Literatura naukowa, popularnonaukowa i piśmiennicze relacje z podróży o kontrowersyjnych zjawiskach w turystyce - fenomen turystyki slumsowej

Klaudia Dziadowicz, Magdalena Kubal-Czerwińska

Abstrakt


W ostatnim dwudziestoleciu XX w. nastąpiła ekspansja turystyki slumsowej, która dała początek dyskusji poświęconej tej formie turystyki, głównie w wymiarze moralno-etycznym. Wycieczki do  slumsów z przewodnikiem stają się standardem w turystyce miejskiej, szczególnie dotyka to krajów rozwijających się. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie, na wybranych przykładach literatury naukowej, popularnonaukowej oraz piśmienniczych i osobistych relacji z podróży, opinii i osobistych odczuć ich autorów: podróżników, dziennikarzy jak i badaczy – dotyczących moralno-etycznego wymiaru uprawiania turystyki slumsowej. Procedura badawcza obejmowała metodę systematycznego przeglądu literatury i materiałów piśmienniczych oraz analizę treści. W przytoczonych materiałach napotkano zarówno pozytywne jak i negatywne wypowiedzi traktujące o dobrych jak i złych stronach slumsturystyki, a dominującym poglądem jest brak jednoznacznej oceny slumsturystyki, zarówno w kwestiach etyczno-moralnych, jak i ekonomicznych. Ocena zależy od kontekstu oraz perspektywy uczestnika-badacza, uczestnika-turysty czy uczestnika-mieszkańca dzielnicy biedy. Pytanie o to, czy slumsturystyka może zostać jednoznacznie oceniona w kontekście moralno-etycznym pozostaje wciąż otwartym.


Słowa kluczowe


turystyka slumsowa; turystyka ubóstwa; etyka; moralność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agpaoa A., 2019, What I have learned from my first Slum Tour?, https://turistaboy.com/manila-smokey-slum-tour/ [12.12.2021]

Altamirano M.E., 2021, Gringa tales in favela Santa Marta, Journal of Tourism and Cultural Change, s. 1–18

Araújo A., Vieira A., Costa C., 2015, Film-induced slum tourism: a literature review and model proposal, International Conference: Tourism, Destination Image and Place Branding [conference paper]

Arcidiacono A., Causon F., Grosso M, Masera G., Tadi M. Zadeh H.M., 2017, Environmental Performance and Social Inclusion: a Project for the Rocinha Favela in Rio de Janeiro, Energy Procedia, 134, s. 356–365

Baker F., 2013, The best view in Rio…and it's from a favela, https://floratheexplorer.com/exploring-rocinha-favela-rio-brazil/ [14.12.2021]

Bapna A., 2020, The controversial world of slum tourism, “The Modern Post”, https://jnm.sheridanc.on.ca/2020/03/03/the-controversial-world-of-slum-tourism/ [20.01.2022]

Bednarz Ch., 2018, Inside the Controversial World of Slum Tourism, “The New York Times”, https://www.nationalgeographic.com/travel/article/history-controversy-debate-slum-tourism [20.01.2022]

Bezdecny K., Archer K., 2018, Handbook of Emerging 21st-Century Cities, Edward Elgar Publishing, Incorporated, https://books.google.pl/books?id=f-p6DwAAQBAJ [20.01.2022]

Bishop P., Monroe E., 2016, Slum tourism: helping to fight poverty…or voyeuristic exploitation?, “Tourism Concern”, https://www.tourismconcern.org.uk/wp-content/uploads/2016/02/Slum-Tourism-Report-print-web.pdf [28.12.2021]

Burmester C., 2013, Bwaise Slum Tours in Kampala, Uganda, https://www.fourjandals.com/africa/slum-tours-in-uganda/ [20.01.2022]

Campos B., 2019, What is all wrong about “Slum tourism”, “Favel Issues”, https://favelissues.com/2019/09/20/what-is-all-wrong-about-slum-tourism/ [20.01.2022]

Cardoso A., Elias P., Pero V., 2005, Spatial Segregation and Labour Market Discrimination – The Case of Rio’s Favelas, IER Conference. Coventry: IER [conference paper]

Chalk J., 2011, In Defense of Slum Tourism, “The Curator Magazine”, https://www.curatormagazine.com/jimmy-chalk/in-defense-of-slum-tourism/ [20.01.2022]

Chili N.S., 2015, Township Tourism: The politics and socio-economic dynamics of tourism in the South African township: Umlazi, Durban, J. Econ. Behav. Stud., 7, s. 14–21

Dondolo L., 2002, The Construction of Public History and Tourism Destinations in Cape Town’s Townships: A Study of Routes, Sites and Heritage, Cape Town: University of the Western Cape

Dovey K. King R., 2012, Informal Urbanism and the Taste for Slums, Tourism Geographies, 14(2), s. 275–93

Doward J., 2020, Slumming it? Township tour reviews 'gloss over poverty', “The Guardian”, https://www.theguardian.com/society/2020/aug/16/slumming-it-township-tour-reviews-gloss-over-poverty [20.01.2022]

Draven J., 2019, Are favela tours ethical?, “National Geographic”, https://www.nationalgeographic.co.uk/travel/2018/09/are-favela-tours-ethical [20.01.2022]

Dürr E. 2012, Urban Poverty, Spatial Representation and Mobility: Touring a Slum in Mexico, International Journal of Urban Regional Research, 36, s. 706–724.

Dürr E., Jaffe R., 2012, Theorizing Slum Tourism: Performing, Negotiating and Transforming Inequality, European Review of Latin American and Caribbean Studies, 93, s. 113–123

Dürr E., Jaffe R., Jones G.A., 2020, Brokers and Tours: Selling Urban Poverty and Violence in Latin America and the Caribbean, Space and Culture, 23(1), s. 4–14

Dyson P., 2012, Slum Tourism: Representing and Interpreting ‘Reality’ in Dharavi, Mumbai, Tourism Geographies, 14(2), s. 254–274

Dziadowicz K., 2020, Fenomen turystyki slumsowej – na wybranych przykładach (maszynopis pracy licencjackiej), IGIGP UJ, Kraków

Engelhart K., 2014, Is slum tourism really all that bad? “Vice”, https://www.vice.com/en_us/article/wd47qb/slum-tourism-katie-engelhart-412 [11.02.2022]

Ekkanath S., 2016, The Dawn of Slum Tourism, “Borgen Magazine”, https://www.borgenmagazine.com/slum-tourism/ [11.02.2022]

Fennell D., 2017, Tourism Ethics, Channel View Publications

Frenzel F., 2013, Slum tourism in the context of the tourism and poverty [relief] debate, Die Erde, J. Geogr. Soc., 144(2), s. 117–128

Frenzel F., 2016a, Slumming it: how tourism is putting the world’s poorest places on the map, The Conversation, https://theconversation.com/slumming-it-how-tourism-is-putting-the-worlds-poorest-places-on-the-map-61320 [20.01.2022]

Frenzel F., 2016b, Slumming It: The Tourist Valorization of Urban Poverty, Zed Books, https://books.google.pl/books?id=7-tiDgAAQBAJ [20.11.2021]

Frenzel F., Koens K., 2012, Slum Tourism: Developments in a Young Field of Interdisciplinary Tourism Research, Tourism Geographies, 14(2), s.195–212

Frenzel F., Koens K., Steinbrink M., Rogerson Ch. M., 2015, Slum Tourism: State of the Art, Tourism Review International, 18(4), s. 237–252

Frenzel F., Steinbrink M., Koens K. (red.), 2012, Slum tourism. Poverty, power and ethics. First issued in paperback 2017, Routledge: Routledge studies in contemporary geographies of leisure, tourism and mobility, t. 32, London, New York

Frenzel F., 2016, Slum tourism - more than a matter of money, Tourism Concern, https://www.tourismconcern.org.uk/slum-tourism-and-the-tourism-poverty-nexus/ [12.03.2020]

Frenzel F., 2018, On the Question of Using the Concept ‘Slum Tourism’ for Urban Tourism in Stigmatised Neighbourhoods in Inner City Johannesburg, Urban Forum, 29, s. 51–62

Freire-Medeiros B., 2009, The favela and its touristic transits, Geoforum, 40, s. 580–588

Freire-Medeiros B., 2012, Favela tourism: Listening to local voices, (in) F. Frenzel, K. Koens, M. Steinbrink (eds.), Slum tourism: Poverty, power and ethics. London: Routledge, s. 175–192

Freire-Medeiros B., Vilarouca M.G., Menezes P., 2016, A Pobreza Turística No Mercado De Pacificação: reflexões a partir da experiência da Favela Santa Marta, Caderno CRH, 29, 78, s. 571–586

Frisch T., 2012, Glimpses of Another World: The Favela as a Tourist Attraction, Tourism Geographies, 14(2), s. 320–338

Gandecka A., 2016, Ostatnia enklawa autentyczności? Slumsy jako atrakcja turystyczna, Turystyka Kulturowa, 6, s. 90–107

Gentleman A., 2006, Slum tours: a day trip too far?, “The Guardian”, https://www.theguardian.com/travel/2006/may/07/delhi.india.ethicalliving [12.03.2020]

Giddy J.K., Hoogendoorn G., 2018, Ethical concerns around inner city walking tours, Urban Geography, 39(9), s. 1293–1299

Gutkowska A., 2015, Wycieczki po slumsach, czyli gdzie się podziała podmiotowość i sprawczość mieszkańców, https://post-turysta.pl/artykul/wycieczki-po-slumsach-czyli-gdzie-sie-podziala-podmiotowosc-i-sprawczosc-mieszkancow-kibery-i-bwaise [11.01.2020]

Gutkowska A., 2019, Slumming czyli oglądanie obrazów codziennego życia – przykład Kibery (Kenia), Turystyka kulturowa, 5, s. 46–59

Haverinen M., 2012, Travel motivations of slum tourists, Tourism Student Virtual Conference: The many faces of the global tourism experience in the 21st century, University of Lincoln, UK: Lincoln [conference paper]

Holst T., 2015, Touring the Demolished Slum? Slum Tourism in the Face of Delhi’s Gentrification, Tourism Review International, 18, s. 283–294

Hoogendoorn G., Letsatsi N., Malleka T., Booyens I., 2020, Tourist and resident perspectives on ‘slum tourism’: The case of the Vilakazi precinct, Soweto, GeoJournal, 85, s. 1133–1149

Jones G. A., Sanyal, R., 2015, Spectacle and suffering: the Mumbai slum as a worlded space, Geoforum, s. 1–9

Koens K., 2014, Small businesses and township tourism around Cape Town, Leeds, www.kokoens.com/Koens%202014%20Small%20Businesses%20and%20Township% 0Tourism%20around%20Cape%20Town.pdf [08.01.2020]

Koens K., 2010, What is slum tourism?, http://slumtourism.net/what-is-slum-tourism/ [29.12.2019]

Kozłowska P., Kozłowski T., Warmińska M., 2010, Analiza porównawcza potencjału turystycznego wybranych miejscowości województwa warmińsko-mazurskiego [Mikołajki-Mrągowo], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne, 52, s. 127–136

Loukaitou-Sideris A., Soureli K. 2012, Cultural tourism as an economic development strategy for ethnic neighborhoods, Economic Development Quarterly, 26(1), s. 50–72

Łukaszczyk A., 2015, Turystyka slumsowa, https://stykaturystyka.wordpress.com/2015/05/13/turystyka-slumsowa [10.03.2020]

Matys K., 2008, Slum tour, czyli zwiedzanie dzielnic biedy, https://krzysztofmatys.pl/66-slum-tour-czyli-zwiedzanie-dzielnic-biedy/3/ [11.03.2020]

Mazzu R., 2017, Slum tourism? Why not go to a museum instead?, https://www.stahili.org/slum-tourism-not-go-museum-instead/ [11.03.2020]

Melik J., 2012, Slum tourism: Patronising or social enlightenment?, BBC, https://www.bbc.com/news/business-19546792 [11.03.2020]

Mengich O., 2011, Township tourism: understanding tourist motivation, University of Pretoria, Pretoria, https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/25057/dissertation.pdf?sequence=1 [03.01.2020]

Mielnik J., 2017, Urlop w slumsach. Tutaj ma nie być wygodnie, „Focus”, https://www.focus.pl/artykul/urlop-w-slumsach-tutaj-ma-nie-byc-wygodnie [03.01.2020]

Mukherjee S., 2015, Slum Tourism in India: How Justified is its Promotion?, https://www.mapsofindia.com/my-india/social-issues/slum-tourism-in-india-how-justified-is-its-promotion [03.01.2020]

Muldoon, M.L. 2019, South African township residents describe the liminal potentialities of tourism, Tourism Geographies, 22, s. 338–353

Noor W., 2021, The controversial dilemma's of slum tourism, “Diggit Magazine”, https://www.diggitmagazine.com/articles/controversial-dilemmas-slum-tourism [03.01.2020]

Tadlock T., 2019, The controversy of slum tourism, https://www.asiaville.in/article/controversy-slum-tourism-2378 [03.01.2020]

The New York Times, 1884, Slumming in this town, “The New York Times”, https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1884/09/14/106156416.pdf [09.01.2022]

The New York Times, 1909, Ban on Chinatown Trips, “The New York Times”, https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1909/07/23/101891313.pdf [09.01.2022]

Nissbet M., 2017, Empowering the empowered? Slum tourism and the depoliticization of poverty, Geoforum, 85, s. 37–45

Nuwer R., 2015, Why Does Slum Tourism Benefit?, “PBS”, https://www.pbs.org/wgbh/nova/article/slum-tourism/ [09.01.2022]

Odede K., 2010, Slumdog Tourism, “The New York Times”, https://www.nytimes.com/2010/08/10/opinion/10odede.html [09.01.2022]

Ortiz E., 2016, What Is a Favela? Five Things to Know About Rio's So-Called Shantytowns, “NBC News”, https://www.nbcnews.com/storyline/2016-rio-summer-olympics/what-favela-five-things-know-about-rio-s-so-called-n622836 [12.12.2021]

Phipps A., 2015, How taking Dharavi slum changed my perceptions on poverty, www.global-gallivanting.com/how-visiting-dharavi-slum-changed-my-perceptions-on-poverty/ [10.03.2020]

Quinn E., 2020, Mumbai Slum Tour to Dharavi Slum – The Positive and Unique Side of Slum Tourism, https://thewanderingquinn.com/dharavi-slum-tour-mumbai/ [12.12.2021]

Ramos T., 2018, Slum Tourism: is it ethical? – Interview with Elisa Spampinato, https://travindy.com/2018/04/slum-tourism-is-it-ethical-interview-with-elisa-spampinato/ [12.12.2021]

Reynolds A., 2021, Is it weird to go on a slum tour in Mumbai, India?, https://www.lostwithpurpose.com/slum-tour-mumbai/ [12.12.2021]

Rhodes R., 2017, Reality Tours and Travel: A Community Perception on Slum Tourism in Dharavi, Durham University, Durham, http://durham.academia.edu/RudraRhodes [08.03.2020]

Robertson L., 2012, Do “slum tours” profit off the poor?, BBC, https://www.bbc.com/travel/article/20120307-ethical-traveller-do-slum-tours-profit-off-the-poor [12.12.2021]

Rolfes M., Steinbrink, M., Uhl, C., 2009, Townships as attraction: an empirical study of township tourism in Cape Town, Potsdam: Universitätsverl. Potsdam. s. 60

Rolfes M., 2010, Slumming - empirical results and observational theoretical considerations on the backgrounds of townships, favela and slum tourism, “Tourist Experience”, s. 59–76

Rogerson Ch., 2014, Rethinking slum tourism: tourism in South Africa’s rural slumlands, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, Toruń: Nicolaus Copernicus University 26, s. 19–34

Roy A., 2004, Transnational trespassings, (in) A. Roy, N. Alsayyad (eds.), Urban Informality, New York: Lexington, s. 289–318

Sarrica M., Rega I., Inversini A., Norton L.S., 2021, Slumming on Social Media? E-Mediated Tourist Gaze and Social Representations of Indian, South African, and Brazilian Slum Tourism Destinations, Societies, 11, s. 106

Shepard W., 2016, Slum Tourism: How It Began, The Impact It Has, And Why It Became So Popular, Forbes, https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/07/16/slum-tourism-how-it-began-the-impact-it-has-and-why-its-become-so-popular/?sh=376d67f1297d [12.12.2021]

Slikker N., Koens K., 2015, “Breaking the Silence”: Local Perceptions of Slum Tourism in Dharavi, Tourism Review International, 19, 75–86

Spampinato E., 2021, Slum Tourism: an ethical choice? A complex dilemma, Travel Tomorrow, https://traveltomorrow.com/slum-tourism-an-ethical-choice-a-complex-dilemma/ [12.12.2021]

Stasiak A., 2015, Turystyka kontrowersyjna jako emanacja gospodarki doświadczeń, (w) G. Godlewski, M. Zalech (red.), Turystyka kontrowersyjna na współczesnym rynku podróży–formy, uwarunkowania, skutki, AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej

Steinbrink M., 2012, We did the Slum! – Urban Poverty Tourism in Historical Perspective, Tourism Geographies, 14(2), s. 1–30

Urry, J., 2002, The Tourist Gaze, London: Sage

Viator, https://www.viator.com/Mumbai-attractions/Dharavi-Slum/d953-a13278 [21.01.2022]

Weiner E., 2008. Slum visits: tourism or voyeurism?, “The New York Times”, https://www.nytimes.com/2008/03/09/travel/09heads.html [12.12.2021]

Werner K., 2018, Milionowy slums i turystyka slumsowa, czyli -chodź pooglądajmy sobie biedę!, https://kolemsietoczy.pl/milionowy-slums-w-mumbaju-i-turystyka-slumsowa-czyli-chodz-poogladamy-sobie-biede/ [10.03.2020]

Whyte K.P, Selinger E., Outterson K., 2011, Poverty tourism and the problem of consent, Journal of Global Ethics, 7(3), s. 337–348

Żygadło Ł., 2014, Slum tourism. Czyli jak doszczętnie upokorzyć człowieka, W Polityce, https://wpolityce.pl/swiat/224116-slum-tourism-czyli-jak-doszczetnie-upokorzyc-czlowieka [10.03.2020]

Netografia:

https://www.africantrails.co.uk/tour-info/africa-slum-tours/ [20.01.2022]

https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/7952/Laigsingh%2C_S.S._1.pdf?sequence=1 [21.01.2022]

https://www.viator.com/Mumbai-attractions/Dharavi-Slum/d953-a13278 [21.01.2022]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i123.1327

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2022 Klaudia Dziadowicz, Magdalena Kubal-Czerwińska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642