Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu bocheńskiego

Agnieszka Kowalik

Abstrakt


Powiat bocheński to mikroregion zlokalizowany w województwie małopolskim. Jego potencjał turystyczno-kulturowy został poddany analizie opartej na opracowanej przez Armina Mikos von Rohrscheidt metodzie bonitacji punktowej. W ramach przeprowadzonych badań wyznaczono potencjalne cele turystyki kulturowej z uwzględnieniem ich dostępności, jak również dokonano przeglądu poszczególnych elementów obsługi turystycznej i oferty czasu wolnego. Raport powstał w ramach projektu prowadzonego przez „Turystykę Kulturową”.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogacz-Wojtanowska E., Góral A., 2018, Fenomen turystyki religijnej i pielgrzymek w Krakowie i Małopolsce, Kraków

Frodyma R., 1998, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, t. III: Brzesko-Bochnia-Limanowa, Piastów

Furmankiewicz M., Królikowska K., 2010, Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994-2006, Wrocław

Mikos von Rohrscheidt A., 2016, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Poznań

Mitura T., Buczek-Kowalik M., 2012, Ekomuzea w Polsce – przykład nowej muzeologii i promocji dziedzictwa lokalnego, „Folia Geographica” nr 20, s. 173-183

Mróz F., 2011, Sanktuaria świętych i błogosławionych w Polsce – zarys problematyki, [w:] Turystyka religijna. Atrakcje turystyki religijnej, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 233-250

Szalbot M., 2016, W stronę ekologii muzeum, [w:] K. Czerwińska, A. Drożdż, M. Dzięgiel, M. Kujawska, M. Kurcz, Ł. Łuczaj, K. Marcol, G. Odoj, M. Szalbot, Ekologia kulturowa. Perspektywy i interpretacje, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, s. 163-174

Niewidok K., 2019, Kaplica „Pod Lipami” w Rozdzielu Dolnym – pomnik przeszłości dla obecnych pokoleń, „Wiadomości Bocheńskie”, nr 2, s. 3-5

Kopalnia Soli Bochnia, 2022, https://kopalnia-bochnia.pl/

Oficjalna strona gminy Bochnia, 2022, http://www.bochnia-gmina.pl/

Oficjalna strona gminy Drwinia, 2022, http://www.drwinia.pl/aktualnosci

Oficjalna strona gminy Lipnica Murowana, 2022, https://www.lipnicamurowana.pl/

Oficjalna strona gminy Łapanów, 2022, http://lapanow.pl/

Oficjalna strona gminy Rzezawa, 2022, https://www.rzezawa.pl/

Oficjalna strona gminy Trzciana, 2022, http://www.trzciana.pl/

Oficjalna strona gminy Żegocina, 2022, https://zegocina.pl/

Oficjalna strona miasta Bochnia, 2022, https://bochnia.eu/

Oficjalna strona miasta i gminy Nowy Wiśnicz, 2022, https://nowywisnicz.pl/

Oficjalna strona powiatu bocheńskiego, 2022, https://www.powiat.bochnia.pl/

Oficjalna strona województwa małopolskiego, 2022, https://www.malopolska.pl/

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce, 2022, http://www.drewniana.malopolska.pl/

Zamek Wiśnicz, 2022, http://zamekwisnicz.pl/
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i123.1360

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2022 Agnieszka Kowalik

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642