Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu sępoleńskiego

Łukasz Jakubowski, Marcin Gorączko

Abstrakt


Kompleksowa analiza potencjału turystyczno-kulturowego powiatu sępoleńskiego została oparta na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej w powiecie, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki, wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono metodą bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bykowski W. 2009, , Kujawsko-pomorskie – Przewodnik po zabytkach, Bydgoszcz 2010

Chrzanowski T., Kornecki M. (red) 1970, Katalog zabytków sztuki w Polsce, pod red., tom XI, zeszyt 13, Warszawa

Dobber W., Miotk J. (red) 2009, Kamień Krajeński i okolice. Przewodnik turystyczny, Sępólno Krajeńskie

Marach A., Kiestrzyn E., Skaza L. 2006, Miasto i Gmina Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Więcbork

Kondracki J. 1998, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa

Krajeński Park Krajobrazowy, Więcbork 2009

Krajeński Park krajobrazowy, Toruń 2014

Krajobraz przyrodniczy i kulturowy gminy Więcbork, oprac. Paweł Szydeł

Leksykon Krajny, Bydgoszcz 2018

Łaniecki S. (red) 1997, Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, województwo bydgoskie, 5 cz. 2, Warszawa

Przewodnik po Gminie Sępólno Krajeńskie, wybór treści i korekta Agnieszka Giersz-Kawka, Sępólno Krajeńskie 2019

Skaza L. 2001, Pałace i dwory w gminie Sośno, Sępólno Krajeńskie

Skaza L. 2008, Pałace i dwory gminy Więcbork, Sępólno Krajeńskie

Skaza L. 2018, Pałace i dwory gminy Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie

Skaza L. 2021, Pałace i dwory gminy Sępólno Krajeńskie, Sępólno Krajeńskie

Strategia rozwoju powiatu sępoleńskiego - Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/94/08

z dnia 30 stycznia 2008 r., BIP

www.atlas.kujawsko-pomorskie.pl

www.bydgoszcz.stat.gov.pl

www.gmina-sepolno.pl

www.polskaniezwykla.pl

www.polskiezabytki.pl

www.portal.kamienkr.pl

www.pitsepolno.pl

www.sosno.pl

www.torun.wkz.gov.pl

www.wiecbork.pl

www.zamarte.com


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2022 Łukasz Jakubowski, Marcin Gorączko


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642