wina i Piwa. https://www.dspiw.pl/ [02.01.2022]

Durydiwka, M., 2013, Turystyka kulinarna – nowy (?) trend w turystyce kulturowej, „Prace i Studia Geograficzne” nr 52, s. 9–30

Dylik-Ostrowska K., Rybak E., Bońkowski W., Kondrat M., Nowicki M., Prange-Barczyński T., 2021, Polskie wina. Przewodnik enoturystyczny, Wydawnictwo Ferment, Warszawa

Getz D., Brown G., 2006, Critical success factors for wine tourism regions: A demand analysis, „Tourism Management”, vol. 27, s. 146-158

Głąbiński Z., Koźmiński C.,2019, Turystyka winiarska jako czynnik lokalnego rozwoju obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego, „Folia Turistica” vol. 53, s. 263-284

Greinert A., Kostecki J., Vystavna Y., 2019, The history of viticultural land use as a determinant of contemporary regional development in Western Poland, „Land Use Policy”, vol. 85, s. 249-258

Hall C. M., Sharples L., Cambourne B., Macionis N., 2009, Wine Tourism Around The World, Routledge, London

Howley M., van Westering J., 2008, Developing wine tourism. A case study of the attitude of English wine producers to wine tourism, „Journal of Vacation Marketing”, vol. 14, nr 1, s. 87-95

Johnson H., Robinson J., 2019, Atlas świata wina, Explanator after hours, Poznań

Kapczyński M., 2021, Atlas Wina – Polska, Explanator after hours, Poznań

Kosmaczewska J., 2008, Szlaki wina w Polsce – perspektywy i bariery rozwoju, „Studia Periegetica” nr 2, s. 153–160

Kowalczyk A., 2003, Szlaki wina – nowa forma aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich, „Prace i Studia Geograficzne” nr 32, s. 69–98

Kowalczyk A., 2008, Turystyka kulinarna jako element turystyki kulturowej, „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie”, t. 7, s. 22-30

Kowalczyk A., 2010, Turystyka winiarska, [w:] Kowalczyk A. (red.), Turystyka zrównoważona, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 208-230

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa www.kowr.gov.pl, [02.01.2022]

Królikowska K., Pijet-Migoń E., 2018, Możliwości rozwoju turystyki winiarskiej na Dolnym Śląsku, „Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu”, 63, s. 114-128

Kruczek Z., 2009, Enoturystyka, [w:] Buczkowska K., Mikos v. Rohrscheidt A. (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. AWF, Poznań, s. 333-345

Kruczek Z.,2013, Enoturystyka w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Proksenia, Kraków

Kruczek Z., 2018, Małopolski szlak winny – droga od przemysłu do produktu turystycznego, „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, vol. 60, nr 3, s. 130-142

Larsen S., 2007, Aspects of psychology of the tourist experience, „Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism”, vol. 7, nr 1, s. 7-18

Matkowski J., Miętkiewicz-Brynda J., 2015, Turystyka winiarska w Polsce, „Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie”, vol.1, nr 15, s. 163-173

Mazurkiewicz-Pizło A., 2013, Enoturystyka jako szansa rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich, Dom Organizatora, Warszawa-Toruń

Mazurkiewicz-Pizło A., 2014, The importance of non-profit organisations in developing wine tourism in Poland, „Journal of Tourism and Cultural Change” nr 14 (4), s. 339–349

Mazurkiewicz-Pizło A., Pizło, W., 2018, Determinants of the development of vineyards and wine tourism in Poland, „Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia”, vol. 17, nr 4, s. 115-121

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2017, Lista produktów tradycyjnych: www.minrol.gov.pl, [02.01.2022]

Myga-Piątek U., Rahmonov O., 2018, Winery regions as the oldest cultural landscapes: remnants, signs and metamorphoses, „Miscellanea Geographica” nr 22 (2), s. 69-80

Myśliwiec R., 2013, Uprawa winorośli, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa

Olewnicki D., 2018, Uprawa winorośli w Polsce w świetle danych statystycznych, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, vol. 20, nr 5, s. 139-145

Piątyszek-Pych A., 2012, The state and the development prospects of the Lubusz cluster initiative “The Lubusz Wine and Honey Route”, „Management”, vol. 16, nr 2, s. 155-174

Pijet-Migoń E., Królikowska K.,2020, Rebirth of viticulture and associated changes in the rural areas of Lower Silesia, SW Poland, „Geographia Polonica” vol. 93, nr 3, s. 323-342

Pijet-Migoń E., Migoń P., 2021, Linking Wine Culture and Geoheritage—Missing Opportunities at European UNESCO World Heritage Sites and in UNESCO Global Geoparks? A Survey of Web-Based Resources, „Geoheritage” 13:71

Pink M., 2015, Polska jako kraj winiarski? Od tradycji do rodzących się możliwości, „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych” nr 2, s. 37-56

Poczta J., Zagrocka M., 2016, Uwarunkowania rozwoju turystyki winiarskiej w Polsce na przykładzie regionu zielonogórskiego, „Turystyka Kulturowa” nr 5, s. 115–130

Reformat P., 2017, Rozwój sektora enoturystyki w Polsce, „Prace Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, s. 101-112

Rekowski M., 2019, Przewodnik po świecie wina, Wydawnictwo San Sebastian, Poznań

Rogowski M., Kasianchuk A., 2016, Atrakcyjność turystyczna winnic Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu, „Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja” nr 2, s. 101–118

Schernewski G.,2011, Adaptation to climate change: viniculture and tourism at the Baltic coast, [w:] G. Schernewski, J. Hofstede, T. Neumann (red.), Global change and Baltic coastal zones, Springer, Dordrecht, s. 249-273

Shor N., Mansfeld Y., 2009, Between wine consumption and wine tourism: Consumer and spatial behavior of Israeli wine tourists, „Tourism”, vol. 57, nr 4, s.381-403

Wawro E. (2015), Winnice w Polsce, Multico, Warszawa

Winnica Jerzmanice www.winnicajerzmanice.pl [29.01.2022]

Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D., 2015, Turystyka kulinarna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice www.torpartynice.pl [02.01.2022]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2022 Edyta Pijet-Migoń


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642