Niedoceniany potencjał turystyczny wschodnich regionów Turcji w aspekcie rozwoju turystyki kulturowej

Michalina Lewandowska

Abstrakt


Głównym celem artykułu jest ocena potencjału turystycznego, z wyszczególnieniem turystyki kulturowej, wschodniego regionu Turcji oraz oszacowanie realnych szans na jej rozwój. Postawiona hipoteza badawcza brzmi: wschodnie regiony Turcji są interesującądestynacją turystyczną dla uprawiania licznych form turystyki kulturowej. W artykule zawarto informacje dotyczące podstawowych wiadomości geograficznych, historycznych, politycznych oraz społeczno-gospodarczych na temat wschodnich regionów Turcji. Opisane zostały również wybrane walory i atrakcje turystyczne, składające się na niezwykłe, bogate dziedzictwo kulturowe tego obszaru. Przedstawiono również zagadnienia terminologiczne na temat specjalistycznych form podróżowania: turystyki trampingowej i backpackingu, a także omówiony został aktualny stan turystyki kulturowej tych obszarów wraz z perspektywami jej rozwoju. Wniosek końcowy, jaki płynie z artykułu jest następujący: wschodnie regiony Turcji posiadają bardzo duży, aczkolwiek niewykorzystany w pełni, potencjał turystyczny w zakresie rozwoju turystyki kulturowej.

Słowa kluczowe


Wschodnia Turcja; turystyka trampingowa; backpacking; kulturowe walory turystyczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Buczkowska K., 2008, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wyd. AWF Poznań

Buczkowska K., Turysta kulturowy – klient nietuzinkowy, 2009, [w:] Stasiak A. (red.) Kultura i turystyka – wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH, Łódź

Eastern Anatolia Project – Master Plan, 2000, T.R. Prime Ministry, State Planning Organization, Ankara

Gaworecki W., 2007, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Giedz M., 2002, Węzeł kurdyjski, Wyd. Akademickie DIALOG, Warszawa

Kafarski J., Manasterska T., 2009, Charakterystyka typowych grup turystycznych obsługiwanych przez pilotów, [w:] Gołembski G. (red), Vademecum pilota grup turystycznych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Lewandowska M., 2012, Niedoceniany potencjał turystyczny wschodnich regionów Turcji w aspekcie rozwoju turystyki kulturowej, Poznań

Matkowska A. (red), 1995, Twój przewodnik Michael’s. Turcja, red. A. Matkowska, Wyd. EUROPA, Wrocław

Popko M., 1971, Turcja, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa

Popko M., 1999, Ludy i języki starożytnej Anatolii, Wyd. Akademickie DIALOG, Warszawa

Szymańska M. (red), 2007, Turcja, Wyd. Globtroter, Warszawa

Tourism Strategy of Turkey -2023; Ministry of Culture & Tourism, Ankara 2007

Tourism Strategy of Turkey -2023; Ministry of Culture & Tourism, Ankara 2007 (tłum. własne)

Willman A. (red.), 2003, Praktyczny przewodnik. Turcja, Wyd. Pascal, Bielsko-Biała

Willman A. (red.), 2005, Podróże marzeń. Turcja. Biblioteka „Gazety Wyborczej”, Wyd. Mediaprofit, Warszawa

Wiza A., 2007, „Backpacker”, turysta czy podróżujący? [w:] Kazimierczak M. (red.), Turystyka i podróżowanie w aksjologicznej perspektywie, Poznań

www.allaboutturkey.com/gap.htm (data dostępu 10.01.2012 r.)

www.arsobatravel.pl/ (data dostępu: 01.03.2012r.)

www.backpacking.com.pl/ (data dostępu: 01.03.2012r.)

www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lasteq.asp (data dostępu: 07.01.2012 r.)

www.stosunkimiedzynarodowe.info/kraj,Turcja,problemy,Kurdowie (data dostępu:20.01.2012r.)

www.tolerancja.pl/?kurdystan-turecki-wprowadzenie,167 (data dostępu: 19.01.2012 r.)

www.tolerancja.pl/?petycja-kurdow-z-turcji,170 (data dostępu: 19.01.2012 r.)

www.turcjawsandalach.pl/ (data dostępu: 16.02.2012 r.)

www.whc.unesco.org/en/tentativelists/1406/ (data dostępu: 14.04.2012 r., tłum. własne)

www.whc.unesco.org/en/tentativelists/5725/ (data dostępu: 14.04.2012 r., tłum. własne)

www.whc.unesco.org/en/tentativelists/5732/ (data dostępu: 14.04.2012 r., tłum. własne)

www.altreligion.about.com

www.archeowiesci.pl

www.encyklopedia.pwn.pl

www.flickrhivemind.net

www.globtroter.pl

www.msz.gov.pl

www.odyssei.com

www.polskieradio.pl

www.psz.pl

www.stosunki.pl

www.turcja.org.pl


Odniesienia

  • Obecnie brak jakichkolwiek odniesień.


Copyright (c) 2014 Michalina Lewandowska


Copyright ©  Turystyka Kulturowa 2008-2021. ISSN 1689-4642