Dzikość. Jak kultury zwierzęce wychowują rodziny, tworzą piękno i osiągają pokój

Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka

Abstrakt


Autor: Carl Safina

Wydawca: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Seria z morświnem

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 583

ISBN 978-83-66586-72-7


Chociaż książka nie ma bezpośredniego związku z turystyką kulturową, to jednak winna być ona naszym zdaniem interesująca dla wszystkich poznających w trakcie turystycznych wypraw różne walory przyrodnicze. Celem turystyki kulturowej jest bowiem także przyroda we wszystkich swoich przejawach, w tym także procesy i zjawiska przyrodnicze związane bezpośrednio i pośrednio z człowiekiem i jego otoczeniem. Autor książki pokazuje związki między ewolucją biologiczną a powstaniem różnych kultur, nie tylko ludzi, ale także innych istot zamieszkujących razem z nami Ziemię i mających z nami różne relacje. Uświadamianie sobie tej zapewne nie dla wszystkich oczywistej sytuacji stawia emocje związane z poznawaniem siebie na tle Przyrody bez wątpienia na innym poziomie. I to jest naszym zdaniem uzasadnienie dla prezentacji tej książki oraz związanych z nią naszych uwag na łamach „Turystyki Kulturowej”.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Lèvi-Strauss C., 1983, Spojrzenie z oddali, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, Biblioteka Myśli Współczesnej

Westerman F., 2022, My, człowiekowate, Wydawnictwo Agora, Warszawa
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i123.1361

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2022 Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642