Nowe oblicza miast jako element miejskiej turystyki kulturowej na przykładzie azjatyckich tygrysów i innych azjatyckich metropolii

Przemysław Buryan

Abstrakt


Wraz z rozwojem dużych światowych metropolii jesteśmy świadkami powstawania nowej sfery zainteresowań wśród turystów miejskich. Coraz częściej historyczne dzielnice i muzea są pomijane przez turystów na korzyść tych, w których mogą oni obserwować intensywny wzrost gospodarczy w postaci pionierskich, imponujących obiektów architektury współczesnej. Zjawisko to jest swego rodzaju turystyką poza wytyczonym szlakiem, ale odbiega od formy, która została pierwotnie tak nazwana. Początkowo bowiem turystyką poza szlakiem było poszukiwanie tych biedniejszych i mniej reprezentacyjnych części aglomeracji. Dzisiaj wiele osób poszukuje czegoś zupełnie odmiennego – symbolu nieograniczonego rozwoju społeczeństw i najnowocześniejszej myśli inżynieryjnej. Przegląd najchętniej odwiedzanych azjatyckich metropolii, na czele z tymi, które nazywano w drugiej połowie XX wieku azjatyckimi tygrysami, pozwala przyjrzeć się elementom, które są źródłem dużego zainteresowania obcokrajowców i które ten, często spektakularny, ruch turystyczny generują.

Słowa kluczowe


turystyka kulturowa; turystyka miejska; turystyka poza szlakiem; tygrysy azjatyckie; metropolie Azji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ashworth G.J., 1992, Is there an urban tourism?, [w:] „Tourism Recreation Research”, nr 17, ss. 3-8

Barro R.J., 1998, The east Asian Tigers have plenty to roar about, [w:] Business Week, 27 kwietnia, s. 24

Buczkowska K., Malchrowicz E., 2010, Fiesty hiszpańskie – jeszcze święta lokalne, czy już tylko atrakcje dla turystów?, [w:] „Turystyka Kulturowa”, nr 4, ss. 17-37

Cohen E., 1972, Towards a sociology of international tourism, [w:] Social Research, t. 39, nr 1, ss. 164-182

Dąbrowski D., 2010, Korzystanie z publikacji naukowych do badań naukowych, Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, [w:] „Turystyka Kulturowa”, nr 6, ss. 59-60

Demographia, 2013, Demographia World Urban Areas (World agglomerations), 9th annual edition, marzec 2013

Derek M., 2013, Turystyka poza utartym szlakiem – nowy model turystyki miejskiej, [w:] „Turystyka Kulturowa”, nr 9, ss. 5-17

Domar E.D., 1946, Capital Expansion. Rate of Growth and Employment, [w:] „Econometrica”, nr 14, ss. 137-147

Dubois T.D., 2011, Religion and the making of modern east Asia, Cambridge University Press, Cambridge

Gądek-Hawlena T., 2011, Rola transportu lotniczego w obsłudze ruchu turystycznego. W aspekcie turystyki miejskiej na przykładzie miasta Krakowa, [w:] T. Żabińska, Turystyka na obszarach miejskich, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ss. 111-124

Głyda B., 2013, Miejski turysta – przyglądając się pustce, [w:] „Turystyka Kulturowa”, nr 11 ss. 48-60

Harrod R.F., 1939, An essay in dynamic theory, [w:] The Economic Journal, nr 49, ss. 14-33

Hedrick-Wong Y., 2013, Global Destination City Index, MasterCard Worlwide

Hedrick-Wong Y., 2011, Global Destination City Index. MasterCard Worlwide

Karski A., 1990, Urban tourism: A key to urban regeneration?, [w:] The Planner, nr 76, ss. 15-17

Maitland R., Newman P., 2009, World tourism cities: developing tourism off the beaten track, Routledge, London and New York

Mauron A., 2011, The tradition as tourism product: analysis of the case of Dubai, HES-SO Wallis, Sierre

Mikos v. Rohrscheidt A., 2008, Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Milenium, Gniezno

Pstrocka-Rak M., Nowacińska M., 2013, Uczestnictwo reanimatorów dawnej historii w imprezach turystyki kulturowej na przykładzie Bitwy pod Grunwaldem, [w:] „Turystyka Kulturowa”, nr 4, ss. 5-20

Rispens R.K., 2009, Modern economic growth theories and the “miracle” of the East Asian Tigers, Erasmus University, Rotterdam

Selby M., 2004, Understanding Urban Tourism: Image, Culture, Experience, IB TAURIS, Londyn

Solow R.M., 1956, A contribution to the theory of economic Growth, [w:] The Quarterly Journal of Economics, t. 70, nr 1, ss. 65-94

Solow R.M., 1957, Technological change and the Aggregate Production Function, The review of Economics and Statistics, t. 39, nr 3, ss. 312-320

Tochman W., 2013, Eli Eli, Czarne, Warszawa

World Tourism Organization, 2013, Asia Pacific Newsletter, nr 33, Madrid

World Tourism Organization, 2012, Global Report on City Tourism – Cities 2012 Project, UNWTO, Madrid

www.turystykakulturowa.org

www.wikitravel.org

www.wikimedia.org

Film - Dufour A., 2008, China vs. USA: Empires at war, Nicolas Wiart Hikari Productions, Channel 5, France
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v4i0.143

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Przemysław Buryan

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642