Karnawał i „karnawał” w turystyce

Andrzej Bełkot

Abstrakt


Tekst zarysowuje problem autentyczności w odniesieniu do przeżyć związanych z turystyką. Autor pokazuje jak na przestrzeni lat zmieniło się pojmowanie turystyki przez turystów oraz turystów przez przemysł turystyczny. Na tle kategorii o charakterze estetycznym: postmodernizacja, estetyzacja oraz karanwlizacja przestawia zmiany jakie zachodzą w życiu codziennym w zachodnioeuropejskim kręgu cywilizacyjnym. Następnie, na przykładzie zmian w pojmowaniu karnawału, autor obrazuje jak kategorie te rzutują na potrzeby turystyczne.

Słowa kluczowe


Turysta, atrakcja turystyczna, postmodernizacja, estetyzacja, karnawał, karnawalizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baudrillard J., (2005), Symulakry i symulacja, Warszawa, Sic!

Bauman Z., (1996), Socjologia, tłum. J. Łoziński, Wydawnictwo Zysk i S-kA, Poznań

Burszta W.J., Kuligowski W., (2005), Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A.

Dudzik W., (2005), Karnawały w kulturze, Wydawnictwo Sic!, Warszawa

Durkheim É., (2004), O podziale pracy społecznej, tłum. K. Wakar, PWN, Warszawa

Fatherstone M. (1996), Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków, Wydawnictwo Baran Suszczyński.

Kmita J., (1982), O kulturze symbolicznej, COM UK Ministerstwa Kultury i Sztuki, Warszawa Kostyrko T., (1985), O kulturze artystycznej, Centralny Ośrodek Upowszechniania Kultury, Warszawa

MacCannell D., (2005), Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawskie Wydawnictwo

Moser D.-R., (2002), Jedenaście tez o karnawale, tłum. M. Pietrzykowska, [w:] Polska Sztuka Ludowa - Konteksty, Nr 3-4, Instytut Sztuki PAN, Fundacja Kultury

Ritzer G., (2001), Magiczny świat konsumpcji, tłum. L. Stawowy, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v3i0.206

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Andrzej Bełkot

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642