Rynek wydawniczy przewodników turystycznych w Polsce w opiniach użytkowników mediów cyfrowych – badania własne

Karolina Zuzanna Płonka

Abstrakt


Przedmiotem artykułu jest opis zmian na współczesnym rynku wydawniczym przewodników turystycznych w Polsce1. W części wstępnej tekstu przybliżono genezę, historię i rozwój publikacji przewodnikowych począwszy od czasów starożytnych. Celem przeprowadzonych badań ankietowych było sprawdzenie, czy elektroniczne źródła informacji turystycznej, takie jak blogi, strony internetowe czy fora, stanowią alternatywę dla tradycyjnych, drukowanych przewodników turystycznych poprzez analizę preferencji osób podróżujących. Podmiotem badań była grupa 100 osób zrzeszonych w grupach o tematyce podróżniczej w mediach społecznościowych. Ponadto przeprowadzono obserwację współczesnych źródeł promocji literatury, takich jak listy bestsellerów udostępniane na stronach internetowych księgarni. Przeprowadzone badania pozwoliły na odpowiedzenie na kluczowe pytanie: czy współcześni turyści nadal kupują i korzystają z przewodników turystycznych w formie papierowej. Ponadto badanie umożliwiło zweryfikować, co ankietowani uznawali za wady, a co za zalety różnych źródeł informacji turystycznej. 

 


Słowa kluczowe


przewodniki turystyczne; źródła informacji turystycznej; literatura podróżnicza; badanie ankietowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kulczycki Z., 1977, Zarys historii turystyki w Polsce, wyd. III, Sport i Turystyka, Warszawa

Mączak A., 1984, Peregrynacje, wojaże, turystyka, Czytelnik, Warszawa

Mączak A., 1998, Odkrywanie Europy. Podróże w czasach renesansu i baroku, Novus Orbis, Gdańsk

Merski J., Piotrowski J.P., 2010, Drogi ewolucji drukowanych przewodników turystycznych po Polsce, Almamer – Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa

Płonka K., Przewodniki turystyczne jako teksty kultury – perspektywa diachroniczna, „Eruditio et Ars”, 2/2022 (5), w druku

Schramm R., 1980, Przewodniki, ich funkcja informacyjna i wychowawcza, [w:] Dorobek wydawniczy w dziedzinie krajoznawstwa. Potrzeby i perspektywy, PTTK, Poznań, s. 91-99

Schnayder J., 1959, Podróże i turystyka w starożytności, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa

Ziarkowski D., 2016, Najstarsze polskie przewodniki jako źródła dziejów turystyki, [w:] T. Drozdek-Małolepsza, J. Kosiewicz, E. Małolepszy (red.), Z dziejów wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Polsce i Europie, Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa, s. 265-279

www.empik.com/bestsellery?sort=topPreviousYear [dostęp 1.06.2022]

www.empik.com/bestsellery [dostęp 1. 06. 2022]
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i125.1374

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2023 Karolina Zuzanna Płonka

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642