Charakterystyka osób zatrudnionych w seksbiznesie w kontekście potencjalnej podaży usług seksturystycznych

Marta Duczyńska, Jacek Borzyszkowski

Abstrakt


W artykule przedstawiono charakterystykę osób działających z szerokorozumiany seksbiznesie. W pierwszej kolejności podjęto próbę zdefiniowania osoby określanej jako commercial sex worker (CSW). Ze względu na legalność, bądź nielegalność prostytucji w poszczególnych krajach, zatrudnieni w seksbiznesie są inaczej definiowani, przysługują im też odmienne prawa. W dalszej części rozważań przedstawiono charakterystykę osób prostytuujących się, a także motywy ich zaangażowania się w seksbiznes. W końcowej części opracowania dokonano próby oszacowania wielkości podaży usług seksturystycznych. Zagadnienie to jest szczególnie problematyczne, m.in. ze względu na fakt, iż w wielu krajach nie prowadzi się statystyk w zakresie liczby osób prostytuujących się, a ponadto nie wszystkie te osoby mogą być zaliczane jako działające w seksturystyce.

Słowa kluczowe


seksbiznes; seksturystyka; prostytucja; podaż

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauer I., 2009, Relationships between female tourists and male locals in Cuzco/Peru: Implications for travel health education, Travel Medicine and Infectious Disease, 7

Bender K., Furman R., 2004, The Implications of Sex Tourism on Men’s Social, Psychological, and Physical Health, The Qualitative Report Volume 9 Number 2 June 2004, s. 176-191

Bindman J., 1997, Redefining Prostitution as Sex Work on the International Agenda, Network of Sex Work Projects

Borzyszkowski J., 2011, Problem zdefiniowania i klasyfikacji seksturystyki – czasopismo internetowe „Turystyka Kulturowa”, nr 1-3/2011, KulTour.pl – Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej, Poznań 2011, s. 20-32

Borzyszkowski J., 2012a, Zjawisko seksturystyki wśród kobiet, „Turystyka Kulturowa”, nr 2/2012, KulTour.pl – Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej, Poznań 2012, s. 28-40

Borzyszkowski J., 2012b, Rozwój prostytucji i handlu ludźmi jako dysfunkcja turystyki w kontekście wielkich imprez sportowych, (w:) Strategiczne założenia rozwoju turystyki krajowej i zagranicznej, red. nauk. J. Ożdziński, Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie, Sopot, s. 182-190

Brown T., Sittitrai W., 1995, The impact of HIV on children in Thailand, Research Report No. 16, Program on AIDS. Bangkok: Thai Red Cross Society

Celentano D., Akarasewi P., Sussman L., 1994, HIV-1 infection among lower class commercial sex workers in Chiang Mai, Thailand, AIDS 8

Chakraborty A.K., Jana S., Das L., 1994, Community based survey of STD/ HIV infection among commercial sex workers in Calcutta (India), Journal of Communicable Diseases 26

Cohen E., 1996, Thai Tourism-Hill Tribes, Islands and Open-ended Prostitution. Bangkok: White Lotus

Clancy M., 2002, The Globalization of Sex Tourism and Cuba: A Commodity Chains Approach, Studies in Comparative International Development, Winter 2002, vo. 36, No. 4.

Czarnecki P., 2008, Dylematy etyczne współczesności, Wydawnictwo Difin, Warszawa

Delacoste F., Alexander P., 1991, Sex work: writings by women in the sex industry, Cleis Press, 2nd ed.

Duczyńska M., 2012, Seksturystyka jako narzędzie w kreowaniu wizerunku kraju recepcji turystycznej oraz polepszaniu kondycji ekonomicznej państw na przykładzie Kenii i Królestwa Tajlandii, praca magisterska napisana pod kierunkiem A. Niezgody, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań

Encyklopedia socjologii, t. 3, Warszawa 2000

Hayes V., 2010, Human Trafficking for Sexual Exploitation at World Sporting Events, 85 CHI.-KENT L. REV. 1105

Hennig J., Craggs S., Larsson F., Laczko F., 2006, Trafficking in Human Beings and the 2006 World Cup in Germany. Draft Report, International Organization for Migration

Herold E., Garcia R., DeMoya T., 2001, Female Tourists and Beach Boys. Romance or Sex Tourism, Annals of Tourism Research, vol 28, no. 4

Jeffreys S., 2003, Sex Tourism: Do Women Do It Too? “Leisure Studies”, 22, s. 223-238

Kibicho W., 2009, Sex Tourism in Africa: Kenya’s Booming Industry, Ashgate Publishing

Kim H.M., 2008, Sex Tourism in Cuba: A Tale of Survival, University of Arizona

Kinnaird V., Hall D., 1994, Tourism A Gender Analysis, John Wiley & Sons Ltd, England

Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa – między tradycją a nowoczesnością, (w:) Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne pod red. A. Kowalczyka, „Geografia Turyzmu”, 1, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Królewicz K., 2012, Prostytucja homoseksualna, TH!NK, nr 3(11), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów

Montgomery H., 2001, Modern Babylon?: Prostituting Children in Thailand, Berghahn Books, USA

Mehret, M., Khodakevich L., Shonko B., 1990, Sexual behaviours and some social features of female sex workers in the city of Addis Ababa, Ethiopian Journal of Health Development 4

O' Connell Davidson J., 1998, Prostitution, power and freedom, Cambridge: Polity

Oppermann M., 1999, Sex Tourism, Annals of Tourism Research, vol. 26, no. 2

Phillips J., 2008, Female Sex Tourism in Barbados: A Postcolonial Perspective, Brown Journal of World Affairs, vol. XIV, issue 2
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v2i0.27

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Marta Duczyńska, Jacek Borzyszkowski

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642