Lokalne produkty spożywcze i napoje jako ważne pamiątki turystyczne

Karolina Buczkowska

Abstrakt


Pamiątki turystyczne to niezbędny element podróżowania dzisiejszych turystów, zwłaszcza turystów kulturowych . Celem analizy jest omówienie roli i znaczenia tych pamiątek i ich klasyfikacja, ze szczególnym uwzględnieniem tych o charakterze kulinarnym w następujących kategoriach: lokalnych produktów spożywczych i napojów , naczyń kuchennych ( gadżetów ), przepisów kulinarnych, przewodników i menu, jak również fotografii potraw, sklepów i rynków spożywczych, restauracji itp. Ponadto tekst obejmuje także wyniki badań ukazujące preferencje w zakresie zakupu pamiątek turystycznych dla samego turysty i dla innych, jak również w odniesieniu do pamiątek otrzymywanych. Końcowym wnioskiem analizy jest stwierdzenie, że tworzenie i promowanie właściwych pamiątek turystycznych - również w oparciu o lokalną żywność i napoje - ma kluczowe znaczenie dla rozwoju działalności turystycznej w poszczególnych miejscach, a także dla odwiedzających je turystów.

Słowa kluczowe


turystyka; turystyka kulinarna; turystyka kulturalna; produktów turystycznych

Pełny tekst:

PDF (English) PDF

Bibliografia


About Tourism International Destination Consultancy, Destination Marketing and the ”FOOD” element: A Market Overview, retrived October 29, 2013 from: http://aboutourism.wordpress.com/tag/culinary-tourism/

Banaszkiewicz M., 2011, Pamiatki turystyczne – w poszukiwaniu tożsamości, “Turystyka Kulturowa”, no. 4, PDF, pp. 4-13, retrived April 13, 2012, from: www.turystykakulturowa.org

Barbier B., 2005, Wybrane aspekty turystyki kulturowej Francuzów, “Turyzm”, no. 15/1-2, pp. 95-120

Buczkowska K., 2011, Cultural Tourism – Heritage, Arts and Creativity, AWF, Poznan

Buczkowska K., 2012, Jakosc podrozy zatrzymana w pamiątkach, in M. Kazimierczak (ed.), Jakosc życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania, AWF: Poznan

City Tourism & Culture. The European Experience. A Report of the World Tourism Organization and the Research Group of the European Travel Commission, 2005, World Tourism Organization, Madrid

Dewar K., 2000, Cultural tourism, in: J. Jafari J., Encyclopedia of tourism, Routledge, London, pp. 125-126

First Oenogastronomic Tourism Conference: In Search of Happiness, 2012, information brochure, retrived April 1, 2012, from: http://www.foccusconference.com/portal/page/portal/TEDC/P_TEDC_CGS

Gardner N., 2009, A Manifesto for slow travel, “Hidden Europe Magazine”, Issue 25, III-IV.2009, pp. 10-14

McKercher B., Okumus F., Okumus B., 2008, Food Tourism as a Viable Market Segment: It's All How You Cook the Numbers! , “Journal of Travel & Tourism Marketing”, no. 25:2, pp. 137-148

Popular Souvenirs to Give as Gifts, Online Store of Worldwide Souvenirs “world wide gifts”, retrived November 16, 2013 from: http://www.world-wide-gifts.com/souvenirs/articles-about-souvenirs/souvenirs-to-give-as-gifts/

Richards G., 2007, Introduction: Global Trends in Cultural Tourism, in: G. Richards (ed.), Cultural Tourism. Global and Local Perspectives, Routledge, New York-London, pp. 1-19

Slownik jezyka polskiego, 2007, PWN, Warsaw

Top Food Souvenirs, 2012, “The Daily Meal”, published March 25, retrived November 17, 2013 from: http://www.thedailymeal.com/10-perfect-food-souvenirs

Wasilewska J., 2012, Pamiątka z podróży na Wschód, in: Pamiatka z podrozy na Wschod (exhibition material for 25 February – 8 May 2012), Museum of Asia and Pacific, Warsaw
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v1i0.21

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Karolina Buczkowska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642