Oferta kulturalna jako jedna z możliwości poznania charakteru kulturowego miasta – na przykładzie dzielnicy Friedrichshain-Kreuzberg w Berlinie

Paulina Kosowska

Abstrakt


Przez ostatnią dekadę wzrosło zainteresowanie turystyką miejską, ogromna ilość badań została poświęcona tej tematyce. Jednakże badania te skupiały się przede wszystkim na centrum miasta – czyli obszarze najbardziej „dotkniętym” przez turystykę. Dopiero od niedawna naukowcy koncentrują się na rozwoju turystyki w dzielnicach poza śródmiejskich, czyli tych obszarach, wykraczających poza utarte ścieżki, którymi przemieszczają się turyści. Szczególnie tych, które mają charakter poprzemysłowy,są dzielnicami imigracyjnymi, zróżnicowanymi etnicznie bądź zamieszkałymi przez niższe klasy społeczne. Uchodzą one za autentyczne. Tendencja jaka obecnie panuje w turystyce, czyli większe zindywidualizowanie i zróżnicowanie sposobu podróżowania, doprowadziła do znaczącej dywersyfikacji zainteresowań i pragnień turystów, a także zwiększyło pragnienie podróżnych do wyjścia poza główne obszary dedykowane turystom i poznanie kultury i atmosfery miasta. W niniejszym artykule została przeanalizowana oferta kulturowa dzielnicy Berlina – Friedrichshain-Kreuzberg – która stała się jednym z obowiązkowych punktów programu w mieście.

Słowa kluczowe


turystyka miejska; oferta kulturalna; Berlin; wirtualne szlaki turystyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ashworth G.J., 1995, Managing the cultural tourist. [w:]: Ashworth G.J., Dietvorst A.G.J. (red.) Tourism and spatial transformations: implications for policy and planning, Cab international, Wallingford, ss. 265–284

Bernstein R., 2005, Berlin: Go West, Young Clubgoers, [w:] New York Times, 30 października

Can S. O., 2002, Cultural Tourism and Tourism Cultures, The Business of Mediating Experiences in Copenhagen and Singapure, Copenhagen Business School Press, Kopenhaga 1-43

Dettmer H., 2000, Tourismustypen, Oldenbourg Verlag, Monachium

Eder W., 1997, Wissenschaftliche Reiseleitung und Kulturtourismus [w:] Kulturtourismus: Strukturen und Entwicklungsperspektiven, (red.) Becke/Steinecke, Hagen

Hunning S., Novy J., 2006, Tourism as an Engine of Neighborhood Regeneration? Some Remarks

Towards a Better Understanding of Urban tourism beyond the “Beaten Path”, Berlin

Landgerbe S., Schnell. P. (red.), 2005, Staedtetourismus, Oldenbourg Verlag, Monachium

Law C. M., 1996, Urban Tourism. Attracting Visitors to Large Cities, Mansell, London

Leser H., 1997, Diercke Wörterbuch Allgemeine Geographie. München, Braunschweig

Mikos von Rohrscheidt A., 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Kultour.pl, Gniezno

Neuenfeldt H., Rose O., 1997, Stadttourismus als Wirtschaftsfaktor in Aachen. Göttingen

Page S., 1995, Urban Tourism, Routledge, London and New York

Report of the Secretary Genaral of the Genaeral Programme of the Work for the Period 1984-85, WTO, Madryt

www.statistik-berlin-brandenburg.de (dostęp z lipca i sierpnia 2013 roku)

www.berlin.de (dostęp z lipca i sierpnia 2013 roku)

www.karneval-berlin.de (dostęp z lipca i sierpnia 2013 roku)

www.tourismus-friedrichshain-kreuzberg.de (dostęp z lipca i sierpnia 2013 roku)

www.visitberlin.de (dostęp z lipca i sierpnia 2013 roku)

Płyta - Jugend für Jugend

Płyta - Jugend für Tradition

Płyta - Jugend für Werbung
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v9i0.276

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Paulina Kosowska

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642