Program turystyczny i krajoznawczy 36. Sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie w 1937 roku. Przyczynek do historii turystyki kongresowej w II Rzeczpospolitej

Kamil Bartosz Potrzuski

Abstrakt


W czerwcu 1937 r. odbyła się w Warszawie 36. Sesja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, na której dyskutowano o żywotnych problemach międzynarodowego ruchu olimpijskiego. Z okazji Sesji Warszawę odwiedziło 27 członków MKOl. Byli to ludzie należący do ścisłych elit ówczesnych społeczeństw – arystokraci, przemysłowcy, intelektualiści. Dla dostojnych gości zorganizowano nie tylko przestrzeń do obrad, ale również zaoferowano im bogaty program zwiedzania Warszawy oraz kilka dodatkowych wycieczek po Polsce. Przedmiotem niniejszego artykułu będzie analiza programu towarzyszącego i turystycznego 36. Sesji MKOl w celu stworzenia u gości obrazu II Rzeczpospolitej jako państwa przyjaznego sportowi i olimpizmowi, ale również gościnnego, wyrafinowanego i nowoczesnego. W ten sposób tekst ma szansę stać się przyczynkiem do szerszego spojrzenia na problem wykorzystania turystyki kulturowej jako narzędzia budowania wizerunku państw europejskich w okresie międzywojennym.


Słowa kluczowe


olimpizm; turystyka; Warszawa; okres międzywojenny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Polskiej Akademii Nauk (APAN), zespół Mieczysława Orłowicza, sygn. III.92

Beliniak K., 2008, Stefan Starzyński – prawdziwy gospodarz Warszawy, DeAgostini, Warszawa

Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), zespół Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWFiPW), sygn. I.300.69. 146, 165, 166

Collins S., 2007, The Tokyo 1940 Games – the Missing Olympics. Japan, the Asian Olympics and the Olympic Movement, Routledge Press, New York – London

Cynarski W., 2010, Spotkania, konflikty, dialogi. Analiza wybranych obszarów kultury fizycznej i turystyki kulturowej, wyd. UR, Rzeszów

Czerwiński J., 2015, Podstawy turystyki, CeDeWu.pl, Wrocław

Drozdowski M. M., 1980, Stefan Starzyński – prezydent Warszawy, PIW, Warszawa

Gaworecki W. W., 1998, Turystyka, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Jucewicz A., 1972, Trzy olimpiady, Sport i Turystyka Warszawa

Kantarek A. A., 2012, Post-event re-revitalisation. EXPO’98 i lizboński Park Narodów, Architektura. Czasopismo Techniczne, z. 12 (109), s. 33 – 37

Kotlicka J., 2010, 31. Międzynarodowa Konferencja Promieniowania Kosmicznego w Łodzi jako przykład turystyki kongresowej (studium przypadku), Turyzm 10 (1), s. 51-55

Królikowski L., Ostrowski M., 2009, Rozwój przestrzenny Warszawy, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie

Krawczyk Z., 2007, O turystyce i rekreacji. Studia i szkice, Almamer, Warszawa

Leszczyńska C., 2018, Historia Polski w liczbach, t. 5, Polska 1918 – 2018, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa

Lis J., Tuszyński B., 1976, Wspomnienia olimpijskie, Sport i Turystyka, Warszawa

Młodzikowski G, 1973, 20 olimpiad ery nowożytnej, Sport i Turystyka, Warszawa

Niezgoda A., 2014, Czas wolny a zmiany na rynku turystycznym [w:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), WUŁ, Łódź, s. 101-113

Olympic Studies Centre, Lausanne, IOC sessions in Warsaw, sygn. B-ID01

Liszewski S., 2013, Treści, formy, przestrzenie i klasyfikacje turystyki [w:] B. Włodarczyk (red.), Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni. Warszaty z geografii turyzmu, nr 3, WUŁ, Łódź, s. 9-20

Pisarska B., 2013, Treści, formy, przestrzenie i klasyfikacje turystyki [w:] B. Włodarczyk (red.), Nowe-stare formy turystyki w przestrzeni. Warszaty z geografii turyzmu, nr 3, WUŁ, Łódź, s. 21-36

Słoniewski M., 1988, „Warszawska” sesja MKOl z 1937 r., Almanach II Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Akademii Olimpijskiej 1987-1988, s. 57-59

Słoniewski M., 1990, Zarys działalności polskiego ruchu olimpijskiego w latach 1919-1939, AWF Warszawa

Szujecki K., 2012, Życie sportowe w II Rzeczpospolitej, Bellona, Warszawa

Szujecki K., 2013, Dwudziestolecie międzywojenne, t. 15. Sport, Bellona, Warszawa

Topolski J., 1973, Metodologia historii, PWN, Warszawa

Warszyńska J., Jackowski A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa

Wryk R., 2012, Początki ruchu olimpijskiego w Polsce, wyd. Nauka i Innowacje, Poznań

Zabłocki W., 1998, Igrzyska olimpijskie a urbanistyka miast. Determinanty koegzystencji i rozwoju, Gmina Warszawa – Centrum, Warszawa

Żarnowski J., 1992, Polska 1918 – 1939. Praca, technika, społeczeństwo, Ksiażka i Wiedza, Warszawa
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i123.1331

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2022 Kamil Bartosz Potrzuski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642