Piloci wycieczek turystycznych na terenie Polski w latach 2006-2013

Arkadiusz Ochmański, Marek Piasta

Abstrakt


Celem niniejszego opracowania dotyczą cego pilotów wycieczek turystycznych w naszym kraju jest ujęcie dynamiki zmian oraz prezentacja aktualnej struktury kadry pilotów wycieczek turystycznych w układzie regionalnym. Dodatkowo autorzy raportu zamierzają ukazać częstotliwość egzaminów na pilotów wycieczek oraz dokonać analizę relacji liczby kandydatów podchodzących do egzaminów oraz liczby osób zdających je pozytywnie. Opracowanie stanowi kolejną i ostatnią część prezentacji wyników badań dotyczących stanu kadry obsługi ruchu turystycznego, wykorzystującej ostatnią szansę na „uchwycenie” tej grupy danych gromadzonych i aktualizowanych przez oficjalne organy państwa przed wejściem w życie deregulacji zawodu pilota wycieczek w myśl Ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (tzw. ustawy deregulacyjnej).

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Janicka H., 2013, Ocena działalności organizatorów szkoleń i komisji egzaminacyjnych w okresie funkcjonowania ustawy o usługach turystycznych, [w:] Kruczek Z. (red), Problematyka deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego, Proksenia, Kraków, s. 13-16

Kruczek Z., 2013, Założenia do projektu nowego systemu kształcenia i certyfikacji pilotów wycieczek, [w:] Kruczek Z. (red), Problematyka deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego, Proksenia, Kraków, s.53-60

Lisowski P., 2013, Ocena skutków deregulacji dla przewodnika terenowego, [w:] Kruczek Z. (red), Problematyka deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego, Proksenia, Kraków, s. 29-32

Mikos v. Rohrscheidt A., 2013, Kształcenie i certyfikacja przewodników miejskich dzień po deregulacji – kontekst i propozycja nowego modelu, [w:] Kruczek Z. (red), Problematyka deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego, Proksenia, Kraków, s. 55-92

Piasta M., Ochmański A., 2013, Przewodnicy miejscy, terenowi i górscy w latach 2006-2013, „Turystyka Kulturowa” Nr 8, s. 76-104

Szpindor P., 2013, Ocena skutków deregulacji zawodów pilota wycieczek i przewodnika turystycznego, [w:] Kruczek Z. (red), Problematyka deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego, Proksenia, Kraków. s. 9-12

Warcholik W., 2013, Poziom wiedzy studentów w kontekście egzaminów państwowych i deregulacji zawodów pilota wycieczek i przewodnika miejskiego, [w:] Kruczek Z. (red.), Problematyka deregulacji zawodu pilota wycieczek i przewodnika turystycznego, Proksenia, Kraków, s. 115-120

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. 2013 poz. 829)

[CWPTiPW, 2013] - Centralny Wykaz Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek www.turystyka.gov.pl/cwptipw/index

[Dz.U., 2013] – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, www.dziennikustaw.gov.pl „Turystyka Kulturowa” – czasopismo naukowe, www.turystykakulturowa.org
DOI: http://dx.doi.org/10.62875/tk.v9i0.281

Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Arkadiusz Ochmański, Marek Piasta

Instytucja sprawcza:

Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia Uniwersytetu Zielonogórskiego

      

Logo UZ / Biuro Promocji

 
 
 
 
 
 

Bazy czasopism


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2024. ISSN 1689-4642