Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Pleszewa i powiatu pleszewskiego

Jagoda Pawlak

Abstrakt


Analiza potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów oparta została na metodzie opracowanej w tym celu i opublikowanej pierwotnie w monografii A. Mikos v. Rohrscheidt "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy", Gniezno, 2008. Uwzględnia ona potencjalne cele turystyki kulturowej, pozostałą ofertę czasu wolnego oraz inne czynniki wpływające na turystykę kulturową, infrastrukturę turystyczną, w tym służącą spędzaniu czasu wolnego oraz komunikacyjną, noclegową i gastronomiczną. Waloryzację przeprowadzono w oparciu o metodę bonitacji punktowej z odpowiednio dobranymi kryteriami oceny, odpowiadającemu skali popularności danej grupy atrakcji i typu wypraw kulturowych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anders P., Województwo Kaliskie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa - Poznań, 1983

Basińska - Szablewska D., Dolata U., Konieczna D., Lewandowska L., Lewandowski J. M., Lis A., Ratajczyk A., Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie, Zarys dziejów, Pleszew 2008

Czajkowski M., Pleszew, wyd. Tekst, Pleszew 1995

Drozdowski M. (red.), Dzieje Pleszewa, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 1989

Karalus M. (red.), Powiat pleszewski, panorama , Toruń, 2001

Karalus M. (red.), Wstąp do nas, powiat pleszewski, to jest po drodze, Starostwo Powiatowe w Pleszewie - Wydział Promocji i Rozwoju, Pleszew 2005

Kąsinowska R., Dobrzyca, Fortalicja, Pałac, Muzeum, Muzeum: Zespół Pałacowo - Parkowy w Dobrzycy, Dobrzyca 2007

Kąsinowska R., Gołuchów, Rezydencja magnacka w świetle źródeł, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Gołuchów 2006

Kucharski B. (red.), Powiat pleszewski, historia, turystyka, ludzie, Wydawca Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Pleszew 2010

Ptak A., Staszak A. Szpunt E., Mielcarek E., Rocznik Pleszewski 2007, Urząd miasta i Gminy Pleszew, Pleszew 2008

Ptak A., Staszak A. Szpunt E., Mielcarek E., Rocznik Pleszewski 2009, Urząd miasta i Gminy Pleszew, Pleszew 2010

Staszak A., Szpunt E., Szymański A., Hitlerowskie wysiedlenia Polaków z ziemi pleszewskiej i jarocińskiej w latach 1939 - 1945, Taka……taka jest prawda, Pleszew 2006

www.pleszew.starostwo.gov.pl

www.pleszew.pl

www.muzeum.pleszew.pl

www. zamek.w.goluchowie.pl

www.dobrzyca-muzeum.pl

www.okl.lasy.gov.pl

www.vogt-cukiernia.pl
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v12i0.134

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Jagoda Pawlak

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642