Oferta muzealna w perspektywie oczekiwań turystyki kulturowej

Janusz Hochleitner

Abstrakt


Tekst stanowi zapis dyskusji naukowej badaczy i praktyków turystyki kulturowej, prowadzonej regularnie na Gnieźnieńskim Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej. Tematyka serii dyskusji odnosi się do walorów rozmaitych form turystyki kulturowej, jej organizacji, produktów, profilów i preferencji turystów kulturowych, a także metod badań i perspektyw rozwoju. Uczestnicy Forum reprezentują kilkanaście ośrodków naukowych z terenu całej Polski, a poszczególne kwestie są proponowane przez kolejnych członków grupy, zgodnie z ich oceną aktualności  i wagi problemów.

 

W połowie roku, w czasie, gdy sezon turystyczny w muzeach został już rozpoczęty, pragnę zaproponować przemyślenia dotyczące dwóch zagadnień:
1. Czy trzeba segmentować ofertę muzealną w perspektywie oczekiwań turystyki kulturowej? Czy te oczekiwania ulegają w czasie zmianie, a może posiadają pewien  uniwersalny kanon? Czy formułowane chociażby w naszym środowisku postulaty turystyki kulturowej nie są zbyt silnie przywiązane do zmieniających się tendencji i trendów cywilizacyjnych (jak ostatnio bardzo popularne interaktywne muzea, czy podejmowane przez niektóre środowiska muzealne współpracy z grupami odtwórców historii)?
Statutowo wyzwania poszczególnych placówek muzealnych są określone, często bardzo precyzyjnie. W konsekwencji placówki te są zobowiązane do ich przestrzegania, co jest systematycznie weryfikowane przez poszczególne rady muzealne oraz instytucje finansujące ich działalność (przede wszystkim organy założycielskie). Oczekiwania środowisk turystycznych w pewnym stopniu docierają do grupy zawodowej muzealników (a na pewno do dyrekcji), ale nadal daleko nam jest do wzajemnego zrozumienia. I tak nadal spotykamy oferty muzealne, które mogą nas rozczarować poprzez podejmowane tematy oraz formy ekspozycji.
2. Czy istnieje potrzeba zbudowania jakiejś trwałej formy budowania porozumienia pomiędzy naszymi środowiskami, tak abyśmy mogli konstruktywnie wspierać zwłaszcza duże instytucje muzealne, posiadające olbrzymie zasoby wykwalifikowanych pracowników (kuratorzy, opiekunowie kolekcji) oraz bogate zbiory, cenne wydawnictwa oraz stałe i czasowe ekspozycje muzealne, do których w ciągu roku przybywają miliony odwiedzających?
To ostatnie pytanie traktuję jako retoryczne. Bardziej mnie interesuje, co konkretnie należy spróbować zrobić, aby perspektywa turystyki kulturowej była lepiej poznana i pełniej aplikowana w instytucjach muzealnych.
 


Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v7i0.228

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Janusz Hochleitner

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642