Kalifornijski dom Heleny Modrzejewskiej. Narodowy pomnik historyczny

Alicja Kędziora

Abstrakt


Helena Modrzejewska jest najwybitniejszą polską aktorką szekspirowską, jest również jedną z najznamienitszych interpretatorek dramatów Szekspira na świecie. Artystka
stanowi część historii nie tylko Polski i Europy, ale również Ameryki. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie i ulokowanie jedynego istniejącego muzeum Heleny Modrzejewskiej, Ardenu w Kalifornii, na mapie miejsc pamięci związanych z tą artystką oraz wpisanie go w obszar polityki kulturalnej i turystycznej Stanów Zjednoczonych. Najistotniejsze z punktu widzenia historii i kultury tego kraju oraz atrakcyjności turystycznej obiekty są wpisywane do Narodowego Rejestru Miejsc Historycznych USA oraz zostają objęte narodowym programem ochrony dziedzictwa kulturowego. Arden został wpisany do rejestru oraz otrzymał status narodowego pomnika historycznego jako miejsce o niezwykłych walorach kulturowych i turystycznych, związanych z postacią, która w szczególny sposób
przyczyniła się do rozwoju kraju. W artykule zostaną przedstawione sylwetki właścicieli posiadłości, historia i stan obecny muzeum, jego uwarunkowania prawne i sposób
funkcjonowania, jak również jego miejsce w procesie budowania pamięci o Helenie Modrzejewskiej.

Słowa kluczowe


Arden; Helena Modrzejewska; narodowy pomnik historyczny; Kalifornia; muzeum

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Pleasants Adalina Collection (b.d.), Irvine University Library. Special Collections

Don Meadow Collection, (b.d.), Irvine University Library. Special Collections

Buffum R. (1986), Helena Modjeska’s Home to Benefit All, „Los Angeles Times” 22.06.1986

Gettemy R. M. (1970) Madame Modjeska: Orange County was her sanctuary, „Los Angeles Times” 23.08.1970

Got J., Szczublewski J., red. (1965), Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego, PIW, Warszawa, t. 2

Grand G. (b.d.), Modjeska Home. A Hidden Jewel in Canyon Glade, nieopisany wycinek prasowy

Orange County Clippings Collection. Irvine University Library

Inkersley A. (1911), Modjeska’s Life in California, „Overland Monthly”, nr 2

Jackson A. (1939), Modjeska land, „Westways” vol. 31, nr 9

Johnson H. (1954), Modjeska’s Vale Bower of Beauty, „Los Angeles Times” 7.11.1954

Kędziora A. (2012), Memory Management on the Artist. Reflection on the Problem, „Culture Management” nr 5

Lee E. K, Everett C. M. (1970), A visit to the Walker Residence, Modjeska Canyon, April 24, 1970, Orange County Historical Society, Local History Section, Ebell Club, Laguna

Hills, Friends of the Newport Beach Public Library, Friends of the Costa Mesa Public Library, Orange County

Lee E. K. (1989), Historical Background of the Modjeska House, Modjeska Canyon, Orange County, California, Newport Beach

Logan D. (b.d.), Hidden Treausre, nieopisany wycinek prasowy. Orange County Clippings Collection. Irvine University Library

Lowell J. Madame Modjeska’s „Arden”, „The California Homeseeker”, vol. 2

McCoy M. H. (1931), When Modjeska Lived in California, „Los Angeles Times Sunday Magazine” 25.10.1931

Mme. Modjeska’s Early-Day Mountain Home Still Draws Tourists. Being Renovated. [b.d.,b.m.] Nieopisany wycinek prasowy przechowywany w Irvine University Library

Modjeska’s House. Guide for volunteers (b.d.), maszynopis. Własność prywatna

Modrzejewska H. (1957), Wspomnienia i wrażenia, tłum. Promiński M., Wydawnictwo Literackie, Kraków

Nora P. (2009), Między pamięcią i historią: Les Linux de Memoire, „Tytuł roboczy: Archiwum”, nr 2

Orzechowski E. (2000), Korespondencja Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapowskiego, WUJ, Kraków

Register S. A. (1921) Tears are Sched as Folk Visit Arden Forest in Honor of Modjeska, Nieopisany wycinek w Irvine University Library, 20.06.1921

Rice P. F. (b.d.) Early Day Murder at the Modjeska Home. Maszynopis. James Rice Collection. Irvine University Library. Maszynopis

Słownik biograficzny teatru polskiego 1765-1965, (1973), PWN, Warszawa

Skinner C. (1909), Modjeska as I knew, „The Green Book Album” nr VII, s. 174–178

Skinner O. (1924) Footlights and Spotlights: Recollections of My Life on the Stage, The Bobbs-Merrill company, Indianapolis

Stephenson T. E. (1948), Shadows of Old Saddleback, Santa Ana

Szczublewski J. (1975) Żywot Modrzejewskiej, PIW, Warszawa

http://ocparks.com/civicax/filebank/blobdload.aspx?BlobID=16258 Odczyt dn. 03-07-2013

http://ocparks.com/historic/modjeska Odczyt dn. 03-07-2013

http://www.achp.gov/docs/nhpa%202008-final.pdf Odczyt dn. 03-07-2013

http://www.cr.nps.gov/local-law/fhpl_antiact.pdf Odczyt dn. 03-07-2013

http://www.cr.nps.gov/local-law/FHPL_histsites.pdf Odczyt dn. 03-07-2013

http://www.magazynpolonia.com/artykul/poloniausa,arden_pamieta_o_helenie_modrzejewskiej,4ec6d2e80ded3

http://www.nationalregisterofhistoricplaces.com/ Odczyt dn. 03-07-2013

http://www.nps.gov/history/nhl/ Odczyt dn. 03-07-2013

http://www.tuckerwildlife.org/ Odczyt dn. 09-07-2013
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v10i0.248

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Alicja Kędziora

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642