Rzeczywistaw wielkość ruchu turystyki kulturowej oraz dynamika jego zmian w ostatnich latach

Marek Nowacki

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności  i wagi problemów.

W wielu artykułach opublikowanych w polskich czasopismach i monografiach naukowych pojawiają się twierdzenia o dynamicznym rozwoju turystyki kulturowej oraz innych jej odmian (form). Zaciekawiło mnie to, na podstawie jakich badań, danych lub źródeł autorzy doszli do takich wniosków? W związku z tym pytanie: „Jaka jest rzeczywista wielkość ruchu turystyki kulturowej i jej poszczególnych odmian (form) oraz jaka jest dynamika zmian tego ruchu na przestrzeni ostatnich lat (w wybranych miastach lub regionach, w Polsce lub na świecie)”?


Pełny tekst:

PDF

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Marek Nowacki


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642