Wybrane wzory gościnności wobec wzorów praktyk turystycznych powstałych wokół zjawiska couchsurfingu

Adam Pisarek

Abstrakt


W niniejszym artykule przedstawiono model turystyki oparty na normach ufundowanych w wirtualnej przestrzeni portalu Couchsurfing.org, by następnie skonfrontować go z lokalnymi wzorami gościnności. Autor, analizując wyniki badań jakościowych przeprowadzonych za pomocą metody netnograficznej, stara się przedstawić mechanizmy i zasady mające regulować kształt kontaktu kulturowego propagowanego przez wybrany serwis internetowy. Udowodniona zostaje teza, że pod hasłami promocji otwartości i różnorodności zachowań oraz dążeniami do wyeliminowania negatywnych skutków międzykulturowego spotkania, kryje się światopogląd oparty na koncepcjach polityki wielokulturowości. Troska o tworzenie atmosfery ponadnarodowego zaufania i bezpieczeństwa powoduje, że konieczna staje się interwencja konstruktorów portalu na poziomie wyznaczania preferowanych zachowań. Konkretne zasady wynikają z bardzo dokładnie przemyślanych idei, które CS ma wprowadzać w życie. To one, wraz z procesem certyfikacji daru, tworzą mechanizm umożliwiający pozornie uniwersalną „gościnność bez granic”. Tymczasem wielokulturowa wizja jest ograniczona przez krótkotrwałość kontaktu oraz różnorodność kategorii kulturowych, które za każdym razem wchodzą w interakcje z wzorami proponowanymi przez couchsurfing.

Słowa kluczowe


gościnność; couchsurfing; wielokulturowość; netnografia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K., 2011, Cultural Tourism – Heritage, Arts and Creativity, Wyd. AWF, Poznań, 2011

Derrida J., 2004, Gościnność nieskończona, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 3 (9), s. 257–261

Godelier M., 2010, Zagadka daru, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Hughes J., 2001, Some real problems of virtual organizations, “New Technology”, nr 1

Kozinets R.V, 2012, Netnografia. Badania etnograficzne on-line, PWN, Warszawa

Malinowski B., 1987, Argonauci Zachodniego Pacyfiku

Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, PWN, Warszawa

Mauss M., 2001, Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwach archaicznych, [w:] M. Mauss, Socjologia i antropologia, Wydawnictwo KR, Warszawa

Mucha J., 1999, Wielokulturowość etniczna i nieetniczna, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”, z. 14-15, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań

Novak M., 1985, Przebudzenie etnicznej Ameryki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka w językach: polskim, białoruskim, czeskim, litewskim, rosyjskim, słowackim, ukraińskim, 1974, Instytut Literacki, Paryż

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno

Taylor Ch.,1996, Etyka autentyczności, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak – Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków–Warszawa

About Couchsurfing, dostęp: http://www.couchsurfing.org/about.html, [14.02.2010]

Couchsurfing, dostęp: https://www.couchsurfing.org, [14.12.2012]

How to read a profile, dostęp: http://www.couchsurfing.org/read_profile_tips.html, [14.06.2011]

Mission, dostęp: http://www.couchsurfing.org/about.html/mission, [15.06.2011]

O nas. Historia Hospitality Club, dostęp: http://www.hospitalityclub.org/hospitalityclub/aboutpol.htm, [13.06.2011]

O Servasie, dostęp: http://servas.pl/o-servasie, [12.12.2012]

Our policies, dostęp: http://www.couchsurfing.org/about.html/guiding, [15.06.2011]

Servas International, dostęp: http://www.servas.org/, [13.12.2012]

Surf tips, dostęp: http://www.couchsurfing.org/surf_tips.html, [14.06.2011]

Tips, dostęp: http://www.couchsurfing.org/safety/tips, [14.12.2012]

Vision, dostęp: http://www.couchsurfing.org/about.html/vision#, [15.06.2011]


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Adam Pisarek


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642