Turystyka filmowa w Tajlandii – filmowe miejsca i praktyki podróżnicze

Małgorzata Lisiecka-Muniak

Abstrakt


Artykuł przedstawia miejsca turystyczne w Tajlandii, związane z popularnymi filmami, oraz zestawia ich rzeczywisty i fikcyjny wizerunek, a także podejmuje próbę przeanalizowania formy uprawiania turystyki filmowej w Tajlandii. Autorka, korzystając z wieloperspektywicznej metodologii badań nad zjawiskiem turystyki filmowej oraz własnych doświadczeń, pokazuje, w jaki sposób kino kreuje wyobrażenie o danym miejscu, a następnie kształtuje turystykę filmową, angażując w ten precedens wielu interesariuszy. W artykule pojawia się nie tylko analiza popularnej Maya Bay, osławionej za sprawą filmu Niebiańska plaża, ale również inne miejsca filmowe: Bangkok (Kac Vegas w Bangkoku), Ayutthaya (seria Mortal Kombat), Kanchanaburi (Most na rzece Kwai), Phuket (Niemożliwe). Dla celów badawczych autorka przeprowadziła również ankietę wśród Polaków podróżujących do Tajlandii, aby sprawdzić, na ile motywacją do podjęcia podróży były wyszczególnione filmy.


Słowa kluczowe


turystyka filmowa; Tajlandia; Maya Bay; Bangkok

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beeton S., 2006, Understanding film-induced tourism, (in) „Tourism Analysis”, Vol. 11 (3), s. 181-188

Busby G., Klug J., 2001, Movie-induced tourism: The challenge of measurement and other issues, (in) „Journal of Vacation Marketing”, Vol. 7 (4), s. 316-332

Byrtek K., 2018, Tajlandia, Wyd. Express May Polska S. A., Warszawa

Dopierała K., 2018, Tajlandia, Wyd. Bezdroża, Gliwice

Du Y., Li J., Pan B., Zhang Y., 2019, „Lost in Thailand: A case study on the impact of a film on tourist behavior, [in] „Journal of Vacation Marketing”, Vol. 26 (3), s. 1-13

Duczyńska M., Borzyszkowski J., 2016, Popytowa strona seksturystyki w kraju o istotnym znaczeniu tego rodzaju turystyki – przykład Tajlandii, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych”, nr 20 (1), s. 23-37

Hudson S., Ritchie J. R. B., 2006, Promoting Destinations via Film Tourism: An Empirical Identification of Supporting Marketing Initiatives, (in) „Journal of Travel Reasearch”, Vol. 44 (4), s. 387-396

Isalska A., Bush A., Bewer T., Brash C., Eimer D., Harper D., Symington A., Tajlandia. Lonely Planet, Wyd. Pascal, Bielsko-Biała

Koper M., Hildebrandt A., Gieżno P., Adamczak S., 2016, Tajlandia, Wyd. Pascal Sp. z o.o., Bielsko-Biała

Krzyżanowski Ł., 2018, Tajlandia. Praktyczny przewodnik, Wyd. Pascal Sp. z o.o., Bielsko-Biała

Law L., Bunnell T., Ong C.-E., 2007, „The Beach”, the gaze and film tourism, [in] „Tourist Studies”, Vol. 7 (2), s. 141-164

Mostafanezhad M., Promburom T., 2018, „Lost in Thailand”: the popular geopolitics of film-induced tourism in northern Thailand, [in] „Social & Cultural Geography”, Vol. 19 (1), s. 81-101

Macionis N., 2004, Understanding the film-induced tourist, [in] Frost W., Croy G., Beeton G. (eds.), International Tourism and Media Conference Proceedings. 24th-26th November 2004, Tourism Reasearch Unit, Monash University, Melbourne, s. 86-97

Matyja-Pietrzyk M. (red.), 2015, Tajlandia. Zielony przewodnik Michelina, Wyd. Helion, Gliwice

Phomsiri S., 2015, Film Tourism and Destination Marketing: Case studies of In-bound and Out-bound in Thailand, [in] „Review of Integrative Business & Economics Research”, Vol. 4(3), s. 241-249

Stasiak A., 2009, Turystyka literacka i filmowa, [w:] Buczkowska K., Mikos von Rohrscheidt A. (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań, s. 226-265

Tanaś S., 2006, Tanatoturystyka – kontrowersyjne oblicze turystyki kulturowej, „Peregrinus Cracoviensis”, Zeszyt 17, s. 85-100

Taylor F., 2018, „The Beach” Goes Full Circle: The Case of Koh Phi Phi. Thailand, [in] Kim S., Reijnders S. (eds.), Film Tourism in Asia. Perspectives on Asian Tourism, Springer Nature Singapore Pte Ltd., Singapore, s. 87-106

www.abc.net.au/news/2014-12-24/boxing-day-tsunami-how-the-disaster-unfolded/5977568 [17.06.2021]

https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2015/06/MasterCard-GDCI-2015-Final-Report1.pdf [22.12.2020]

www.tatnews.org/2018/05/thailands-dnp-announces-four-month-rejuvenation-for-ko-phi-phis-famed-maya-bay/ [22.06.2020]

www.thailandfilmoffice.go.th/ebook/B0056/index.html#p=1 [12.04.2020]

www.tourismthailand.org/About-Thailand/Destination/Kanchanaburi [2.06.2021]

www.tourismthailand.org/Attraction/Kanchanaburi-War-Cemetery-Don-Rak--227 [2.07.2021]

www.tur-info.pl/a/58324,,tajlandia-thailand-travel-mart-plus.html [12.04.2020]

https://whc.unesco.org/en/list/576 [18.02.2020]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i123.1325

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2022 Małgorzata Lisiecka-Muniak

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642