Uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w Bieszczadach

Łukasz Bajda

Abstrakt


W artykule przedstawiono krytyczny przegląd atrakcji turystyki kulturowej i podstaw materialnych dla rozwoju różnych form tego rodzaju turystyki w Bieszczadach. Niektóre z nich, jak tanatoturystyka, turystyka obiektów technicznych i przemysłowych czy turystyka literacka nie tylko nie są należycie wykorzystywane w promocji regionu, ale nawet nie dostrzega się szans, jakie mogłyby wypływać z takich działań. W tekście zestawiono najważniejsze z punktu widzenia turystyki kulturowej publikacje krajoznawcze, których coraz więcej pojawia się na rynku wydawniczym. Artykuł uzupełniono tabelami obrazującymi stan zachowania obiektów zabytkowych na terenie trzech bieszczadzkich powiatów: sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego (z siedzibą w Ustrzykach Dolnych). Prezentowany tekst stanowi wstęp do przygotowywanej przez autora waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego powiatów: sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego.

Słowa kluczowe


Bieszczady; turystyka kulturowa; powiat bieszczadzki; powiat sanocki; powiat leski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustyn M., 2001, Historia kopalni ropy naftowej Polana-Ostre, „Bieszczad”, T. 8/2001, ss. 106-162

Bajda Ł., 2011a, Paweł Jasienica w Bieszczadach, „Siwerniak. Biuletyn SKPB Lublin”, Nr 6(44)/2011, s. 14-15

Bajda Ł., 2011b, Pomniki zburzą potomni..., „Bieszczady”, nr 3/2011, s. 40-43

Bajda Ł., 2010, Wzgórze Marii w Zagórzu, „Bieszczady”, nr 12/2010, s. 12-19

Bańkosz R., 2010a, Cerkwie bieszczadzkich Bojków, Arete, Krosno

Bańkosz R., 2010b, Cerkwie Szlaku Ikon, Arete, Krosno

Bańkosz R., Komski A., Plamowski K., Wójcik P., 2009, Linia Mołotowa. Przewodnik po rowerowym „Szlaku nadsańskich umocnień”, Nowy Sandec, Nowy Sącz

Doliwa J., 2010, Bieszczadzkie Ekomuzea, „Bieszczady”, nr 01/2010, s. 26-30

Drupka J., Krupa J., 2009, Badanie przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych miejscach recepcji turystycznej województwa podkarpackiego w okresie V–IX 2009, Rzeszów

Iwan B., 2010, Uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w regionie świętokrzyskim, [w:] Orłowski D., Puchnarewicz E. (red.), Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, Wydawnictwo LIBRON, Warszawa

Jędrysiak T., Mikos v. Rohrscheidt A., 2011, Militarna turystyka kulturowa, Warszawa

Kiwior K., Plamowski K., 2010, Chcemy mieć szlaki rowerowe – jak to zrobić, Arete, Krosno- Ustrzyki Dolne

Koncepcja produktów turystycznych województwa podkarpackiego w ramach Strategii Rozwoju Turystyki województwa podkarpackiego na lata 2007–2013

Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Konewecka R., Krupa J., 2010, Szlaki zawodów jako produkt turystyczny województwa podkarpackiego, [w:] Orłowski D., Puchnarewicz E. (red.), Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, Wydawnictwo LIBRON, Warszawa, s. 307–321

Kruczek Z., Sacha S., 1997, Geografia atrakcji turystycznych Polski, Proksenia, Kraków. Kryciński S., 2007, Pogórze Przemyskie. Przewodnik, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków

Kryciński S., 1995, Cerkwie w Bieszczadach, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków

Leń A., 2007, I tylko po nim dzwony dzwońcie. Wspomnienie o Jerzym Janickim, „Bieszczad”, T. 13/2007, s. 332-338

Luboński P., (red.), 2009, Bieszczady. Przewodnik, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków

Luboński P., (red.), 2007, Beskid Niski. Przewodnik, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków

Małkowska-Bieniek E., 2009, Polskie judaika jako magnes turystyczny, „Turystyka Kulturowa” Nr 4/2009, s. 29–62

Marszałek E., 2003, Z karpackich lasów, Oficyna Wydawnicza „APLA”, Krosno

Michniewscy M. i A., Duda M., 2003, Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków

Michniewscy, M. i A., Duda M., Wypych S., 2006, Kościoły drewniane Karpat. Polska i Słowacja, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Pruszków

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008a, Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno. Mikos v. Rohrscheidt A., 2008b, Kulturowe szlaki turystyczne - próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania, „Turystyka Kulturowa”, nr 2/2008

Okoń M., 1987, Beskidy część wschodnia. Beskid Niski, Bieszczady i ich Pogórza, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa-Kraków

Potocki A., 2004, Żydzi w Podkarpackiem, Wydawnictwo LIBRA, Rzeszów

Potocki A., 2000, Bieszczadzkie losy, Oficyna Wydawnicza „APLA”, Rzeszów-Krosno

Rut J., Rut P., 2010, Waloryzacja potencjału turystycznego inspiracją dla turystyki kulturowej w województwie podkarpackim, Koraw, Rzeszów

Rygiel Z., 2011, Z dziejów bieszczadzkich kolejek leśnych, Wydawnictwo „Ruthenus”, Krosno. Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007–2013, 2006, Warszawa

Śnieżyńska-Stolotowa E., Stolot F., (red.), 1982, Katalog zabytków sztuki w Polsce. Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne i okolice, Warszawa

Tanaś S., 2008a, Przestrzeń turystyczna cmentarzy. Wstęp do tanatoturystyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łódź

Tanaś S., 2008b, Miejsce cmentarzy w turystyce kulturowej - wokół problemu badawczego, „Turystyka Kulturowa” nr 2/2008, s. 4-16

Turystyka w województwie podkarpackim w 2010 r., 2011, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów

Uglis J., 2010, Turystyka kulturowa szansą dywersyfikacji oferty turystycznej regionu, [w:] Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, Orłowski D., Puchnarewicz E. (red.), Wydawnictwo LIBRON, Warszawa, s. 287-305

Urbaniak J., 2010, Turystyka filmowa specyficznym produktem turystycznym w Polsce i na świecie, [w:] Orłowski D., Puchnarewicz E. (red.), Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, Wydawnictwo LIBRON, Warszawa, s. 377–388

Winnicka K., 2007, Przewodnik po ekspozycji sztuki cerkiewnej w Muzeum Historycznym w Sanoku, Sanok

Winnicki T., Zemanek B., 2003, Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Wydawnictwo BdPN, Ustrzyki Dolne

Włodarczyk Z., 2010, Ogród Biblijny w Myczkowcach, Wydawnictwo Diecezji Rzeszowskiej, Myczkowce

Zatwarnicki W., 2010, Bieszczadzcy szejkowie, „Bieszczady”, nr 07/2010, ss. 30-33

Zieliński K., 2011, Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia, t. I-II, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATHIA”, Rzeszów

www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_powierzchnia_ludnosc_teryt_2011.pdf, dostęp: 9.03.2012

www.pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_bieszczadzki_(województwo_rzeszowskie),dostęp: 9.03.2012

www.start.lasy.gov.pl/web/rdlp_krosno/2011_gru?p_p_id=101a_INSTANCE_bdpl&p_p_lifecycle=0 &p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 2&p_p_col_count=1&_101a_INSTANCE_bdpl_struts_action=%2 Ftagged_content%2Fview_content&_101a_INSTANCE_bdpl_redirect=%2Fweb%2Frdlp_krosno %2F2011_gru&_101a_INSTANCE_bdpl_assetId=20284728p_101a_INSTANCE_bdpl, dostęp: 27.03.2012

www.muzeum.sanok.pl, dostęp: 29.02.2012

www.skansen.mblsanok.pl, dostęp: 27.03.2012

www.skansen.mblsanok.pl/a/strona.php?dir=../imprezy&id=imprezy, dostęp: 27.03.2012

www.pl.wikipedia.org/wiki/Ekomuzeum, dostęp: 27.03.2012

www.bractwo-sanok.widmogrod.info, dostęp: 27.03.2012

www.grhsan.republika.pl, dostęp 27.03.2012

www.radio.rzeszow.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=16875:tegoroczne-lato-z- ksi%C4%85%C5%BCk%C4%85-odwo%C5%82ane&Itemid=67, dostęp: 27.03.2012
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v6i0.138

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Łukasz Bajda

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642